boş ne demek? boş nedir? boş anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   bos

   Türkçe

   isim
        bakınız boy bos.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Boy: Boslarını dorguldurlardı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (Boy) pos // boy bos: boy pos

  • Türkçe

   boş

   Türkçe

   sıfat
    
   1 .    İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan:
          "Yaralı kaymakamla iki emir eri de boş kalan kompartımana rahatça yerleştiler."- A. Gündüz.  
   2 .  mecaz  Bir işe yaramayan:
          "Yaşlı başlı insanlarız dedi. Birbirimizi boş tesellilerle aldatacak değiliz."- R. N. Güntekin.  
   3 .  mecaz  Bilgisiz:
          "Daha meselesiz, daha cahil, daha boş, daha yakışıklıydılar."- S. F. Abasıyanık.  
   4 .    Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal.  
   5 .    Yapılacak işi olmayan.  
   6 .  mecaz  Verimsiz.  
   7 .  mecaz  Anlamsız:
          "Babam, kuvvetli bir darbe yemiş gibi şaşkın, boş gözlerle bakakaldı."- O. Kemal.  
   8 .  mecaz  Habersiz, hazırlıksız:
          "Tatar dilencinin küfürlerine işte böyle boş yakalandım."- O. Pamuk.  
   9 .    Yararsız, nafile:
          "Karamsar olmamak için ne kadar çırpınsak boş."- R. H. Karay.  
   10 .  zarf  İşsiz bir biçimde:
          "Boş oturmak, aylak durmak insanı çabuk çökertir."- H. Taner.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   boşa almak
   boşa çıkarmak
   boşa çıkmak
   boşa gitmek
   boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz
   boş atıp dolu tutmak (vurmak)
   boşa vermek
   boş başak dik durur
   boş bırakmak
   boş bırakmamak
   boş boş bakmak
   boş bulunmak
   boş çıkmak
   (bir işten) boş çıkmamak
   boş dönmek
   boş durmak
   boş durmamak
   boş düşmek
   boş gezenin boş kalfası
   boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir
   boş gezmek (veya gezinmek)
   boş gözlerle bakmak
   boş kalmak
   boş kile dipsiz ambar
   boş konuşmamak
   boş koymak
   (birisi) boş olmak
   boş ol (veya olsun)
   boş oturmak
   boşta gezmek
   boşta kalmak
   boş torba ile at tutulmaz
   boş ver!
   boş vermek
   boş yerine vurmak  

   Birleşik Sözler

   boşboğaz
   boş böğür
   boş inanç
   boş kafalı
   boş kâğıdı
   boş küme
   boş lâf
   boş söz
   boş yere
   boş zaman
   boşu boşuna  

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


   bk. özgür

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


   bk. geçersiz

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   boş, hür, ergin; boşanmış; sölpük, pörsük gevşek; salıverilmiş, boşaltılmış

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı: ?Yaralı kaymakamla iki emir eri de boş kalan kompartımana rahatça yerleştiler.? -A. Gündüz. 2. Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal: Boş kadro. 3. Yapılacak işi olmayan, işsiz: Bugün sabah boşum, gelebilirsin. 4. mec. Anlamsız: ?Bütün bunlar güneşli ve rüzgârlı bir günün boş vaatleri miydi?? -N. Hikmet. 5. mec. Bilgisiz: ?Daha meselesiz, daha cahil, daha boş, daha yakışıklıydılar.? -S. F. Abasıyanık. 6. mec. Bir işe yaramayan, yararsız: ?Yaşlı başlı insanlarız, dedi. Birbirimizi boş tesellilerle aldatacak değiliz.? -R. N. Güntekin. 7. zf. mec. Habersiz, hazırlıksız bir biçimde: ?Tatar dilencinin küfürlerine işte böyle boş yakalandım.? -O. Pamuk.

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   El kaldırma aletlerinden olup bir ağ torba ve iki sopadan oluşan av aracı.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Koyunun yahut keçinin böğür etleri dikilip içine üzüm pirinç v.s. doldurularak fırında pişirilmek suretiyle yapılan yemek.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Şeriat hükümlerine göre kadının kocasından ayrılması

  • Türkçe

   BOS

   Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Beyin omurilik sıvısı.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   boş

   İngilizce

   1. empty. 2. useless. 3. unemployed; free. 4. ignorant. 5. slack, not under tension (rope). 6. uncultivated (land). 7. uninhabited. ––ta unemployed. –– almak naut. to take up the slack, make a hawser taut. ––a almak /ı/ 1. to prop up (a building) temporarily for repairs. 2. mech. to uncouple, release. ––unu almak /ın/ to tauten (a hawser), take up the slack (in a hawser). –– atıp dolu tutmak/vurmak to make a lucky hit, guess the truth by chance. –– bırakmamak /ı/ 1. to help out (a person in need). 2. not to desert (someone). ––u boşuna uselessly. –– bulunmak to be taken unawares. ––a çalışmak/işlemek (for a machine) to run on no load, run light. –– çıkmak lottery to draw a blank. ––a çıkmak to turn out to be nothing. –– çıkmamak /dan/ to make a little something out of (a deal). –– dönmek to come back emptyhanded. –– durmak to be without work, be unemployed. –– düşmek /dan/ to be considered as divorced (from her husband). –– gezenin boş kalfası loafer. –– gezmek to be unemployed. ––ta gezmek to live without working. ––a gitmek 1. to be wasted. 2. to be of no use. –– inan superstition. –– kafalı silly, dimwitted. ––ta kalmak to be without work. –– koymak /ı/ to deprive (someone) of something desirable. ––a koysan dolmaz, doluya koysan almaz. colloq. However I try to do it, it still does not work. –– laf karın doyurmaz. proverb Empty words do not fill one´s stomach. boş ol!/–– olsun! I divorce you! (formerly said by the husband to his wife). –– olmamak not to be without reason, to have a justifying cause. –– oturmak 1. to be without a job, be unemployed. 2. not to have work to do, be without work. –– söz nonsensical words, hot air. –– vakit 1. spare time. 2. leisure. –– ver! Forget it!/Never mind! –– vermek 1. /a/ not to bother (about), to take no notice (of). 2. naut. to loosen a hawser. –– yere 1. in vain. 2. without grounds, without a reason. –– yerine vurmak /ın/ to hit (someone) on his side.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   empty, blank, vacant, vain, free, unoccupied, disengaged, airy, barren, bootless, captious, chimerical, desert, expressionless, fallacious, flat, without any foundation, without foundation, frivolous, frothy, futi

  • İngilizce

   empty; bare; vacant; unemployed iþsiz; free; ignorant, useless; (kaset, kâğıt, vb) blank; vain, futile, abortive, barren; (anlamsız) blank, inane

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   boş

   Almanca

   leer

  • Almanca

   leer, leerstehend; unnutz, zwecklos; arbeitslos, müssig, unbeschäftigt; ahnungslos; frei, unbesetzt; tot, unbewohnt, verwaist, wüst, wahn; ungeladen; lose.

  • Almanca

   leer; leerstehend; einfältig; eitel, nichtig; frei; inhaltslos; müßig; nutzlos; offen; vergeblich; ausdruckslos; blanko; zwecklos

  • Almanca

   leer, leerstehend; unnutz, zwecklos; arbeitslos, müssig, unbeschäftigt; ahnungslos; frei, unbesetzt; tot, unbewohnt, verwaist, wüst, wahn; ungeladen; lose

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   boş

   Fransızca

   vide, libre, inhabité/e, inocupé/e, oiseux/euse, vain/e, inexpressif/ive, (kâðýt) blanc/blanche

  • Fransızca

   libre, vide, vierge

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   boş

   Azerice

   boş

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   boş

   Lehçe

   próżnia

  • Lehçe

   próżniowy

  • Lehçe

   próżny

  • Lehçe

   pustka

  • Lehçe

   pusty

  • Lehçe

   wakujący

  • Lehçe

   wolny

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   boş

   Yunanca

   επίθ. άδειος, κενός

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   boş

   Japonca

   kara no

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   boş

   Arnavutça

   kotë (i)

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   boş

   Kazakça

   bos

  • Kazakça

   qurğaq

  • Kazakça

   sılbır

  • Kazakça

   tek

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   BOS

   İngilizce

   obsolete IBM operating system used on early computers with no disk drives (Computers)BOS (Basic Operating System)

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   bös

   Türkçe

   {bö:s} kötü, fena, kızgın.

  • Türkçe

   bös l. (übel, schlimm) fena, kötü, sunturlu, yaman, berbat 2. (boshaft) serir, sirret 3. (zomig) dargin, gücenik 4. (verzankt) küskün 5. (unheilvoll) ugursuz, mesum, seametli, menhus 6. (groß, sehr) büyük, cok, pek, epeyce 7. Ki. kaka 8. (ermüdend) yorucu, mesakkatli; -er Geist ifrit, seytan; -e Geister pl. kötü ruhlar; ervahl habise; -er Stern menhus talih; -er Wille suiniyet; kötü niyet; -er Blick nazar; kern göz; göz degme; es nicht ~ meinen kötü niyet beslememek; sich bei et. nichts -es denken (yaparken) aklina fena bir sey gelmemek;

  • Türkçe

   bö:s)
   kötü, fena, kızgın

  • Almanca

   Boß

   Türkçe

   [der] patron, şef, amir

  • Türkçe

   m F l. patron, sef, amir, isveren; isletme müdürü; parti Hderi 2. (bei Bootsleuten, Kutschern usw.) degnek-ci, cavus 3. V: corbaci

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   boş

   Türkçe

   boş

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   bos

   Türkçe

   bol

  • Türkçe

   boş

  • Türkçe

   gevşek

  • Türkçe

   serbest

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.