birlik ne demek? birlik nedir? birlik anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   birlik

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.  
   2 .  sıfat  Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen.  
   3 .    Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet.  
   4 .    Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet.  
   5 .    Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.  
   6 .    Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk:
          "Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı."- N. Cumalı.  
   7 .   edebiyat  Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.  
   8 .   felsefe  Bölünmezliği içeren yalın bütün.  
   9 .   müzik  En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   birlik olmak
   birlikten kuvvet doğar  

   Birleşik Sözler

   günü birliğine
   üç birlik kuralı    

  • Türkçe

   Ayaktopu Terimleri Sözlüğü


   Türlü spor kurumlarının kendi aralarında oluşturdukları ve bağlı bulundukları topluluk.

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Aynı ekolojik ortamı işgal eden aynı ya da farklı türdeki bitkilerden oluşan topluluk.

  • Türkçe

   Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


   (Derleme., öbek, grup) Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözcüklerin tümü (bk. özne birliği, yüklem birliği, tümleç birliği vb) .

  • Türkçe

   Dilbilim Terimleri Sözlüğü


   Cümle öğelerinden birini (özne, nesne, tümleç, fiil, yüklem) meydana getiren kelime veya kelime öbeği.

  • Türkçe

   Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü


   İfadenin tek konu üzerinde kalmış olması.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   (Lat. unitas < unus = bir) : (Somut anlamda) 1. Bölünemezliği içeren yalın bütün. 2-Çokluğun birliği; birlik halinde gelmiş olan çokluk; yalın olmayan, ama yok edilmeden bölünemeyen birlik. 3-Bölünebilen birlik (yığışım = Aggregat). (Soyut anlamda) Bir olanın özelliği; parçalarından (bölümlerinden) herhangi bir tanesi kaldırılsa yapısı değişen organik bir bütün. Birlik kavramının felsefede çeşitli kullanımları vardır: 1. Mantıksal birlik: a. Kavramın birliği, b. Düşünmenin birliği, c. Kategori, d. İde. 2-Fizik ötesi-spekülatif birlik: a. Karşıtların birliği (Nicolaus Cusanusda, coincidentia oppositorum = karşıtların örtüşmesi; Hegelde tinin eytişimsel birliği.) b. Bütünlük (Spinoza) c. Karşıtların her çeşit çokluğu üzerinde yükselen birlik (Plotinosta: bir olan.) 3. Varoluşsal birlik: Karar vermedeki koşulsuzluğa dayalı varoluş birliği (Kierkegaard; varoluş felsefesi). 4. Estetikte: Çokluğun bir bütün olarak verildiği görüsel birlik (estetiğin önemli bir ilkesi).

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet: Tanrının birliğine inanır. 2. Bir arada olma durumu, vahdet: Türk milletinin birliği. 3. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet: Dil birliği. Ülkü birliği. 4. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği. 5. sf. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen: Birlik cezve. 6. ask. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk: “Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı.” -N. Cumalı. 7. ed. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. 8. fel. Bölünmezliği içeren yalın bütün. 9. müz. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

  • Türkçe

   Kentbilim Terimleri Sözlüğü


   İl, kent ve köy gibi yerel yönetim birimlerinin, bir ya da birden çok sayıdaki görevlerini daha iyi yerine getirmek amacıyla, yasalar uyarınca kimi kaynak ve örgenlerini birleştirerek oluşturdukları örgüt. Birliklerin de, kent yönetimleri gibi, başkanları, genel kurulları ve yönetim kurulları bulunur.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (sinapsis) (biyoloji)

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. 1. Bir film ya da televizyon izlencesinde, anlatılmak istenenin dağınıklığa yol açılmadan, ayrıntılara boğulmadan, ölçülü biçimde, bütünlük duygusu uyandırarak gerçekleştirilmesi durumu. 2. Bir resmi oluşturan çeşitli öğeler arasında varlığını duyuran uyuşum.

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. Aydınlatmada kullanılan 1 kWlık ışıldak.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Bir olma bali, vahdaniyet, ahadiyet.

  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   1. Tecimde yarışıma yer vermemek amacıyla mal ederlerini saptayan tecimsel birlik. 2. Birkaç yapımcı kuruluşun sağladıkları kazançları bir bölümü ya da tümü ile (pool) adı verdikleri ortak vezneye yatırmak için aralarında yaptıkları sözleşme.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Küçük testi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Beraberlik

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Askeri birlik

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Koşukta, yazıda konunun bir ana düşünce ekseninde toplanışı.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (karşılık: sinapsis) : Anadan ve babadan gelen homolog kromozom çiftlerinin geçici olarak birleşmesi.

  • Türkçe

   Birlik

   Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Diyarbakır ili, Lice ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Sakarya ili, Kaynarca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Trabzon ili, Araklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Trabzon ili, Küçükdere bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Trabzon ili, Of ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   birlik

   İngilizce

   1. unity, oneness; accord. 2. sameness; identity; equality; similarity. 3. union; association; corporation; mil. unit. 4. one lira piece. –– olmak to agree (on a plan of action).

  • İngilizce

   (N.)
   unity, union, confederation, combination, unit, corps, troop, alliance, body, brotherhood, coalescence, collaboration, combine, communion, company, confederacy, conference, contingent, ensemble, establishment, fellowship

  • İngilizce

   unity; sameness, equality, similarity; union, association, corporation, confederation, alliance; combine; brotherhood, fraternity; unit, force

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   birlik

   Almanca

   Abteilung f; Bund m; Einheit f; Einigkeit f;
   Gemeinschaft f; Verband m; Verein m; Vereinigung f

  • Almanca

   e Einheit, e Einigkeit; r Verein, e Vereinigung, e Union; e Gemeinschaft; müz. e Viertelnote; ask. e Truppe.

  • Almanca

   Bund [der], Verein [der], Vereinigung [die]

  • Almanca

   Einheit, Einigkeit; Verein, Vereinigung, Union; Gemeinschaft; (müz.) Viertelnote; (ask.) Truppe

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   birlik

   Fransızca

   association [la], confédération [la], connexion [la], formation [la], ligue [la], ordre [le], concert [le], réunion [la], union [la], accord [le], armée [la], unité [la]

  • Fransızca

   association, union

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   birlik

   Azerice

   birlik

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   birlik

   Lehçe

   asocjacja

  • Lehçe

   jedność

  • Lehçe

   połączenie

  • Lehçe

   skojarzenie

  • Lehçe

   stowarzyszenie

  • Lehçe

   unia

  • Lehçe

   zjednoczenie

  • Lehçe

   zrzeszenie

  • Lehçe

   związek

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   birlik

   Yunanca

   (η) ένωση, (η) στρατιωτική μονάδα

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   birlik

   Arnavutça

   1. bashkim
   2. komunitet

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   birlik

   Kazakça

   birlik

  • Kazakça

   ıntımaq

  • Kazakça

   ıntımaqtastıq

  • Kazakça

   odaq

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   birlik

   Türkçe

   birlik

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   birlik

   Türkçe

   beraberlik

  • Türkçe

   birlik

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.