din ne demek? din nedir? din anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   dın

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Saklı, gizli olarak dinlenen söz: Utanmaz bir de dın dinlemiş.

  • Türkçe

   din

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) a. (di:ni) 1. din b. Tanrıya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet: “Her dinin mabetleri bütün müminlere açıktır.” -H. C. Yalçın. 2. din b. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen: “Yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil.” -R. H. Karay. 3. mec. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kült.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. fiz. C.G.S. sisteminde 1 gramlık bir kütlenin hızını saniyede 1 santimetre artıran güç birimi: Bir nevton 105 dine eşittir.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (III) a. hlk. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (IV) a. hlk. İlmek.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (fizik)

  • Türkçe

   Toplumbilim Terimleri


   1. İnsanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, tasarladıkları doğaüstü, gizemsel nitelikli güçlerle açıklamaya yönelmeleri olgusu. 2-Bu nitelikteki tasarımların kurallar, kurumlar, törenler ve simgeler biçiminde örgütlenmesini sağlayan düzen.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İlmek.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dinlenme, durgunluk.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir şeyin en sivri ve yüksek noktası.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Uzun zaman kapalı kalmış susuz kuyu, mağara gibi yerlerdeki karbondioksitli pis hava: Kuyunun dini insan ve hayvanı öldürür.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. dîn) din

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   bk. di

  • Türkçe

   Osmanlıca


   peygamberin bildirdiği biçimde kulluk görevlerini belirleyen ilâhî nizam.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Ceza, ivaz. * İman ve amel mevzuu olarak insanlara Cenab-ı Hak tarafından teklif olunan Hak ve hakikat kanunlarının hey'et-i mecmuasıdır. Din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var o

  • Türkçe

   dîn

   Türkçe

   Halkbilim Terimleri Sözlüğü


   Görünen, görünmeyen doğaüstü güç, nesne ya da varlığa inanma nedeniyle doğmuş olan ve bireylerin gerek birbirleriyle, gerek çevreleriyle ilişkilerini birtakım kutsal uygulama ve davranışlarla düzenleyen, sağlayan evrensel olgu. bk. ilkel din, halk dini, arınma, kurban, sakınma, krş. büyü, tören, kutyasak, muska.

  • Türkçe

   Din

   Türkçe

   Osmanlıca


   (Dyne) Fr. Fiz: Bir gramlık bir kütlenin hızını, saniyede bir santimetre artıran kuvvet ölçüsü.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   din

   İngilizce

   1.religion; belief, faith. 2. a religion. 3. one´s commitment. –– adamı religious functionary. ––i bir uğruna for the sake of Islam. ––i bütün sincerely religious, entirely given to the Islamic faith and observing its laws. din değiştirmek/––inden dönmek to change one´s religion. ––inden döner, davasından dönmez. colloq. He would sooner give up his religion than his cause. ––im hakkı için I swear by my faith. ––den imandan çıkmak to get angry and swear. –– iman hak getire. colloq. There´s not a spot of religion in him. ––i imanı para. colloq. He lives and breathes money. ––ine yandığım colloq. damned.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   religious

  • İngilizce

   (N.)
   religion, faith, persuasion

  • İngilizce

   religion

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   din

   Almanca

   e Religion, religiöse Vorschriften, r Glaube.

  • Almanca

   Religion [die]

  • Almanca

   Religion, religiöse Vorschriften, Glaube

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   din

   Fransızca

   dyne [la]; religion [la], culte [le], foi [la]

  • Fransızca

   religion

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   din

   Azerice

   din

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   din

   Lehçe

   religia

  • Lehçe

   wyznanie

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   din

   Japonca

   shuukyoo

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   din

   Arnavutça

   1. feja
   2. fe

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   din

   Kazakça

   din

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   DIN

   İngilizce

   German Institute of StandardsPd026A;n

  • İngilizce

   din

   İngilizce

   n. noise, ruckus, loud racket

  • İngilizce

   v. make a loud noise, create a din, make a noisy clamor

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   din

   Türkçe

   (N.)
   [dɪn]
   gürültü, şamata

  • Türkçe

   (V.)
   [dɪn]
   gürültü etmek, kafasını şişirmek (Argo) gürlemek; tekrar tekrar söylemek, söyleyip durmak; çınlamak; yankılanmak

  • Türkçe

   i. gürültü, patırtı.

  • Türkçe

   kulak tirmalayici ses, patirti, gürültü,gürültü ile sersemletmek; tekrar tekrar söylemek

  • Türkçe

   v.gürültü et:n.gürültü

  • Türkçe

   çınlamak

  • Türkçe

   gürlemek

  • Türkçe

   gürültü etmek

  • Türkçe

   gürültü

  • Türkçe

   kafasını şişirmek

  • Türkçe

   söyleyip durmak

  • Türkçe

   tekrar tekrar söylemek

  • Türkçe

   şamata

  • Türkçe

   yankılanmak

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   DIN

   Türkçe

   Alman Endüstri Normu

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   din

   Türkçe

   din

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   din

   Türkçe

   din

  • Kazakça

   diñ

   Türkçe

   kütük

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.