el ne demek? el nedir? el anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   el

   Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   İnsan ya da maymunlarda tutma organı olarak gelişmiş, avuç içi ve parmaklardan oluşan kolun uç bölgesi.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   il, vilâyet

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   atı anlatır bir isim

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   açıklık, boşluk

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   kötü, değersiz

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   iki bey arasında barışıklık

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) a. 1. anat. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü: ?El var, titrer durur, el var yumuk yumuk / El var pençe olmuş, el var yumruk? -Z. O. Saba. 2. Sahiplik, mülkiyet: Elden çıkarmak. Elimdeki bütün parayı bu eve yatırdım. 3. Kez, defa. 4. İskambil oyunlarında oynama sırası. 5. İskambil oyunlarında her bir tur. 6. Yönetim, baskı, etki: Bu topraklar düşman elinden kurtarıldı. 7. Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü: Kapı eli.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. Yakınların dışında kalan kimse, yabancı: ?Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır!? -Halk türküsü.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (III) a. 1. Ülke, yurt, il: ?Çöller, Yemen ellerinden betermiş.? -A. Gündüz. 2. Halk, ahali. 3. hlk. Oba, aşiret: ?Kalktı göç eyledi Afşar elleri / Ağır ağır giden eller bizimdir? -Dadaloğlu.

  • Türkçe

   Jimnastik Terimleri Sözlüğü


   İnsan kolunun bilekten parmak uçlarına dek uzanan, tutmaya yarayan bölümü.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İlgi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Memleket.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Çelik oyununda bir bölüm. 2. Birkaç kişinin kuvvetlerini denemeleri için belirli bir yerden attıkları demirden bir oyun aracı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir yerde yaşayanlar, oturanlar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Havan tokmağı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Irgatın bir seferde biçtiği ekin bölüğü. 2. Evlek boyunca tohum saçarak gidiş ya da geliş

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Aynı cins yaprakların toplanması.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Neden, sebep: Senin elinden gördüğüm zararlar bini aştı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   El, yabancı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İl, ülke, yer

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İl, memleket

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET elig: el || eyl || el hamuri: adale ağrılarında ağrıyan kısma sarılmak üzere hazırlanan yağlı hamur || el mehsele: ziraat; çiftçilik || el ulaği: uşak; hizmetkâr || eli olmamak: fırsat bulamamak || elinden gelmemek: yapamamak; başaramamak

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET el/il: memleket; yabancı. memleket; yabancı kimse

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yabancı, el

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yabancı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Şehir, diyar

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yabancı, dost olmayan

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   El // el ayah: el ve ayak, yürüyen ve tutan azalar; manivela, yardımcı // el pağlamak: muti olmak, emre hazır olmak

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (I) Orakla ekin biçimi sırasında tarlanın biçiciler arasında bölünen kısımlarından herbiri. (Beyağıl *Ulukışla -Niğde)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (II) 1. Leblebi ısıtılan araç. (*Güdül -Ankara) 2. Dibek tokmağı, (Güllüce *Gümüşhacıköy -Amasya; Salman *Akkuş -Ordu)

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   İnsan ya da maymunlarda tutma organı olarak gelişmiş olan kolun uç bölgesidir. Avuç ve parmaklardan yapılmıştır.

  • Türkçe

   él

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yabancı, başkası

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   el

   İngilizce

   1. stranger, alien. 2. people; tribe. 3. country. –– adamı stranger. –– ağzı ile çorba içmek to adopt the views of another as one´s own. ––in ağzı torba değil ki büzesin. proverb You can´t stop people from talking. –– elden üstündür (ta arşa kadar). proverb Everyone has his superior. –– eliyle yılan tutmak to have another person do the dangerous job. ––le gelen düğün bayram. proverb We are all in the same boat. –– gün people, others. ––e güne karşı 1. in front of everybody; in the eyes of everybody. 2. in order to save face. ––e güne rezil olmak to be embarrassed in the presence of others. –– kapısı 1. place where one works for another to earn one´s living. 2. the house of the bride´s in-laws.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   carry on, hand, hand operated, hand held

  • İngilizce

   (N.)
   hand, fist, flapper, one shot, other person, fin

  • İngilizce

   stranger; people; country

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   el

   Almanca

   Hand f

  • Almanca

   Hand [die], Patsche [die]; (hayvanda) Pfote [die]

  • Almanca

   1. Hand; Patsche; Stich 2. Fremde; Volk; Land

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   el

   Fransızca

   main [la]; (oyunda) jeu [le]; autrui

  • Fransızca

   main

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   el

   Azerice

   əl

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   el

   Flemenkçe

   hand; vreemd mensen

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   el

   Lehçe

   dłoń

  • Lehçe

   ręczny

  • Lehçe

   ręka

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   el

   Yunanca

   (το) χέρι

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   el

   Japonca

   te

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   el

   Arnavutça

   dorë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   el

   Kazakça

   el

  • Kazakça

   meken

  • Kazakça

   ölke

  • Kazakça

   qol

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   el

   İngilizce

   n. train that runs on elevated tracks

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   el

   Türkçe

   (N.) el (elevated railroad)
   yol üzerindeki köprüden geçen demiryolu

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   el

   Türkçe

   il

İspanyolca  İspanyolca » Türkçe Türkçe
  • İspanyolca

   el

   Türkçe

   masculino belirli tanım edatı

  • İspanyolca

   él

   Türkçe

   (masculino üçüncü tekil şahıs) o

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   el

   Türkçe

   diyar

  • Türkçe

   el

  • Türkçe

   halk

  • Türkçe

   il

  • Türkçe

   memleket

  • Türkçe

   ülke

  • Türkçe

   yurt

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.