dar ne demek? dar nedir? dar anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   dar

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) sf. 1. İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı: “Bütün gece eski kentin dar sokaklarında dolaştım.” -A. Ağaoğlu. 2. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro: “Sahilleri kucaklayan tatlı meltemler, bu mahallenin dar sokaklarından geçmiyordu.” -S. Derviş. 3. Az, elverişsiz, sınırlı: “Dar ve alıştığımız çerçeve içinden çıkmak bizi şaşırtacağı için onu istemeyiz.” -A. H. Çelebi. 4. Sıkıntılı: “Dar bir gün gelmiş birinden üç beş kuruş almışım, ne çıkar!” -M. Ş. Esendal. 5. mec. Yetersiz: “Bazıları mefkûrenin enginliğini ve azametini tamamıyla kavrayamayacak derecede dardırlar.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 6. zf. Güçlükle, ucu ucuna, ancak: “En sonra, pek çok sıkılan çocukların zoru ile akşam altı postasına dar yetiştiler.” -M. Ş. Esendal.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. esk. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (III) a. (da:r) esk. Yurt.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (IV) a. (da:r) esk. Ev.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Küp.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET tar: sıkıntı; güç durum; || geç. başi dar(+da) olmak: sıkıntılı olmak || (başi) dara galmak: büyük bir güçlükle karşılaşmak || dara düşmek: maddeten imkânsız kalmak || dar gün: maddi ve manevi sıkıntı içinde olunduğu günler. || dar gün adami: herkesin yardımına koşan kimse || dar vahit: akşam ezanı vakti; akşamın geç vakti

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Mısır

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Darağacı

  • Türkçe

   Dâr

   Türkçe

   Osmanlıca


   f. Sâhib, mâlik, tutan (mânasındadır.) Meselâ: Bayrakdâr $ : Bayrak tutan.

  • Türkçe

   dâr

   Türkçe

   Osmanlıca


   yer, ev, yurt.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. Sâhib, mâlik, tutan (mânasındadır.) Meselâ: Bayrakdâr $ : Bayrak tutan

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   dar

   İngilizce

   1. narrow, not wide. 2. tight, tightly fitting. 3. scant, scanty, meager. 4. (time) of need, of want, of economic hardship. 5. narrowly, barely, just. –– açı geom. acute angle. (kendini) –– atmak 1. /dan/ to escape (from) (a place) by the skin of one´s teeth. 2. /a/ barely to make it to (a place). –– boğaz/geçit 1. geog. gap, notch, defile; gorge. 2. difficult situation or time. ––a boğmak /ı/ to take advantage of (someone) when he/she is having a hard time. ––da bulunmak 1. to be in financial difficulties. 2. to have a hard time, go through a bad patch. dara dar/dar darına/––ı darına barely, just. ––a düşmek to fall on hard times. ––a gelememek to refuse to be hurried. –– gelirli low-income, poor. ––a gelmek to be done in a hurry; to occur in a rushed and inopportune moment. ––a getirmek /ı/ 1. to deceive (someone) by rushing him/her. 2. to do (something) in a rush; to have (something) done in a hurry. –– görüşlü narrow-minded, narrow. –– hat rail. narrow-gauge (railroad). –– kaçmak to have a narrow escape. –– kafalı narrow-minded, narrow. ––da kalmak 1. to be in financial difficulties. 2. to have a hard time, go through a bad patch. –– kurtulmak to have a narrow escape. –– üçgen geom. acute triangle. –– ünlü phonetics close vowel. –– yetişmek /a/ barely to get (to a place) in time.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   narrow, tight, constricted, close bodied, clinging, exiguous, poky, snug, strait; stringent, restrained

  • İngilizce

   (ADV.)
   narrowly

  • İngilizce

   (N.)
   close fitting

  • İngilizce

   narrow; cramped; tight; scant, scanty; (zaman) short; limited, restricted; narrowly, barely

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   dar

   Almanca

   eng, schmal.

  • Almanca

   eng, knapp, schmal, beschränkt; (açý) spitz

  • Almanca

   eng, schmal

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   dar

   Fransızca

   étroit/e, juste, borné/e, resserré/e, rétréci/e, serré/e, strict/e, restreint/e

  • Fransızca

   étroit

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   dar

   Azerice

   dar

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   dar

   Lehçe

   ciasny

  • Lehçe

   wąski

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   dar

   Yunanca

   επίθ. στενός, ανεπαρκής

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   dar

   Japonca

   semai

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   dar

   Arnavutça

   ngushtë (i)

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   dar

   Kazakça

   tar

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   DAR

   İngilizce

   American organization for female descendants of Colonialists who took part in the Revolutionary War (promotes education, volunteer service, the preservation of history, and grants scholarships)+DAR (Daughters of the American Revolution)

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   dar

   Türkçe

   dar

Lehçe  Lehçe » Türkçe Türkçe
  • Lehçe

   dar

   Türkçe

   armağan

  • Türkçe

   hediye

İspanyolca  İspanyolca » Türkçe Türkçe
  • İspanyolca

   dar

   Türkçe

   vermek

  • Türkçe

   v vermek

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   dar

   Türkçe

   dar ağacı

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.