duyğu ne demek? duyğu nedir? duyğu anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   duygu

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.) ka. 1. his. 2. duyulan, işitilen, hissedilen şey.

  • Türkçe

   isim
    
   1 .    Duyularla algılama, his.  
   2 .    Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim:
          "Bu lâflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.  
   3 .    Önsezi:
          "Yolunuzu değiştirmeniz lâzım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.  
   4 .    Ahlâki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği.  
   5 .    Kendine özgü bir ruhî hareket ve hareketlilik:
          "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ... duygusu uyandırmak
   duygu uyanmak  

  • Türkçe

   Eğitim Terimleri Sözlüğü


   Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimi.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   1. Yeniçağın usçu felsefesindeki anlamı: (Leibnizte) karışık tasarım, bulanık, karanlık düşünme ve duyma. 2. Anlık ve istencin yanında, duyma yetisi, haz ve acıyı duyabilme olarak beliren üçüncü temel yetiye verilen ad. 3. Kendine özgü bir ruhsal devinim ve devinimlilik. Bu anlamda duygu: a. Belirli bir şeye yönelmiş özel bir duygu; b. Tümüyle duygu ve duygu durumu olabilir. Anlam ve kökenine göre daha kesin ayrımlar da yapılır: 1. Bedenin belli bir yerinde yerleşmiş olan duyumlar (duyu organları aracılığı ile; bunlar bir noktadadır, süresizdir ve duyum yönünden süreklilikleri yoktur. 2. Taşıyıcı temel yaşama duygusu; temel yaşama duygululukları ve temel duygulanımlar bunun özünü oluştururlar. 3. Özel ruhsal duygular (üzüntü). 4. Kendini ve kendi değerini duyma (aşağılık duygusu). 5. Tinsel duygular; a. durumsal (mutluluk), b. bir şeye yönelmiş, özellikle estetik, tinsel-düşünsel (şaşma, hayranlık) ve ahlaksal-toplumsal duygular (ödev duygusu, saygı).

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Duyularla algılama, his: Bitkilerde duygu var mı? 2. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: “Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir.” -B. Felek. 3. Önsezi: “Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır.” -A. Gündüz. 4. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. 5. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: “Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı.” -P. Safa.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Ruhbilim Terimleri Sözlüğü


   Belirli nesne, olay ya da kişilerin, bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenimler.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Duygu

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - 1. His. 2. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Kız
   Kimi nesne, olay ya da kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.
   Cinsiyet: Erkek
   Kimi nesne, olay veya kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   duygu

   İngilizce

   1. sensation, sense reception. 2. impression. 3. sentiment, bond of sentiment. 4. feeling, attitude. 5. emotion. ––larıyla davranmak to act on one´s feelings, behave according to one´s feelings.

  • İngilizce

   (N.)
   feeling, emotion, feel, sense, sensation, chord, sentiment

  • İngilizce

   feeling, emotion; sense, sensation

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   duygu

   Almanca

   s Gefühl, e Empfindung, s Gemüt.

  • Almanca

   Empfindung [die], Gefühl [das], Gemüt [das], Gespür [das], Regung [die]

  • Almanca

   Gefühl, Empfindung, Gemüt

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   duygu

   Fransızca

   sens [le], sentiment [le], impression [la], voix [la]

  • Fransızca

   sensation, sentiment

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   duygu

   Azerice

   duyğu

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   duygu

   Lehçe

   odczucie

  • Lehçe

   poczucie

  • Lehçe

   sentyment

  • Lehçe

   uczucie

  • Lehçe

   wrażenie

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   duygu

   Japonca

   kimochi

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   duygu

   Arnavutça

   1. mallëngjim
   2. ndjenjë
   3. 1.ndjenjë 2.mbresë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   duygu

   Kazakça

   sezik

  • Kazakça

   sezim

  • Kazakça

   tüysik

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   duyğu

   Türkçe

   duygu

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.