dünya ne demek? dünya nedir? dünya anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Dünya

   Türkçe

   isim, astronomi
        Üstünde yaşadığımız gök cismi:
          "Dünyanın düzeni, güneşin her gün beklenen saatte doğacağı üstüne kurulmuştur."- N. Cumalı.

  • Türkçe

   Coğrafya Terimleri Sözlüğü


   bk. yeryuvarlağı.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   öz. a. (dünya:) gök b. Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   "(Müz: Ednâ) (Denâet veya dünüvv. den) En yakın, en aşağı. * Şimdiki âlemimiz. (Ahirete veya ölüme en yakın olmasından bu isim verilmiştir.) (Dünyâ, âhiretin tarlasıdır. Bir kitab-ı Samedanîdir. Hem bir mezra

  • Türkçe

   dünya

   Türkçe

   isim (dünya:) Arapça dunya
    
   1 .    Dış, çevre, ortam:
          "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.  
   2 .    İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu.  
   3 .    Duygu, düşünce ve hayal âlemi:
          "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.  
   4 .    El gün, herkes:
          "Dünyanın tertemiz kızı iken dünyanın en berbat kızı diyorlardı."- A. Gündüz.  
   5 .    Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   dünya ahiret kardeşim (veya bacım) (olsun)
   dünya başına dar olmak (veya gelmek)
   dünya başına yıkılmak
   dünya bir araya gelse
   dünyadan elini eteğini çekmek
   dünyadan geçmek (veya el çekmek)
   dünyadan haberi olmamak
   dünya durdukça
   dünya durdukça durasın!
   dünya görmüş
   dünya gözü ile görmek
   dünya gözüne zindan olmak (görünmek veya kesilmek)
   dünya kadar
   dünya kelâmı etmek
   dünyalar (biri) -in oldu
   dünyanın (birşey) -i
   dünyanın kaç bucak (veya köşe) olduğunu göstermek (anlamak)
   dünyanın tadını çıkarmak
   dünyanın ucu uzundur
   dünyasından geçmek
   dünya varmış
   dünyaya gelmek
   dünyaya getirmek
   dünyaya gözlerini kapamak (veya yummak)
   dünyaya kazık çakmak (veya kakmak)
   dünyayı anlamak
   dünyayı gözü görmemek
   dünyayı haram etmek
   dünya yıkılsa umurunda değil
   dünyayı toz pembe görmek
   dünyayı tutmak
   (birine) dünyayı zindan (zehir) etmek (veya dünyayı başına dar etmek)
   dünya yüzü görmemek

   Birleşik Sözler

   dünya âlem
   dünya evi
   dünya görüşlü
   dünya görüşü
   dünya güzeli
   dünya kelâmı
   dünya malı
   dünya nimeti
   dünya penceresi
   dünyanın dört bucağı
   dünyanın öbür ucu
   dünyanın yedi harikası
   darıdünya
   dış dünya
   Eski Dünya
   fâni dünya
   iç dünya
   öbür dünya
   ölümlü dünya
   üçüncü dünya
   yalan dünya
   yalancı dünya
   Yeni Dünya
   yenidünya

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   1. a. Birbiriyle yasal bağlantısı olan, bir düzenle belirlenmiş tek tek şeylerin ve olayların bütünü. (Ör. öbür dünya-bu dünya, duyulur dünya-düşünülür dünya, dışdünya-içdünya, görüngüler dünyası - kendinde şeyler dünyası; gelip geçici dünya- ideler dünyası.) b. Aynı yasalara ve aynı düzene bağlı olan nesnelerin, varlıkların oluşturduğu bütün. (Ör. Bitkiler dünyası, hayvanlar dünyası vb.) 2. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü gezegeni. 3. İnsan varoluşunun içinde yer aldığı çevre. 4. Bilincin bağlılaşık kavramı; bilincin dışında kalan nesnelerin oluşturduğu bütün (nesneler dünyası).

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (dünya:) 1. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. 2. Dış, çevre, ortam: “Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş.” -H. C. Yalçın. 3. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: Batı dünyası. Doğu dünyası. 4. Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır. 5. zm. Elgün, herkes. 6. mec. Duygu, düşünce ve hayal âlemi: “Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı.” -Y. Z. Ortaç.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (astronomi, coğrafya)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dünya, âlem, herkes, başkaları

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Ar. dünyâ: dünya; dünya ahvali. || dönya || dünye || düyna || düz dünya: çok; bol bol; geniş || düzi dünyayi dolaşmak: çok gezinmek

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Müz: Ednâ) (Denâet veya dünüvv. den) En yakın, en aşağı. * Şimdiki âlemimiz. (Ahirete veya ölüme en yakın olmasından bu isim verilmiştir.) (Dünyâ, âhiretin tarlasıdır. Bir kitab-ı Samedanîdir. Hem bir mezraa

  • Türkçe

   dunya

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dünya

  • Türkçe

   dünyâ

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. dünyâ) dünya, âlem, herkes, başkaları

  • Türkçe

   Osmanlıca


   içinde yaşadığımız âlem.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   dünya

   İngilizce

   1. the world, the earth. 2. the universe. 3. everyone, people. ––da never in this world: Dünyada gitmem. I would not go for the whole world. –– ahret kardeşim olsun. colloq. Let it be friendship only. –– âlem colloq. everybody. ––yı anlamak to understand life, be mature. ––yı başına dar etmek /ın/ to make life unbearable for. –– başına yıkılmak to be very miserable. ––lar benim oldu. colloq. I felt on top of the world. –– bir araya gelse even if everybody is opposed. ––nın dört bucağı the four corners of the earth. –– durdukça for ever and ever. ––dan elini eteğini çekmek to cut oneself off from the world and worldly things. –– evi marriage. –– evine girmek to get married. ––dan geçmek/––dan el çekmek to retire from the world, lose touch with life. ––sından geçmek to lose one´s interest in life. ––ya gelmek to be born, come into the world. ––ya getirmek /ı/ to give birth to, bring into the world. –– görüşü one´s general philosophy of life. ––ya gözlerini açmak to be born, open one´s eyes to the world. ––yı gözü görmemek to be so affected by something that one can´t think of anything else. –– gözü ile görmek /ı/ to see (someone) before one dies. ––ya gözlerini kapamak/yummak to die, pass away, close one´s eyes to the world. –– güzeli 1. (person) of outstanding beauty. 2. Miss Universe. ––dan haberi olmamak to be unaware of what is going on around one. ––yı haram etmek /a/ to make life a living hell for (someone). ––nın kaç bucak/köşe olduğunu anlamak/öğrenmek to learn by bitter experience. ––nın kaç bucak olduğunu göstermek /a/ to give (someone) what he has coming to him. –– kadar a whole lot. ––ya kazık kakmak to live to a ripe old age. –– kelamı worldly talk. –– kelamı etmek to talk about worldly things. –– kurulalıdan beri since the world began. –– malı/nimeti wealth, possessions. –– malı dünyada kalır. proverb You can´t take it with you. ––lar (onun) olmak to be very happy. ––nın öbür/bir ucu the far end of the world. ––nın parası a lot of money. –– penceresi colloq. the eyes. –– (Peygamber) Süleyman´a bile kalmamış. proverb No man can live forever. ––yı tozpembe görmek to see things through rose-colored glasses. ––yı tutmak to spread far and wide. –– varmış! colloq. How wonderful! (expression of relief). ––nın yedi harikası Seven Wonders of the World. –– yıkılsa umurunda değil. colloq. He doesn´t give a damn. –– yüzü görmemek to be overwhelmed by circumstances. ––yı zindan/zehir etmek /a/ to make life unbearable for. –– zindan olmak /a/ to be in great distress.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   world, planetary, terrene

  • İngilizce

   (N.)
   world, globe, monde, terrestrial globe, nature, Vale of Tears

  • İngilizce

   world, the globe; earth; the universe; everybody, people

  • Türkçe

   Dünya

   İngilizce

   (N.)
   Earth

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   dünya

   Almanca

   Welt f; Erde f

  • Almanca

   e Welt, e Erde.

  • Almanca

   Erde [die]; Welt [die]

  • Almanca

   Welt, Erde

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   dünya

   Fransızca

   monde [le], terre [la], univers [le]

  • Fransızca

   monde

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   dünya

   Azerice

   dünya

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   dünya

   Lehçe

   świat

  • Lehçe

   światowy

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   dünya

   Yunanca

   (ο) κόσμος, (η) υφήλιος

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   dünya

   Japonca

   sekai

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   dünya

   Arnavutça

   botë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   dünya

   Kazakça

   düniye

  • Kazakça

   dünya

  • Kazakça

   ğalam

  • Kazakça

   jahan

  • Kazakça

   jer

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   dünya

   Türkçe

   dünya

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   dünya

   Türkçe

   dünya

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.