duzen ne demek? duzen nedir? duzen anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   düzen

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem:
          "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.  
   2 .    Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.  
   3 .    Yerleştirme, tertip.  
   4 .    Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.  
   5 .   sosyoloji  Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin biribirlerine göre ilişkileri.  
   6 .  halk ağzında  Alet edevat takımı.  
   7 .  halk ağzında  Bez dokuma tezgâhı.  
   8 .   müzik  Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.  
   9 .  mecaz  Dolap, hile:
          "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   düzen kurmak
   düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)  

   Birleşik Sözler

   düzen açıklaması
   düzen bağı
   düzenbaz
   düzen teker

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


   bk. yerleşim

  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Öğelerin, belirlenmiş kurallara göre yerleşim durumu. Sıra kavramının tersine, her düzen doğrusal olmak zorunda değildir.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   1. Bir çok öğenin, içinde her birinin belli bir yeri bulunan bir birlik kurmak üzere az ya da çok sağlam bir biçimde bir araya konuluşu. 2. Bir çokluğun bir ereğe, bir amaca göre sıraya konuluşu. 3. (Toplumsal alanda) Yurttaşların uyması gereken kurallar toplamı; yurttaşların bu kurallara uyması durumu. 4. (Siyasada) Toplumsal yaşama ilişkilerinin bir halkın özniteliğine uygun olarak hukuk temelleri üzerine kurulması.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem: “Bilhassa toprak ve silah meselelerinin bir düzene konmasını, hem de tezelden istediler.” -F. Otyam. 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. 3. Yerleştirme, tertip: “Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır.” -R. N. Güntekin. 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. 5. mec. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. 6. mec. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. 7. mec. Dolap, hile: “Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak.” -E. E. Talu. 8. müz. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. 9. top. b. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: “Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var.” -N. Meriç. 10. hlk. Alet edevat takımı. 11. hlk. Bez dokuma tezgâhı.

  • Türkçe

   Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü


   (Resim, Heykel, Mimarlık) 1. Sanat yapıtında öğelerin dengeli kompozisyonu. 2. Yunan mimarlığında Dor, İyon ve Korent tapınak üslûpları için kullanılan sözcük.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Bir özdeği ya da dizgeyi oluşturan atomlar, moleküller gibi altkümelerin belli koşullar altında, doğa yasalarına uygun olarak birbirlerine göre dizilişlerine verilen genel ad.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   nizâm. ~ kuralı: nizâmî hüküm.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Akort. 2. Tertip, nizam, intizam. 3. Tedbir. 4. Ev bark. Tıynet, yaradılış, 6. Takım

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ova, kır, düzlük yer

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Alet edevat takımı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bez dokuma tezgâhı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ev bark.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Yüksek dağların tepelerindeki düzlükler. 2. Dağların az meyilli olan yüzeyleri. 3. İki tepe arasındaki düz yerler, vadi. 4.bk. düz (III).

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Taştan duvar örülürken, düzgün olması için en üst sıraya konulan çok yassı taşlar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.bk. düzen takan-ı. 2. Ufak tefek öte beri. 3. Çeyiz. 4.bk. düzgün (I). 5. Elbise. 6. Giyiniş. 7. Süs.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Alış veriş.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dalyanlarda kullanılan sırma tel.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Tahıl yeşerdikten sonra hafifçe sulama.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Küllü su.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Eşya, ev eşyası

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Plan, tasarı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Geçim, uyuşma

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gelin elbisesi

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Atölye. 2. Tezgâh.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gelin giysisi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Düzen, düzgünlük

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Düzen, tertip, nizam; düzene binmek

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET tüzün: düzen; tertip; nizam. || düzene binmek: yoluna girmek

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dalavere, oyun

  • Türkçe

   Uygulayım Terimleri Sözlüğü


   yapıcılık: 1. Bir yapının bölümlerinin uyumlu, düzgün bir bütün oluşturacak biçimde bağdaştırılması 2. Çıkıntılı kısımların, özellikle sütunlarla saçaklığın değişik yapı biçemlerini belirleyen yerleştirme biçimi.

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Yazılacak, söylenecek düşünlerin, aralarındaki ilişkilerin gerektirdiği biçimde sıraya konulması; bu sıralama sonunda sağlanan durum.

  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Soru ya da sınarlardan oluşan bir gözlem aracında belli kural ya da nicelemelere göre elde edilen dizim.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Peşkir dokuma tezgâhı. (*Gerze -Sinop)

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   düzen

   İngilizce

   1. order, orderliness; arrangement. 2. the social order, the system. 3. mus. tuning. 4. arch. order. 5. colloq. trick. 6. regime, seasonal flow pattern of a river. –– açıklaması theat. stage direction (written in a script). ––e koymak/ sokmak /ı/ to put (something) in order. –– kurmak 1. to lay out one´s tools and supplies ready for work. 2. to organize a way of doing something. 3. to set a trap, prepare a trick. –– vermek /a/ 1. to put (something) in order, straighten up. 2. to tune (a musical instrument).

  • İngilizce

   (N.)
   order, regularity, regulation, formation, arrangement, coordination, harmony, system, orderliness, array, contexture, convention, cosmos, disposal, disposition, get up, layout, make up, method, regime, right, scheme, tri

  • İngilizce

   order, regularity; regime; tuning; trick, lie, invention

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   düzen

   Almanca

   e Ordnung, e Regelung, e Gliederung, e Anordnung.

  • Almanca

   Ordnung [die], Anordnung [die], Betrug [der], Regelung [die], Stimmung [die], Trick [der]

  • Almanca

   Ordnung, Regelung, Gliederung, Anordnung

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   düzen

   Fransızca

   ordre [le], harmonief, accord [le], ruse [la], artifice [le], brigue [la], diablerie [la], organisme [le], stratagème [le], supercherie [la], tripotage [le], intrigue [la]

  • Fransızca

   aménagement, ordre, organisation, tenue

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   düzen

   Azerice

   nizam

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   düzen

   Flemenkçe

   ordening; regeling; orde; harmonie

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   düzen

   Lehçe

   ład

  • Lehçe

   porządek

  • Lehçe

   rozkaz

  • Lehçe

   zakon

  • Lehçe

   zlecenie

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   düzen

   Yunanca

   (η) τάξη, (το) καθεστώς

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   düzen

   Arnavutça

   1. rend
   2. sistem, rregullim, rend, regjim

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   düzen

   Kazakça

   jön

  • Kazakça

   jüye

  • Kazakça

   ret

  • Kazakça

   tärtip

  • Kazakça

   tüzilim

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   duzen

   Türkçe

   {'du:tsın} sen diye hitap etmek, senli-benli konuşmak.

  • Türkçe

   sen diye hitap etmek

  • Türkçe

   du:tsın)
   "sen" diye hitap etmek, senli benli konuşmak

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.