diş ne demek? diş nedir? diş anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   diş

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri.  
   2 .    Çark, testere, tarak gibi çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri:
          "Çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir ses çıkardı."- S. F. Abasıyanık.  
   3 .    (sarımsak dilimi ve karanfil gibi dişe benzetilen şeyler için) Tane.  
   4 .   zooloji  Omurgalı hayvanların çenelerinde veya ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağızlarında bulunan kemiksi sert parçalar.  
   5 .    Bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   diş açmak
   (birine) diş bilemek
   diş çıkarmak
   dişe dokunmak
   (bir şey) dişe dokunur (olmak)
   (birine) diş geçirememek
   diş geçirmek
   diş gıcırdatmak
   diş göstermek
   dişine göre
   dişine vurmak
   dişinin kovuğuna bile gitmemek
   dişini sıkmak
   (birinin) dişini sökmek
   dişini tırnağına takmak
   dişiyle tırnağıyla
   dişleri dökülmek
   dişten tırnaktan (veya dişinden tırnağından) artırmak

   Birleşik Sözler

   diş açma
   diş açmak
   diş ağrısı
   diş bademi
   dişbudak
   diş buğdayı
   diş çekimi
   diş-damak ünsüzü
   diş diş
   diş doktoru
   diş-dudak ünsüzü
   diş eti
   diş fırçası
   diş hekimi
   diş kirası
   diş macunu
   diş otu
   diş özü
   diş tababeti
   diş tabibi
   diş tacı
   diş taşı
   diş ünsüzü
   dişe diş

  • Türkçe

   Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü


   1. Testerelerde kesmeyi sağlayan çıkıntı. 2. Dişli birleştirmelerin temel elemanı.

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Omurgalı hayvanların çenelerinde ya da ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ya da ağız duvarında taşıdıkları sert yapılar.

  • Türkçe

   Coğrafya Terimleri Sözlüğü


   Kar aşındırması altındaki genç dağlarda, yandan bakıldığında testere dişi gibi görünen tepe uçlarından her biri.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri. 2. Çark, testere, tarak vb. çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri: “Çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir ses çıkardı.” -S. F. Abasıyanık. 3. Sarımsak dilimi, karanfil vb.nde dişe benzetilen tane: Bir diş sarımsak, iki diş karanfil. 4. Bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm. 5. hay. b. Omurgalı hayvanların çenelerinde veya ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağızlarında bulunan kemiksi sert parçalar.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji, zooloji)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema Dişli makaralardaki çıkıntılardan her biri.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Rüya, düş.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Tahıl yıkanırken su üstünde kalan içi boş taneler.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dantel, yün işi örmeye yarayan şiş.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Dağlardaki girintili çıkıntılı, sivri yerler. 2. Kaya, kayalık. 3. Duvardaki sivri ve çıkıntılı yer.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kağnının okuna takılan ve mazının dönmesini sağlayan kazıklardan herbiri.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET taş: dış

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dış, hariç

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   anat. Çene kemiklerinde yerleşmiş, alınan gıdaların parçalanmasını ve öğütülmesini sağlayan sert yapılar, dens.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (I) 1. Düvenin altındaki taş çıkıntılar. (Yurtbeyi *Çankaya -Ankara) 2. Kağnılarda, mazının yastıktan çıkmamasını sağlayan ağaç parçası. (-Amasya; İspir -Erzurum.) 3. Tırmıkta kuru otları toplayan bölüm. (Dardere, Kandilli *Bozüyük -Bilecik)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (II) Vida ve somunların üzerindeki set. (*Senirkent -Isparta)

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   Omurgalı hayvanların çenelerinde ya da ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağız duvarlarında taşıdıkları kemiksi sert parçalar.

  • Türkçe

   dış

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı:
          "Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin artık dışındayız. Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar."- A. Haşim.  
   2 .    Bir konunun kapsamına girmeyen şey.  
   3 .    Görülen, içte bulunmayan yüzey.  
   4 .  sıfat  (somut kavramlarda) İki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan.  
   5 .  sıfat  Yabancı ülkelerle ilgili.  
   6 .    Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.  
   7 .    Bireyin ötesinde bir varlığı olan.  
   8 .   sinema  Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   dışa vurmak
   dışı eli yakar, içi beni yakar
   dışı kalaylı, içi alaylı
   dışına çıkmak
   dışında
   dışında bırakılmak
   dışında kalmak
   dış kapının dış mandalı  

   Birleşik Sözler

   dış açı
   dış âlem
   dış alım
   dış asalak
   dış atışı
   dış başkalaşım
   dışbeslenen
   dış beslenme
   dış borç
   dışbükey
   dış çevre
   dış çizgiler durumu
   dış çokgen
   dış deri
   dış dünya
   dış evlilik
   dış gebelik
   dış gezegen
   dış gezi
   dış güçler
   dış hat
   dış işleri
   dış kapı
   dış kavuz
   dış kredi
   dış kulak
   dış kutsal
   dış lastik
   dış merkezli
   dış odun
   dış pazar
   dış pazarlama
   dış piyasa
   dış plazma
   dış politika
   dış satım
   dış ters açı
   dış ticaret
   dış vurum
   dış yarıçap
   dış yüz
   dış zar
   dışa dönük
   dışa vurum
   içli dışlı      

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı: “Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin artık dışındayız. Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar.” -A. Haşim. 2. Bir konunun kapsamına girmeyen şey. 3. Görülen, içte bulunmayan yüzey: Bardağın dışı kirli. 4. Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları. 5. Bireyin ötesinde bir varlığı olan: Dış dünya. 6. sf. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan: “Bayram vali konağının dış kapısında, ellerini yine önünde kavuşturmuş taş gibi dimdik duruyordu.” -A. Kulin. 7. sf. Yabancı ülkelerle ilgili: Dış siyaset. Dış ilişkiler. 8. sin. ve TV Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim. 9. sp. Bazı top oyunlarında karşı takım oyuncularının vuruşuyla topun kalenin bulunduğu taraftan dışarı çıkması, aut.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   bk. dışlam.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (matematik)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. 1. Açık havada geçen görünçlüklerin yer aldığı çekim; bu anlamda, kapalı bir yerde çevrilse bile, görüntüleri açık havayı, işlik dışını gösteren çekim için de kullanılır. 2. Açık havada çevrilmiş çekim. İçin karşıtı.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kağnıda mazının iki yanında olup mazının bunların arasında dövdüğü kazıklar

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Diş; kağnıda yastıklara çakılı ikişer kazık olup sabunlanmış mazı bunların arasında döner

  • Türkçe

   DİS

   Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


   bk. disk işletim sistemi

  • Türkçe

   dis

   Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   anat. Engel, olumsuzluk.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   diş

   İngilizce

   1. tooth. 2. tusk. 3. tooth (of a saw, comb). 4. cog (of a wheel). 5. ward (of a key). 6. thread (of a screw). 7. clove (of a garlic). 8. head (of cloves). 9. slang dope, hashish. –– açmak /a/ to thread, cut threads (in/on). –– ağrısı toothache. ––ten artırmak to economize on food. –– bakımı dental care. –– bilemek /a/ to watch for a chance to take revenge (on). –– çekmek to extract a tooth. –– çıkarmak to cut a tooth. –– çukuru socket of a tooth. –– çürüğü dent. cavity. ––ine değmemek (for food) to be very little. –– diş having many teeth or cogs; serrated. ––e dokunur worthwhile. ––leri dökülmek to lose one´s teeth through age. –– düzeltimi orthodontics. –– fırçası toothbrush. –– geçirememek /a/ to be unable to order (someone) around. –– geçirmek /a/ to be able to influence (a powerful person). ––i gıcırdamak to have a strong desire for something. –– gıcırdatmak to gnash one´s teeth, show one´s anger. ––ine göre within one´s power, within the range of what one can handle. –– göstermek /a/ to threaten. –– hekimi dentist. –– hekimliği dentistry. –– kamaştırmak to set one´s teeth on edge. –– kapanımı dental occlusion. –– kemiği anat. dentine. –– kırmak slang to doctor a cigarette. –– kirası 1. hist. presents or money given to guests after a meal in Ramazan. 2. a side benefit (in addition to one´s wages). ––inin kovuğuna bile gitmemek/dişinin kovuğunu doldurmamak (for food) not to be enough to satisfy one. –– kökü root of a tooth. –– macunu toothpaste. –– oluşumu odontogeny. ––ini sıkmak to grit one´s teeth and bear it. –– siniri dental nerve. ––ini sökmek /ın/ to render (a person) harmless. –– tabibi dentist. –– taktırmak to be fitted out with false teeth. ––inden tırnağından artırmak to scrimp and save. ––ini tırnağına takmak 1. to try everything, try every means, try every way. 2. to work in spite of great difficulties. –– tozu tooth powder. –– yuvası tooth socket, alveolus.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   dental, odontic

  • İngilizce

   (N.)
   tooth, cog, jag, clove, knurl, notch

  • İngilizce

   (Pref.)
   dent

  • İngilizce

   tooth; tusk; cog; screw thread; clove; dental

  • Türkçe

   dış

   İngilizce

   1. outside, exterior. 2. outer appearance; outer covering. 3. external, outer. 4. foreign. 5. geom. circumscribed. ––ında /ın/ outside (of). –– açı geom. exterior angle. –– borç foreign loans. –– çevre psych. external environment. –– dünya/âlem external world. ––ı eli yakar, içi beni (yakar).colloq. 1. Others think him charming; I know him to be unpleasant. 2. It looks good on the surface, but inside it is terrible.––ı hayhaylı, içi vayvaylı.colloq. 1. Others think him charming; I know him to be unpleasant. 2. It looks good on the surface, but inside it is terrible. ––ı kalaylı, içi alaylı. colloq. 1. Others think him charming; I know him to be unpleasant. 2. It looks good on the surface, but inside it is terrible. –– gebelik ectopic pregnancy. –– gezegen superior planet. –– haberler foreign news. –– hat 1. telecommunications external line. 2. telecommunications, transportation international line. ––ında kalmak /ın/ to stay out of. –– kapak (outer) cover (of a book). –– kapının dış mandalı a very distant relative. –– lastik auto. tire, casing. –– pazar foreign market. –– ticaret foreign trade. ––a vurmak /ı/ to show, manifest.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   outer, outside, exterior, external, outward, out, foreign, extrinsic, offshore, salient, superficial

  • İngilizce

   (N.)
   outside

  • İngilizce

   (Pref.)
   ecto, exo

  • İngilizce

   outside, exterior; outer; external; foreign

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   dış

   Almanca

   äußere; äußerlich; Aussenseite f

  • Almanca

   auswärtig, aussen; s Aussere.

  • Almanca

   äußere(r, s), äußerlich, auswärtig; Außenseite [die]

  • Almanca

   auswärtig, aussen; Aussere

  • Türkçe

   diş

   Almanca

   r Zahn; e Zacke, e Zinke, e Spitze; e Zehe (sarmýsak); einzelne Gewürznelke; r Zähnungsstrich; s Gewinde.

  • Almanca

   Zahn [der]; Zacke [die]; (çatal/tarak) Zinke [die]

  • Almanca

   Zahn; Zacke, Zinke, Spitze; Zehe (sarmýmsak); einzelne Gewürznelke; Zähnungsstrich; Gewinde

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   dış

   Fransızca

   extérieur/e

  • Fransızca

   extérieur

  • Türkçe

   diş

   Fransızca

   dent [la]; (sarmýsakta) gousse [la]

  • Fransızca

   dent

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   dış

   Azerice

   xarici

  • Türkçe

   diş

   Azerice

   diş

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   diş

   Flemenkçe

   1.tand 2.schroefdraad (teknik)

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   diş

   Lehçe

   ząb

  • Türkçe

   dış

   Lehçe

   powierzchowność

  • Lehçe

   zewnętrzny

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   dış

   Yunanca

   έξω, εκτός

  • Türkçe

   diş

   Yunanca

   (το) δόντι

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   dış

   Japonca

   soto, gaibu; soto no

  • Türkçe

   diş

   Japonca

   ha

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   diş

   Arnavutça

   1. dhëmb
   2. jahstëm (i)

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   dış

   Kazakça

   qağas

  • Kazakça

   sırtqı

  • Kazakça

   tıs

  • Kazakça

   tısqı

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   dis

   İngilizce

   v. (Slang) show disrespect toward another person; insult someone, belittle another person (also diss)

  • İngilizce

   pref. un- (prefix that shows that an action is being reversed)

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Dis

   Türkçe

   re diyez

  • Almanca

   dis

   Türkçe

   ; Dis n mus. re diyez

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   diş

   Türkçe

   diş

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.