bu ne demek? bu nedir? bu anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   bu

   Türkçe

   sıfat
    
   1 .    Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir.  
   2 .  zamir  En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılır (Çekim sırasında bunu, buna, bunda, bundan, biçimlerine girer. Çokluk biçimi bunlar).


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   bu abdestle daha çok namaz kılınır
   bu minval üzere
   buna değdi (idi) buna değmedi (idi) diyerek
   bunda bir iş var
   bundan iyisi can sağlığı
   bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!
   bunun burası
   bu sıcağa kar mı dayanır?
   bu (veya şu) kadar
   (-den) bu yana

   Birleşik Sözler

   bu arada
   bu cümleden
   bu gidişle
   bu gözle
   bu haysiyetle
   bu kabil
   bu kabilden
   bu kadar
   bu meyanda
   bu sefer
   bu türlü
   bu yüzden
   bununla beraber      

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   bu

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   buğ, buhar, buğu

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz: ?Hiçbiri bu çocukların eline su dökemez.? -A. Ümit. 2. zm. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz: ?Oysa bizi bekleyen yaşam bu değildi.? -R. Mağden.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bu, işaret zamiri ve sıfatı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bu (bk. bonla)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bu. || bo || bahalhh: bu hâlde || bua: buna

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. (işaret sıfatı) Bu. 2. (işaret zamiri) Bu

  • Türkçe

   BU

   Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   bk. bromourasil

  • Türkçe

   Bu

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   kelimesine göre yerde, zamanda veya söz zincirinde biraz uzak olanı niteleyen söz: ?Bu parayı da şu adrese gönderiver.? -A. Kutlu. 2. zm. Biraz uzakta olan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan söz, şurası: Bunu istemem, şunu isterim.

  • Türkçe

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Buhar, buğu

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bu.

  • Türkçe

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bağ

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   bu

   İngilizce

   -nu this. ––na to this. ––ndan from this. ––nlar these. ––nun of this. –– anda at present. –– arada 1. meanwhile. 2. among other things. –– bakımdan in this respect; from this point of view. ––ndan başka besides; moreover. ––na binaen so, hence, for this reason. ––nda bir iş var. colloq. There is more to this than meets the eye. ––nunla birlikte/beraber nevertheless, however, yet. ––ndan böyle from now on, henceforth. ––nun burası colloq. here, this spot. –– cihetle/cihetten in this respect; from this point of view. –– cümleden as an instance of this. –– da geçer yahu. This too will pass; nothing is permanent. –– defa this time; and now. ––na değdi idi, buna değmedi idi diyerek But on second thought I decided that some of them might do. ––ndan dolayı/ötürü for this reason, because of this, therefore. –– fakir this poor man, your humble servant. ––na gelince as for this. –– gibi such, of this kind, like this. –– gözle from this point of view. –– günlerde/yakınlarda 1. recently. 2. in the near future. ––nun için because of this, for this reason, therefore. –– işte bir hikmet var. There must be a vital reason for it. –– itibarla so, therefore, consequently. ––ndan iyisi can sağlığı. colloq. This is the best; nothing could surpass it. –– kabilden of this sort. –– kadar 1. this much. 2. (after a number) and a little more. –– merkezde 1. in this sense, to this effect. 2. more or less like this. ––na mukabil on the other hand. –– münasebetle in this connection. –– ne perhiz, bu ne lahana turşusu! colloq. What a contrast!/How inconsistent! –– sevdadan vazgeç. colloq. You´d better give it up. –– sıcağa kar mı dayanır? colloq. What could you expect in this mess? ––ndan sonra 1. after this. 2. henceforth, from now on. –– takdirde so, therefore, in this case. ––nun üzerine then, so. (...dan) –– yana since. –– yüzden for this reason, because of this, therefore.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   present

  • İngilizce

   (Pron.)
   this, quod

  • İngilizce

   this

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   bu

   Almanca

   der, die, das, dieser, diese, dieses.

  • Almanca

   diese(r, s); der, die, das; das ist ...

  • Almanca

   der, die, das, dieser, diese, dieses

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   bu

   Fransızca

   ce, cet, cette

  • Fransızca

   ce, celui-ci

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   bu

   Yunanca

   αυτό

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   bu

   Japonca

   kono, kore, kochira

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   bu

   Arnavutça

   1. kjo
   2. ky [kjo]

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   bu

   Kazakça

   bu

  • Kazakça

   bul

  • Kazakça

   sol

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   BU

   İngilizce

   large private university located in Boston (Massachusetts, USA)BU (Boston University)

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   bu

   Türkçe

   şu

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   bu

   Türkçe

   bu

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.