dalğa ne demek? dalğa nedir? dalğa anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   dalga

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.). 1. denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. denizde hareketli su kütlesi. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

  • Türkçe

   isim
    
   1 .    Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket:
          "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da, içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.  
   2 .    (sıcak, soğuk, moda için) Belli bir süre etkili olan dönem:
          "Yüzüme sıcak bir kan dalgası çıkıyor, terlemeye başlıyorum."- Y. Z. Ortaç.  
   3 .   fizik  Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi:
          "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.  
   4 .    Bir yüzeydeki kıvrım:
          "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor, ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.  
   5 .    Saçların kıvrım genişliği.  
   6 .  argo söz  Gizli iş, dalavere:
          "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.  
   7 .  argo söz  Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.  
   8 .  argo söz  Dalgınlık.  
   9 .  argo söz  Geçici sevgili.  
   10 .  argo söz  Macera, meşru olmayan kazanç veya aşk ilişkisi.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   dalga geçmek
   dalga saymak
   dalgasına taş atmak
   dalgasını taşlamak
   dalgaya düşmek (veya gelmek)
   dalgaya getirmek
   dalgayı başa almak

   Birleşik Sözler

   dalga bandı
   dalga boyu
   dalga çukuru
   dalga dalga
   dalga genliği
   dalga hızı
   dalgakıran
   dalga kuşağı
   dalga oyuğu
   dalgaölçer
   dalga sırtı
   dalga tepesi
   dalga uzunluğu
   dalga yüksekliği
   büyük dalga
   çok kısa dalga
   duraklı dalga
   kararlı dalga
   kısa dalga
   küçük dalga
   mikrodalga
   orta dalga
   ölü dalga
   soğuk damga
   uzun dalga
   yeni dalga
   ses dalgaları  

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Coğrafya Terimleri Sözlüğü


   Geniş su yüzeylerinde rüzgârla oluşan, sırt ve çukur bölümleriyle durgun su yüzünü pürüzlendirip bir salınım devinimiyle birbirini kovuşturarak ilerleyen dizilerden her biri.

  • Türkçe

   Fizik Terimleri Sözlüğü


   Kendisini zamanca ve uzayca düzenli olarak yineleyen ve bir ortamda değişmeden hızla ilerleyen bir salınım katarı.

  • Türkçe

   Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü


   Yeğinliği, genliği yer ile zamana göre düzenli biçimde yinelenerek değişen işlev ya da nicelik.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: “Dışarıda nemli bir rüzgâr esiyordu, dalgalar durulmamış, yalnız biraz ağırlaşmıştı.” -A. Erhat. 2. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: Sıcak dalgası. Aerobik dalgası. 3. Bir yüzeydeki kıvrım: “Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç.” -M. Ş. Esendal. 4. Saçların kıvrım genişliği. 5. argo Gizli iş, dalavere: “Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı.” -S. F. Abasıyanık. 6. argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu. 7. argo Dalgınlık. 8. argo Geçici sevgili. 9. argo Geçici aşk ilişkisi. 10. fiz. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: “Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor.” -H. E. Adıvar.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Özdeğin, erke niteliğini taşımak ve alan görünümünde ortaya çıkmak koşuluyla, parçacıkların dönemli titreşimlerinden oluşan, yeğinlik ve uzanımı, bulundukları yer ve zamanın izleviyle belirlenen varlık türü.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Bir ortamda enerji taşıyan dağılım.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (coğrafya)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (fizik)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. Bir ortamda ya da uzayda, parçacıkların esnek kıpırdanmalarına yol açan dönemsel olay ya da sıcaklık, basınç, elektromıknatıs alan gücü, elektrik gücü gibi fiziksel niceliklerde dönemsel değişiklik.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kitap ve defter yaprağı, sayfa.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Keder: Pek dalgalıyım yanıma sokulma.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Defter yaprağı. (Deliilyas *Şarkışla -Sivas)

  • Türkçe

   Dalga

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - . 1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su kütlesi. Erkek ve kız ismi olarak kullanılır.

  • Türkçe

   dalğa

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dalga

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   dalga

   İngilizce

   1. wave (of water, of heat or cold, of electric and magnetic field intensity). 2. the wavelike pattern found in watered cloth, water, moiré. 3. slang trick, subterfuge, deception, fast one. 4. slang hashish, hash. 5. slang a high (which comes from hashish). 6. slang reverie, brown study, distractedness, distraction. 7. slang what-do-you-call-it, thingumabob, thingumajig. 8. slang situation, matter, affair. 9. slang love relationship, love affair. 10. slang (a) beloved, (a) love, sweetheart, sweetie, honey. 11. slang connection, relation. ––yı başa almak naut. (for a ship) to breast the waves. –– boyu wavelength. –– dalga 1. streaked, uneven (paint, dye); moiréd. 2. in an undulating fashion. 3. wavy (hair). –– devimi wave motion, wave propagation. ––ya düşmek slang 1. to fall into a trap, fall for a trick. 2. to be absentminded. –– geçmek slang 1. /la/ to kid (someone). 2. /la/ not to take (something) seriously, pay (something) no mind. 3. to goof off, waste time, kill time. ––ya gelmek slang see ––ya düşmek. ––ya getirmek /ı/ slang to get (someone) to fall for it, take (someone) in, hoodwink. ––sına taş atmak /ın/ slang 1. to spoil (someone´s) high. 2. to upset (someone´s) applecart, spoil a good situation for (someone). 3. to make a pass at (someone´s sweetheart).

  • İngilizce

   (N.)
   wave, undulation, crimp, sea, thingumabob, thingumajig, thingummy

  • İngilizce

   wave; undulation; trick, intrigue; gadget, jigger; affair, sweetie

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   dalga

   Almanca

   e Welle, e Woge; r Schwindel.

  • Almanca

   Welle [die]; Woge [die]; Streifen [der]; Schwindel [der]; Spott [der]

  • Almanca

   Welle, Woge; Schwindel

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   dalga

   Fransızca

   onde [la], vague [la]; distraction [la], canular [le]; (þey) truc [le]; (saçta) ondulation [la]

  • Fransızca

   onde, vague

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   dalga

   Azerice

   dalğa

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   dalga

   Lehçe

   fala

  • Lehçe

   falisty

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   dalga

   Yunanca

   (το) κύμα

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   dalga

   Arnavutça

   dallgë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   dalga

   Kazakça

   tolqın

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   dalğa

   Türkçe

   dalga

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.