damğa ne demek? damğa nedir? damğa anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   damga

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç.  
   2 .    Bu araçla basılan nişan, işaret.  
   3 .  mecaz  Bir kimsenin adını kötüye çıkaran, yüz kızartıcı durum:
          "Orada da haksız damgalar altında kalırsan ne olacak?"- A. Gündüz.  
   4 .  mecaz  Bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, nitelik.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   (birine) ... damgasını vurmak
   damga vurmak
   (bir kimse) damga yemek

   Birleşik Sözler

   damga harcı
   Damga Kanunu
   damga pulu
   damga vergisi

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Verinin düzenlenmesi, denetlenmesi ya da gösterimi için kullanılan ve üzerinde uzlaşıma varılmış öğeler kümesinin bir üyesi. Yazaçları, sayıları, noktalama imlerini ya da başka simgeleri belirten damgalar, genellikle, veri ortamları üzerinde fiziksel durumlar ya da bitişken çizgiciklerin birbirlerinden değişik birleşimleriyle biçimlenirler.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç. 2. Bu araçla basılan nişan, işaret. 3. mec. Bir kimsenin adını kötüye çıkaran, yüz kızartıcı durum: “Orada da haksız damgalar altında kalırsan ne olacak?” -A. Gündüz. 4. Bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, nitelik.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   1. Bir kümenin öğelerini belirlemek, sıralamak ya da birbirlerinden ayırt etmek amacıyla öğelerin üst ya da alt köşelerine konulan imlerden her biri. 2. Bir küme üzerindeki yapıyı belirlemek amacıyla bir ilintiden çıkarılan sayı. 3. G öbeğinin bir H altöbeği için, G/H sol ya da HG sağ eşkümeler uzayının sayal sayısı. Simgesi : (G:H)

  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   Sarmalaç üzerine malın özelliğini göstermek amacıyla ve kızgın bir demirle vurulan im.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (I) Semerlerin arkasındaki renkli keçe süs. (*Yalvaç -Isparta)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (II) 1. Çeç damga mühürü. (Akçaşar *Yalvaç (-Isparta) 2. Yapıcılarını belirtmek için keser, kazma vb. başlarına vurulan hayvan biçimli damga. (*Yalvaç -Isparta)

  • Türkçe

   Osmanlıca


   işaret, bellik.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Bir şeyin üzerine işaret veya alâmet koymak. * İşaret vurulan âlet. Mühür

  • Türkçe

   damğa

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET tamga: damga; mühür. || damğa wurmak: mühürlemek

  • Türkçe

   Damga

   Türkçe

   Osmanlıca


   Bir şeyin üzerine işaret veya alâmet koymak. * İşaret vurulan âlet. Mühür.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   damga

   İngilizce

   1. rubber stamp. 2. seal, signature seal; official seal. 3. branding iron. 4. print of a rubber stamp, stamp; seal; cancellation. 5. brand (on an animal). 6. bad name, stain, dishonor, brand, stigma. 7. mark, distinguishing feature or characteristic. –– basmak /a/ to stamp (something) (with a seal, stamp, etc.). –– kanunu law stamp act. –– kutusu stamp pad. –– pulu revenue stamp. –– resmi stamp duty. –– vurmak /a/ 1. to stamp (with a seal, stamp, etc.). 2. to cancel (a stamp). 3. to brand (an animal). ––sını vurmak /a/ 1. to leave one´s mark on, set one´s seal on, influence. 2. to brand (someone) a ..., label (someone) a .... ––sını yemek to be branded a ..., be labeled a ....

  • İngilizce

   (N.)
   stamp, brand, cachet, mark, marker, stigma, imprint, print, earmark, impress, impression, seal, signature

  • İngilizce

   stamp; brand; mark; official seal; stigma, blemish, brand

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   damga

   Almanca

   Siegel n; Stempel m

  • Almanca

   r Stempel, e Siegel.

  • Almanca

   Abdruck [der], Makel [der], Siegel [das], Signatur [die], Stempel [der]

  • Almanca

   Stempel, Siegel

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   damga

   Fransızca

   timbre [le], cachet [le], empreinte [la], estampille [la], marque [la], sceau [le], (kýzgýn demirle vurulan) stigmate [le]

  • Fransızca

   cachet, poinçon, tampon

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   damga

   Azerice

   damğa

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   damga

   Lehçe

   pieczątka

  • Lehçe

   pieczęć

  • Lehçe

   piętno

  • Lehçe

   stempel

  • Lehçe

   znaczek

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   damga

   Yunanca

   (η) σφραγίδα

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   damga

   Arnavutça

   damkë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   damga

   Kazakça

   belgi

  • Kazakça

   en

  • Kazakça

   tañba

  • Kazakça

   tap

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   damğa

   Türkçe

   damga

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.