can ne demek? can nedir? can anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   can

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (far.) er. 1. can, ruh. hayat. 2. güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. mevlevi ve bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. kişi, fert. 6. sev

  • Türkçe

   isim Farsça can
    
   1 .    İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık:
          "Can çıkmayınca huy çıkmaz."- Atasözü.  
   2 .    Yaşama, hayat:
          "Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım."- R. N. Güntekin.  
   3 .    Güç, dirilik:
          "Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu."- M. Ş. Esendal.  
   4 .    Kişi, birey:
          "Benimle beraber dört canız ."- F. R. Atay.  
   5 .    İnsanın kendi varlığı, özü:
          "Ne denir, canımız ne mertebe insan olsa mayamız, maddemiz hayvan..."- R. N. Güntekin.  
   6 .    Gönül:
          "Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade."- Karacaoğlan.  
   7 .    Bektaşilik ve Mevlevîlikte tarikat kardeşi.  
   8 .    Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü:
          "Canlar, dedi Gamsız Reis, açık olsun bahtınız."- E. B. Koryürek.  
   9 .  sıfat  Çok içten, sevimli, sevilen, şirin:
          "Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi."- T. Buğra.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   cana can katmak
   cana kıymak
   can alacak nokta (veya yer)
   can alıp can vermek
   cana minnet saymak (veya bilmek)
   can atmak
   can başına sıçramak
   can baş üstüne
   can bayılmak
   can beslemek
   can boğazdan gelir (veya geçer)
   can borcunu ödemek
   can bulmak
   can cana, baş başa
   can cümleden aziz
   can çekişmek
   can çekişmektense ölmek yeğdir
   can çıkmayınca (veya çıkmadan) huy çıkmaz
   candan geçmek
   (bir şeye) can dayanmamak
   can derdinde olmak
   can derdine düşmek
   can gelmek
   canı acımak
   canı ağzına (veya boğazına) gelmek
   canı burnuna (veya burnundan) gelmek
   canı burnundan çıkmak
   canı burnunda olmak
   canı cana ölçmek
   canı canına (veya içine) sığmamak
   canı cehenneme
   canı çekilmek
   canı çekmek
   canı çıkasıca!
   canı çıkmak
   canı çıksın!
   canı gelip gitmek
   canı gelmek
   canı gibi sevmek
   canı gitmek
   canı ile oynamak
   canı ile uğraşmak
   canı istemek
   canı isterse
   canım!
   canım ciğerim
   canım dese, canım çıksın diyor sanmak
   canımın içi
   canımı sokakta bulmadım
   canına acımamak
   canına değmek
   canına düşkün
   canına ezan okumak
   canına geçmek, canına işlemek (veya canına kâr etmek)
   canına kasdetmek
   canına kıymak
   canına minnet
   canına okumak
   canına rahmet
   canına susamak
   canına tak demek (veya etmek)
   canına tükürdüğümün (veya üfürdüğümün)
   canına yandığım (veya yandığımın)
   canına yetmek
   canından bezmek (veya bıkmak, usanmak)
   canından geçmek
   (birinin) canını acıtmak
   canını almak
   canını bağışlamak
   canını (bir yere) dar atmak
   canını burnundan getirmek
   canını cehenneme göndermek (veya yollamak)
   canını çıkarmak
   canını dişine almak (veya takmak)
   canının derdine düşmek
   canının içine sokacağı gelmek
   canını sıkmak
   canını sokakta bulmak
   canını vermek
   canını yakmak
   canın isterse!
   canı sağ olsun!
   canı sıkılmak
   canı yanan eşek attan yüğrük olur
   canı yanmak
   canı yerine gelmek
   (birinin) canı yok mu?
   can kalmamak
   can kaygısına düşmek
   can olmak
   can sevecek bir şey
   can sıkmak
   can vermek
   can yakmak

   Birleşik Sözler

   can acısı
   can alıcı
   can arkadaşı
   can beraber
   can bunaltısı
   can ciğer
   can çabası
   can damarı
   can direği
   can dostu
   can düşmanı
   can eriği
   can evi
   can feda
   canfes
   canfeza
   can gözdesi
   can havli
   canhıraş
   can korkusu
   cankulağı
   can kulağı
   can kurban
   cankurtaran
   can kuşu
   can noktası
   can pahasına
   can pazarı
   can sağlığı
   can sıkıcı
   can sıkıntısı
   cansiparane
   can sohbeti
   can tahtası
   can yeleği
   can yoldaşı
   cana yakın
   candan yürekten
   canı cebinde
   canı gönülden
   canı pek
   canı sıkkın
   canı tatlı
   canı tez
   canı yürekten
   canına düşkün
   canla başla  

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. 2. Yaşama, hayat: “Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım.” -R. N. Güntekin. 3. Güç, dirilik: “Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu.” -M. Ş. Esendal. 4. Kişi, birey: “Benimle beraber dört canız.” -F. R. Atay. 5. İnsanın kendi varlığı, özü: “Sağa sola kaçıştık da, canımızı dar kurtardık.” -N. Hikmet. 6. Gönül: “Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade” -Karacaoğlan. 7. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi: “Şeyh çıkınca oradaki canlar da sırasıyla yürüyüp kapıya gelince dönüp baş kestikten sonra dışarı çakarlar.” -A. H. Çelebi. 8. sf. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin: “Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi.” -T. Buğra.

  • Türkçe

   Halkbilim Terimleri Sözlüğü


   Evrensel bir halk inanışına göre, tenden tam anlamıyla bağımsız olan ve ona can vererek yaşamını sağlayan; bireyden geçici bir süre için ayrıldığında bayılma, uyuma, düş görme, sayıklama ya da tutarık tutmasına, dönmemek üzere ayrıldığında ise ölümüne yol açan ölümsüz güç.

  • Türkçe

   Ruhbilim Terimleri Sözlüğü


   Yaşamı oluşturan ve kimi kişilerce beden ve anlağın dışında ölmez bir bütünlük olarak tanımlanan güç.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Sevimli, sevgili. 2. Muhip, tarikat âşıkı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Far. cân) can

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Far. cân: can; sevgi ve samimiyyet ifade etmek için bazı çağırma sözlerine de getirilir. || bey can: bey kardeşim || cuma can: Cumacığım || canım çıha/çıhsın: çok yazık; nekadar üzüldüm!

  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun ke

  • Türkçe

   Can

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Farsça) - 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Se

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Kız
   1. Ruh. 2. Güç, dirilik, 3. İnsanın kendi varlığı, özü, 4. Gönül. 5. Çok içten, sevimli, şirin kimse.
   Cinsiyet: Erkek
   1. Ruh. 2. Güç, dirilik. 3. İnsanın kendi varlığı, özü. 4. Gönül. 5. Çok içten, sevimli, şirin kimse.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   "f. Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun k

  • Türkçe

   çan

   Türkçe

   isim
        İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana:
          "Harp gemisinde çan, düdük ve insan sesleri birbirine karıştı."- F. R. Atay.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   çan çalmak
   (birinin) çanına ot tıkmak (tıkamak veya tıkanmak)  

   Birleşik Sözler

   çan çan
   çan çiçeği
   çan kulesi
   cankurtaran çanı
   kilise çanı      

  • Türkçe

   Çiftteker Terimleri Sözlüğü


   Yarışlık koşularında, sayı dönülerini ve son dönüyü koşuculara bildirmek için, dönü başlarında çalışan çan.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana: “Harp gemisinde çan, düdük ve insan sesleri birbirine karıştı.” -F. R. Atay.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Lavabo, banyo.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İyi burulmadığı için ne tam burulmuş ne de boğa olarak kalabilmiş öküz

  • Türkçe

   Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü


   Yumruk oyunu dönemlerinin başlangıç ve bitimini bildirmek için kullanılan uyarıcı.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Araba tekerlerinde biriken çamuru temizlemekte kullanılan demir parçası. (Yukarıkaşıkara *Yalvaç -Isparta)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İçi oyularak kurutulmuş patlıcan.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kağnıda yanlara konan ağaç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Değirmenlerde tahılın bitmesini haber veren, taş üzerine sarkan ipe bağlı maden parçaları.

  • Türkçe

   CAN

   Türkçe

   Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü


  • Türkçe

   Çan

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   öz. a. Çanakkale iline bağlı ilçelerden biri.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Elâzığ ili, Çan bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   cân

   Türkçe

   Osmanlıca


   hayat, ruh, gönül.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   can

   İngilizce

   1. soul. 2. life. 3. person, individual. 4. energy, zeal, vigor; vitality, strength. 5. dervish orders brother, friend; disciple. 6. dear, lovable. ––ım 1. darling, honey, my dear. 2. my dear fellow; my dear lady (often used in reproach or objection). 3. precious, lovely. ––ı acımak to feel pain. ––ına acımamak to live without thinking of one´s own comfort. –– acısı acute pain. ––ını acıtmak /ın/ to cause (someone) acute pain. ––ı ağzına gelmek to be frightened to death. –– alacak nokta/yer the crucial point. –– alıp can vermek to be in agony; to be in great distress. ––ını almak /ın/ to kill. –– arkadaşı close companion, intimate friend. –– atmak /a/ to desire strongly, want badly. ––ını bağışlamak /ın/ to spare (someone´s) life. –– baş üstüne! I´ll do it gladly!/Gladly! ––la başla çalışmak to put one´s heart into a job, work with determination and enthusiasm. –– benim canım, çıksın elin canı. colloq. I´ll look out for number one. –– beslemek to feed oneself well. ––ından bezmek/bıkmak/usanmak to be tired of living. –– boğazdan gelir/geçer. proverb One cannot live without food. –– borcunu ödemek to die. ––ı burnuna gelmek 1. to be overwhelmed with trouble. 2. to be fed up. ––ı burnunda olmak to be worn out, be exhausted. –– cana, baş başa everyone for himself. ––a can katmak to delight greatly, increase one´s pleasure. ––ı cehenneme! To hell with him! ––ını cehenneme göndermek /ın/ colloq. to kill. ––ım ciğerim my darling. –– çabası the struggle to support oneself. ––ı çekilmek to feel exhausted. –– çekişmek to be dying in agony. ––ı/gönlü çekmek /ı/ to long (for). ––ını çıkarmak /ın/ 1. to wear out, tire. 2. to wear (something) out. ––ı çıkasıca/çıksın! May the devil take him! ––ı çıkmak 1. to die. 2. to get very tired. 3. to get worn out. –– çıkmayınca/çıkmadıkça/çıkar huy çıkmaz. proverb People never change. –– damarı vital point, most sensitive spot. –– damarına basmak /ın/ to touch on the most sensitive spot of (someone, something). ––ını (bir yere) dar atmak just barely to make it to (a safe place). –– dayanmamak /a/ to be intolerable. ––ına değmek /ın/ 1. to please greatly. 2. to cause joy to the spirit (of a deceased person). –– derdine düşmek to struggle for one´s life. “––ım” dese “canın çıksın” diyor sanmak to hear “darling” and understand “damn you.” –– direği sound post (of a violin). ––ını dişine takmak to make a great effort, put one´s back into it, go all out, give it one´s all. –– dostu dear friend. ––ına düşkün (one) who takes good care of himself. –– düşmanı mortal enemy. –– evi 1. the upper part of the belly. 2. heart. 3. the vital spot. –– evinden vurmak /ı/ to attack (a person) where he is most sensitive and vulnerable. ––ına ezan okumak /ın/ slang to kill, destroy. –– feda! Wonderful!/Superb! ––dan geçmek to give up the ghost. ––ına geçmek/ işlemek/kâr etmek /ın/ to touch (someone) to the quick. –– gelmek /a/ to be refreshed, revive. ––ı gelip gitmek to have fainting spells. ––ı gitmek to worry about the safety and well-being of someone or something. –– halatı naut. life line. –– havliyle in a desperate attempt to save one´s life. ––ımın içi my darling. ––ının içine sokacağı gelmek /ı/ to feel a strong wave of love (for). ––ı ile oynamak to do dangerous things. ––ı istemek /ı/ to desire. ––ın isterse. If you like./I don´t care. –– kalmamak /da/ to have all the life drained out (of). ––a kasıt law intent to murder. ––ına kastetmek /ın/ to plot against (someone´s) life. –– kaygısına düşmek to fight for one´s life. ––ına kıymak 1. /ın/ to kill without pity. 2. to commit suicide. 3. to wear oneself out. –– korkusu fear of death. –– kulağı ile dinlemek to be all ears; /ı/ to listen intently (to). –– kurban! colloq. How wonderful! ––ını kurtarmak 1. to save one´s life. 2. /ın/ to save (someone´s) life. –– kurtaran yok mu! Help!/Save me! ––ına/––ıma minnet! colloq. What more could one want!/So much the better! ––ına okumak /ın/ 1. to harass. 2. to destroy, ruin. –– pahasına at the risk of one´s life, a

  • İngilizce

   (ADJ.)
   beloved, dear

  • İngilizce

   (N.)
   soul, life, lifeblood, vitality, spirit, esprit, beloved, darling, heart, precious

  • İngilizce

   soul, spirit; life; person, soul; vitality, energy, zeal, vigour; brother, friend

  • Türkçe

   çan

   İngilizce

   1. large bell. 2. gong. –– çalmak 1. to ring a bell or gong. 2. to noise something abroad, spread the news far and wide. –– kulesi belfry, bell tower; campanile. ––ına ot tıkamak/ tıkmak /ın/ 1. to put (someone) out of operation, put the kibosh on. 2. to shut (someone) up, muzzle, silence. –– tokmağı clapper, tongue.

  • İngilizce

   (N.)
   bell, campane, bells used in orchestra

  • İngilizce

   bell; gong

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   can

   Almanca

   e Seele, s Gemüt.

  • Almanca

   Seele [die], Geist [der]; Herz [das]; Leben [das]

  • Almanca

   Seele, Gemüt

  • Türkçe

   çan

   Almanca

   e Glocke.

  • Almanca

   Glocke [die]

  • Almanca

   Glocke

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   can

   Fransızca

   âme [la]

  • Fransızca

   âme

  • Türkçe

   çan

   Fransızca

   airain [le], cloche [la]

  • Fransızca

   cloche

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   can

   Azerice

   can

  • Türkçe

   çan

   Azerice

   zəng

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   can

   Flemenkçe

   het leven

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   can

   Lehçe

   duch

  • Lehçe

   dusza

  • Türkçe

   çan

   Lehçe

   dzwon

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   can

   Yunanca

   (η) ψυχή

  • Türkçe

   çan

   Yunanca

   (η) καμπάνα

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   çan

   Arnavutça

   1. kambanë
   2. kambanë, çangë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   can

   Kazakça

   jan

  • Türkçe

   çan

   Kazakça

   qoñıraw

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   can

   İngilizce

   n. tin, aluminum container; (Slang) jail, prison; (Slang used in Canada and the USA) toilet, bathroom; dismissal, firing from a position (or job, etc.)

  • İngilizce

   v. be able; be capable; be entitled

  • İngilizce

   v. preserve in jars, preserve in cans (of food); dismiss, fire from a position (or job, etc.)

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   can

   Türkçe

   (N.)
   [kæn;kən]
   konserve kutusu, kutu, teneke kutu, teneke kutudaki içecek, kodes; hapishane; hela; popo, kaba et

  • Türkçe

   (V.)
   [kæn;kən]
   ebilmek, yapabilmek, edebilmek, olabilmek; konservesini yapmak, konservelemek; kasede kaydetmek, kayıt yapmak (ses ya da görüntü), uzaklaştırmak (okul), kovmak

  • Türkçe

   ebil(mek)

  • Türkçe

   kap, kutu; teneke kutu, konserve kutusu; konserve; kodes; buat, kutu konserve yapmak, konservelemek; (müzik) kaydetmek

  • Türkçe

   -ebilmek

  • Türkçe

   edebilmek

  • Türkçe

   hapishane

  • Türkçe

   hela

  • Türkçe

   kasede kaydetmek

  • Türkçe

   kayıt yapmak (ses ya da görüntü)

  • Türkçe

   kıç

  • Türkçe

   kodes

  • Türkçe

   konserve kutusu

  • Türkçe

   konservelemek

  • Türkçe

   konservesini yapmak

  • Türkçe

   kovmak

  • Türkçe

   kutu

  • Türkçe

   olabilmek

  • Türkçe

   popo

  • Türkçe

   teneke kutu

  • Türkçe

   teneke kutudaki içecek

  • Türkçe

   uzaklaştırmak (okul)

  • Türkçe

   yapabilmek

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   can

   Türkçe

   can

İspanyolca  İspanyolca » Türkçe Türkçe
  • İspanyolca

   can

   Türkçe

   yapabilmek

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.