dayı ne demek? dayı nedir? dayı anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   dayı

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Annenin erkek kardeşi.  
   2 .  mecaz  Bir kimsenin kayırıcısı olan, sözü geçer kimse:
          "Bunların çok bariz olan bir tarafı da, siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir."- P. Safa.  
   3 .  halk ağzında  Yaşlı erkeklere seslenme sözü olarak kullanılır:
          "O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa, avukata ekmek mi kalırdı, dayı?"- S. F. Abasıyanık.  
   4 .   tarih  Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici.  
   5 .  sıfat, halk ağzında  Cesur, yiğit.

   Birleşik Sözler

   dayıoğlu
   dayızade    

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Annenin erkek kardeşi. 2. sf. hlk. Cesur, yiğit. 3. ünl. hlk. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü: “O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı!” -S. F. Abasıyanık. 4. mec. Kayırıcı: “Bunların çok bariz olan bir tarafı da siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir.” -P. Safa. 5. argo Kabadayı. 6. tar. Osmanlı Devletinde Tunus, Cezayir ve Trablusgarpta seçimle başa getirilen yönetici.

  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   Osmanlılar döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarpta yerli ileri gelenlerce seçimle başa geçirilen yöneticilere verilen san.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Güzel, iyi. 2. Cesur, babayiğit: Allah için dayı adamdır. 3. bk. dayıbaşı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Amele başı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Gösterişli, hoş, güzel: Çiçekler dayı dayı kokar gâri. 2. Eliaçık.

  • Türkçe

   Dayı

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Annenin erkek kardeşi. 2. Birini kayırıp koruyan saygın kimse. 3. Kabadayı, külhanbeyi. 4. Güzel, iyi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Tunus ve Cezayir'in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan. * Annenin erkek kardeşi.

  • Türkçe

   dayi

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dayı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET tagay: dayı; köy veya mahallede yaşlı erkek || dayi yolu: gelinin dayısına verilen hediye

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Tunus ve Cezayir'in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan. * Annenin erkek kardeşi

  • Türkçe

   dâyi

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir toplulukta kendini baş sanan, böbürlenen, kabadayı

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   dayı

   İngilizce

   1. maternal uncle, mother´s brother. 2. a form of address to an older man. 3. colloq. influential friend. 4. slang policeman, cop, fuzz. 5. slang bully. 6. hist. dey. ––sı dümende olmak slang to have an influential friend.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   swagger

  • İngilizce

   (N.)
   uncle, maternal uncle; dey; swaggerer, rapscallion, rowdy

  • İngilizce

   maternal uncle, mother's brother; protector, backer; bully, roughneck

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   dayı

   Almanca

   r Onkel.

  • Almanca

   Onkel [der]

  • Almanca

   Onkel

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   dayı

   Fransızca

   oncle [le]

  • Fransızca

   oncle, oncle maternel

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   dayı

   Azerice

   dayı

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   dayı

   Lehçe

   stryj

  • Lehçe

   wuj

  • Lehçe

   wujek

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   dayı

   Japonca

   oji

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   dayı

   Arnavutça

   daj; daje

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   dayı

   Kazakça

   ağa

  • Kazakça

   arqa süyew

  • Kazakça

   dayı

  • Kazakça

   nağaşı

  • Kazakça

   nağaşı ağa

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   dayı

   Türkçe

   dayı

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   dayı

   Türkçe

   dayı

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.