değişken ne demek? değişken nedir? değişken anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   değişken

   Türkçe

   sıfat
    
   1 .    Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil:
          "Sağlık bakımından canına okuyan kentler de, değişken rüzgârlara açık kentler oluyor."- H. Taner.  
   2 .  isim, matematik  Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.

   Birleşik Sözler

   değişken maliyet      

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Eğitim Terimleri Sözlüğü


   1. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği. 2. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem. 3. Değişik değerler alabilen (nicelik). 4. Ağırlık, boy, zihin yeteneği gibi bireyden bireye değişen öğe ve etmenler ile olgulara verilen genel ad.

  • Türkçe

   Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü


  • Türkçe

   Fizik Terimleri Sözlüğü


   Bir kümenin, bir dizi değerler alabilen değişken niceliği.

  • Türkçe

   Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü


   Bir işlevin bağlı olduğu niceliklerden her biri.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil: “Dekor, hayatın sahneleri kadar değişken olmalıydı.” -A. Ağaoğlu. 2. a. mat. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. 3. a. mat. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre. 4. a. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. 5. a. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.

  • Türkçe

   Halkbilim Terimleri Sözlüğü


   Değişik etkenler altında kalan bir halkbilim ürün ya da olayından, çok küçük ayrımlar göstererek türeyen yeni ürün ya da olayların her biri. bk. çekim.

  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcı değişken, bağımlı değişken.

  • Türkçe

   İstatistik Terimleri Sözlüğü


   Etelirlenmiş bir değerler kümesindeki değerleri alabilen nicelik.

  • Türkçe

   Mantık Terimleri Sözlüğü


   1. Bir düzgün deyimde bir adın kaldırılmasıyla oluşan boşluğu doldurmağa yarayan; belli bir yorumda belli bir nesne göstermeyip yerine geçtiği adların gösterdiği nesnelerden oluşan kümeyi değer alanı olarak kazanan; değişken bağlama imi (özellikle niceleme imi) ile birlikte değişken bağlayıcısı oluşturan ad dizimsel türünden im. || Bir biçimsel dildeki değişkenlerin sayısı genellikle sonsuzdur.2- Bireysel değişken. || Başka biçimde belirtilmediğinde, değişken terimi "bireysel değişken" anlamında kullanılır. Krş.. değer alanı değer, evren, değişken çeşidi, değişken bağlayıcısı, bağlı değişken, bağsız değişken, bireysel değişken, bireysel değişken çeşidi, bireysel olmayan değişken, küme değişkeni, bağıntı değişkeni, izerge değişkeni, dizimsel değişken, dizimsel tür değişkeni, simge, değişmez, bireysel olmayan değişken.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   Bir kümenin belirsiz bir öğesini gösteren simge.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   Yerine, belli bir kümenin her bir elemanı konulabilen simge.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (matematik)

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.

  • Türkçe

   Toplumbilim Terimleri


   Ayrı ayrı bireysel durumlarda tutarı değişebilen herhangi bir özellik, nitelik ya da öğe.

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   1. Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer. 2. Her birey için sabit, belli bir değer.

  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli altbölüm ve seçenekleri olan bir nitelik.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   değişken

   İngilizce

   1. changeable. 2. math. variable.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   variable, changeable, flexible, fluxional, changeful, unstable, unsteady, uncertain, choppy, inconstant, inconsistent, mobile, capricious, erratic, fickle, fitful, flexile, fluid, incalculable, inequable, labile

  • İngilizce

   (N.)
   factor, variable

  • İngilizce

   variable, changeable; factor

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   değişken

   Almanca

   veränderlich, unbeständig, unstet; mat. s, e Veränderliche.

  • Almanca

   unbeständig, veränderlich, wandelbar; (hava) wechselhaft

  • Almanca

   veränderlich, unbeständig, unstet; (mat.) Veränderliche

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   değişken

   Fransızca

   variable, changeant/e, divers/e, inconstant/e, indéterminé/e, instable, paramètre [le]

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   değişken

   Kazakça

   awıspalı

  • Kazakça

   özgermeli

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.