durak ne demek? durak nedir? durak anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   durak

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.) er. 1. yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları yer. 2. durma, dinlenme. 3. cümle sonuna konulan nokta.

  • Türkçe

   isim
    
   1 .    Tren, tramvay, otobüs, minibüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer:
          "İlk durakta otobüsten atlayarak geriye döndüm."- S. F. Abasıyanık.  
   2 .  eskimiş  Cümle sonundaki nokta.  
   3 .   edebiyat  Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri.  
   4 .   müzik  Bir ölçü uzunluğunda susma.  
   5 .   gramer  Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi.

   Birleşik Sözler

   dolmuş durağı
   emniyet durağı    

  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Bir bilişim ağında, aralarında veri iletişimi yapılabilen uçlarla donatılmış konumlardan her biri.

  • Türkçe

   Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


   Konuşmada, anlamın gerektirdiği şekilde, sözcükler arasındaki ses kesintisi: Peki /sonra ne oldu?.; Ne dersiniz / gidelim mi?; E / ne yapalım? Kader, / elden ne gelir?, vb.

  • Türkçe

   Dilbilim Terimleri Sözlüğü


   bk. Durgu.

  • Türkçe

   Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü


   Kulakta ahenkli bir izlenim sağlamak için bir dizenin orta yerine doğru belli bir yerde bulunan ses aralığı, ki çoğu arka arkaya gelen iki anlam öbeğini de ayırmağa yarar. Dizenin ortasındaki durağa ORTA DURAK (Coupe médiane), sonundakine SONDALIK DURAK (Coupe finale) denir. Bu son durak arkadan gelen dizeye göre ele alınacak olursa ÖN DURAK (Coupe initiale) adını alır.

  • Türkçe

   Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü


   (Tekke edebiyatı terimi) bk. ilâhi.

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Bir konuşma ya da tümce içinde susuşu getiren nokta.

  • Türkçe

   Gramer Terimleri Sözlüğü


   1. Konuşma sırasında bir düşünceden bir düşünceye, bir konudan başka bir konuya geçerken yapılan dereceli duraklama. Duraklama, yazıda satır başı, konuşmada ton derecelenmesi ile belli edilir. || 2. Kelimeler arasındaki anlamın gerekli kıldığı ses kesintisi: A! ne söyleyecektim? / unuttum işte. Bu gidişle / sen daha çok yıllar beklersin. Ee! / bu iş tamamlandı ya / artık / gönlünün dilediği yere gidebilirsin. Dur yolcu / Bilmeden gelip bastığın bu toprak / Bir Devrin battığı yerdir; / Eğil de kulak ver bu sessiz yığın / Bir vatan kalbimin attığı yerdir (N.H. Onan, Dur Yolcu, Ant., s. 922). Nedendir de / kömür gözlüm nedendir, / Şu geceler / benim uyumadığım, / Yaman derler / ayrılığın derdini / Ayrılık derdine doyamadığım (Karacaoğlan) vb. bk. ahenk durağı.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer: “İlk durakta otobüsten atlayarak geriye döndüm.” -S. F. Abasıyanık. 2. Çok sayıda taksinin bir arada çalıştığı ve bağlı olduğu işletme. 3. Kısa bir süre konaklanacak, durulacak yer: “Sonraki durağımız sebzeci Mecitin dükkânıydı.” -A. Kulin. 4. db. Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi. 5. ed. Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri. 6. müz. Bir ölçü uzunluğunda susma. 7. esk. Cümle sonundaki nokta.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Derli toplu, giydiğini yakıştıran (kimse).

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dereotu

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Güney.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dirlik, düzenlik, güvenlik.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Avın önünü kesme.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Taştan yapılmış süzgeç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Durulacak, oturup dinlenilecek yer. 2. Okunan kitabın okunmasına ara verildiği yere konulan kâğıt parçası.

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   1. Dizelerde, sesin ölçü birimlerine göre aralanabildiği yer. 2. (h.y.) Hece ölçüsünün bölümleri 4+4+3= 11 ya da 6+5=11 ; 4+4 = 8 ya da 5+3= 8 gibi. Her durakta sözcük bitmiş olur, böyle olmazsa o dizede durak yoktur. 3. Tekerlemelerde okunan koşalara ve ilâhilere verilen ad.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Avlanma sırasında, kafesteki kekliğin altına saklandığı taş yığını. (Yakaköy *Gelendost -Isparta)

  • Türkçe

   Durak

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - 1. Yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları yer. 2. Durma, dinlenme. 3. Cümle sonuna konulan nokta.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu yer. 2. Hece ölçüsüyle yazılmış koşullarda ölçü kalıpları içindeki durma yeri.

  • Türkçe

   Teknik Terimler - Teknibilim


   Adana ili, Karaisalı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Adıyaman ili, Akpınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Balıkesir ili, Durak bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Bursa ili, Keles ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Konya ili, Gencek bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   durak

   İngilizce

   1. (bus, train, etc.) stop. 2. halt, pause, break. 3. mus. rest. 4. mus. tonic note. 5. poet. caesura.

  • İngilizce

   (N.)
   stop, stopping place, station, full stop, full point, caesura, rest, stand

  • İngilizce

   stop, bus stop; halt, pause, break; rest

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   durak

   Almanca

   Halteplatz m; Haltestelle f

  • Almanca

   e Haltestelle; e Pause.

  • Almanca

   Haltestelle [die], Station [die]

  • Almanca

   Haltestelle; Pause

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   durak

   Fransızca

   halte [la], pause [la], cesse [la], césure [la]

  • Fransızca

   arrêt, station

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   durak

   Arnavutça

   ndalesë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   durak

   Kazakça

   ayaldama

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.