bir ne demek? bir nedir? bir anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   bir

   Türkçe


   isim
    
   1 .    Sayıların ilki.  
   2 .    Bu sayıyı gösteren rakam 1, I.  
   3 .  sıfat  Bu sayı kadar olan.  
   4 .  sıfat  Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösterir.  
   5 .  sıfat  Tek.  
   6 .    Beraber.  
   7 .    Eş, aynı, bir boyda.  
   8 .  sıfat  Ortaklaşa olan, müşterek.  
   9 .  sıfat  Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.  
   10 .    Başına geldiği kelimelere kuvvet, istek veya kesin olmayan anlamlar katar.  
   11 .  zarf  Bir kez.  
   12 .  zarf  Sadece.  
   13 .  zarf  Ancak, yalnız.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   bir abam var atarım, nerede olsam yatarım
   bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır
   bir ağızdan çıkıp bin dile yayılır
   bir arpa boyu (gitmek veya yol almak)
   bir aşağı bir yukarı
   bir atımlık barutu olmak (veya kalmak)
   bir ayağı çukurda olmak
   bir ayak önce (evvel)
   bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kırk yalanın belini bükmek)
   bir baba dokuz evlâdı besler, dokuz evlât bir babayı beslemez
   bir baltaya sap olamamak
   bir bardak suda fırtına koparmak
   bir baştan (veya uçtan) bir başa (veya uca)
   bir ben, bir de Allah bilir
   bir biçimine getirmek
   bir ... bir (veya bir de)
   bir bu eksikti
   bir çatı altında (olmak veya bulunmak)
   bir çekirdek geri kalmamak
   bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz
   bir çöplükte iki horoz ötmez
   bir çuval inciri berbat etmek
   bir dalda durmamak
   bir de
   bir dediği bir dediğini tutmamak
   bir dediği iki olmamak
   (birinin) bir dediğini iki etmemek
   bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış
   bir deri bir kemik (kalmak)
   bir dikili ağacı olmamak
   bir dokun bin ah işit (dinle) (kâseifağfurdan)
   bir don bir gömlek
   bir dostluk kaldı!
   bir dudağı yerde bir dudağı gökte
   bire beş katmak
   bire bin katmak
   bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar
   bir elini bırakıp ötekini öpmek
   bir elin nesi var, iki elin sesi var
   bir elin sesi çıkmaz
   bir eli yağda bir eli balda (olmak)
   bir elle verdiğini öbür elle almak
   bir elmanın yarısı o, yarısı bu
   bire ... vermek
   bir fende kazık kakmak (veya çakmak)
   bir fincan (veya bir acı) kahvenin kırk yıl hatırı vardır
   bir gömlek aşağı
   bir gömlek fazla eskitmiş olmak
   bir göz ağlarken öbür göz gülmez
   bir göz gülmek
   bir günden bir güne
   bir gün evvel
   bir günlük beylik beyliktir
   bir hâl olmak
   bir hoş eylemek
   bir hoşluğu olmak
   bir hoş olmak
   bir içim su (gibi)
   bir iğne bir iplik olmak
   bir işaretine bakmak
   bir iştir oldu
   bir kapıya çıkmak
   bir karıyla bir koca, dırdır eder her gece
   (elinden gelse veya bıraksalar) bir kaşık suda boğmak
   bir kazanda kaynamak
   bir kenara atılmak
   bir kenarda durmak
   bir kıyamettir gitmek (veya kopmak)
   bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır
   bir kolayını bulmak
   bir kol çengi (olmak)
   bir koltuğa iki karpuz sığmaz
   bir koyundan iki post çıkarmak
   bir Köroğlu, bir Ayvaz
   bir köşeye atılmak
   (bir şeyi) bir köşeye atmak
   bir köşeye koymak
   bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak
   bir kurşun atımı
   bir lokma bir hırka
   bir mum al da derdine yan
   bir olmak
   bir o yana, bir bu yana
   bir paralık etmek
   bir postum var atarım, nerede olsa yatarım
   (birini) bir pula satmak
   bir pul etmemek
   bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)
   bir sıkımlık canı olmak
   bir söyledi pir söyledi
   bir söyle on dinle
   (birinin) bir sözünü iki etmemek
   bir şeye benzememek
   bir şeyin şuyuu vukuundan beterdir
   bir şeyler, bir şeyler
   bir şeyler (veya bir şey) olmak
   bir şey sanmak
   bir şey söylemek
   bir tahtası eksik
   bir tarafa bırakmak (veya koymak)
   bir taşla iki kuş vurmak
   bir tat, bin feryat
   bir tek atmak
   bir torba kemik
   bir tuhaflığı olmak
   bir tutmak (veya bir görmek)
   bir varmış bir yokmuş
   bir (veya sağ) elinin verdiğini öbür (veya sol) elin duymasın
   bir yakadan baş çıkarmak
   (bir şey veya kimse) bir yana dünya bir yana
   bir yastığa baş koymak
   bir yastıkta kocamak
   bir yaşına daha girmek
   bir yiyip bin şükretmek
   .(..-masıyla, ...-mesi) bir olmak

   Birleşik Sözler

   bir ağızdan
   bir alay
   bir âlem
   bir an
   bir ara
   bir araba
   bir arada
   bir avuç
   biraz
   bir bakıma
   bir başına
   bir bir
   bir boy
   bir çenekliler
   bir çenetli
   bir çırpıda
   bir çift
   bir çuval dolusu
   bir daha
   bir damla
   bir defa
   bir derece
   bir dirhem
   bir dolu
   bir düziye
   bir el
   bir evcikli
   bir gecelik
   bir gözeli
   bir güzel
   bir hamlede
   bir hayli
   bir hoş
   bir hücreli
   bir iki
   bir kafada
   bir kalem
   bir karar
   bir karış
   bir kere
   bir koşu
   bir küme
   bir lâhzada
   bir nebze
   bir nefeste
   bir nice
   bir numara
   bir o kadar
   bir ölçüde
   bir örnek
   bir parça
   bir parmak
   bir sıra
   bir solukta
   bir sürü
   bir tahtada
   birtakım
   bir tane
   bir tanem
   bir temiz
   bir terimli
   bir tomar
   bir tutam
   bir türlü
   bir vakitler
   bir yana
   bir yanda
   bir yandan
   bir yığın
   bir yol
   bir zaman
   birdenbire
   birebir
   bire bir
   ha bire  

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   bir

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Sayıların ilki. 2. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. 3. sf. Aynı, benzer: Beni daim şen gören safdiller öyle sansın / Ne bilsinler ki onlar bence birdir elem, haz 4. sf. Beraber: Hep biriz, ayrılmayız. 5. sf. Bu sayı kadar olan: Bir kalem. 6. sf. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı): ?Aydınlık bir odada, iki duvarın kesiştiği köşede zayıf, yaşlı bir adam yatıyordu.? -A. Kutlu. 7. sf. Tek: ?Allah tektir ve birdir, amenna!? -A. Kabaklı. 8. sf. Eş, aynı, bir boyda: Bu kalemlerin ikisi birdir, hangisini isterseniz alınız. 9. sf. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek: Bizim kesemiz birdir. 10. sf. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. 11. zf. Bir kez: Bir ona, bir sana, bir de bana baktı. 12. zf. Sadece: Her şey bitti, bir bu kaldı. 13. zf. Ancak, yalnız: Bunu bir sen yapabilirsin.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Bir kere, bir defa. 2. Öbür.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir (bk. bi)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir; hemen; öyle. || ber || bi || bir arada: birlikte || bir baş: bir kere || bir bişey: herhangi bir şey. bk. ayrıca bişey || bir boyun: bir çift (koşum hayvanları hakkında). bir boyun öküz: bir çift öküz || bir da: bir daha || bir de: ayrıca || bir de bahardın: birdenbire || bir de bir: ayrıca || bir denesi, bk. bir tenesi || bir ey şey: çok iyi , çok sevimli bir şey || bir gaş: bir kaç bir gaşsay: birkaç ay || bir gün: bir gün; biyün: bir gün || bir günün birisinde: günlerden bir gün || bir hal: biraz || bir işler: herhangi bir iş || bir o ki: ne iyi oldu ki || bir oyun: bir kere; bir keresinde || bir parça: biraz || bir şe(y): herhangi bir şey || bir tahım: bazı || bir tenesi: birisi; bir denesi, bir tanesi || bir terefe: herhangi bir yere || bir türli: ne şekilde olursa olsun || bir ufâh: şöyle bir || birimiz birimiz: birbirimizi || ondan bir: sonra

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (Herhangi) bir, bk. bi

  • Türkçe

   bır

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sopayla oynanan bir çocuk oyunu.

  • Türkçe

   bîr

   Türkçe

   Osmanlıca


   kuyu.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   bir

   İngilizce

   1. one (as a number): Bir beyaz manolya yedi pembe manolyaya bedeldir. One white magnolia is worth seven pink magnolias. 2. a, an; a certain, a particular: Bursa´da güzel bir evi var. She has a lovely house in Bursa. Dünkü partide bir kadını gördüm; kim olduğunu sen anlarsın. At yesterday´s party I saw a certain woman; you know who I mean. 3. the same: Emellerimiz bir. Our goals are the same. 4. united; of one mind, of the same opinion: Bu konuda biriz. We´re of one mind on this subject. 5. shared, used in common: Yatak odalarımız ayrı, banyomuz bir. We have separate bedrooms but share a bathroom. 6. only: Bir o bunu yapabilir. Only she can do this. Bunu bir sen bir de ben biliyoruz. You and I are the only ones who know this. 7. used as an emphatic: O hayata bir alıştı ki sorma gitsin! He has really gotten accustomed to that way of life! Bir dene! Just try it! Birdenbire bir feryat! And suddenly there was such a yell! Ah, bir oraya gidebilsem! Ah, if I can just go there! 8. used to add a note of vagueness: Bir zamanlar Arnavutköy´de çilek yetiştirilirdi. There was a time when strawberries were grown in Arnavutköy. Sen bugün bir tuhafsın. You don´t seem quite yourself today. –– ağızdan in unison, with one voice. –– alan pişman, bir almayan. colloq. It´s the sort of thing that looks good and attracts a lot of interest but is actually of very little use. –– alay a great quantity, a large number. –– âlem something else, really something, a wonder, amazing: Orası bir âlem! That´s one amazing place! Cüneyt başlı başına bir âlem! Cüneyt is a wonder in his own right! –– an at one point: Bir an bir şey söyleyecek gibi oldu. At one point she looked like she was going to say something. –– an evvel/önce as soon as possible. –– ara/aralık 1. at one point, for a while, for a short period. 2. when one has a free moment, when one has a chance: Bir ara bana uğrayıver. Drop by when you have a free moment. –– araba 1. a wagonload of; a truckload of. 2. colloq. a lot of, a slew of. –– arada together. –– araya gelmek 1. (for people) to come together (in the same place and at the same time). 2. (for events) to happen at the same time, coincide. –– araya getirmek /ı/ to bring (people, things) together (in the same place and at the same time). –– aşağı bir yukarı (to come and go) aimlessly. –– atımlık barutu kalmak/olmak to be almost at the end of one´s resources, be almost at the end of one´s rope; to have played almost all of one´s cards; to have very little energy left. –– avuç 1. a handful (of). 2. a handful (of), a very small number or amount (of). –– ayağı çukurda olmak to have one foot in the grave. –– ayak evvel/önce immediately, at once. –– ayak üstünde bin yalan söylemek 1. to tell a whole pack of lies at one go. 2. to be a big liar. –– bakıma in one way, in one respect. –– baltaya sap olmak to have a job, be employed. –– bardak suda fırtına koparmak to raise a tempest in a teapot. –– başına all alone, all by oneself. –– baştan/uçtan bir başa/uca (traversing, looking at, surveying, filling a place) from one end to the other, from end to end. –– ben, bir de Allah bilir. colloq. Only God knows what I´ve gone through. ––e beş vermek to yield five times the seed, yield fivefold. ––e bin katmak to exaggerate, make much of a trifle. –– bir one by one. –– boy 1. once. 2. used as an emphatic: Bir boy gidelim, görelim. Let´s just go and see! –– boyda of the same height. –– bu eksikti. colloq. Nothing but this was lacking!/This was all that was needed! (said sarcastically). –– cihetten in one way, in a way. –– çatı altında under the same roof, in the same building. –– çırpıda at one stretch, without interruption, at once. –– çift söz 1. a little advice, a piece of advice: Sana bir çift sözüm var. I have a piece of advice for you. 2. a brief exchange of conversation: Öyle meşguldüm ki kendisiyle bir çift söz bile edemedim. I was so busy that I couldn´t have even a brief conversation with her. –– çuval inciri berbat etmek to foul things up but

  • İngilizce

   (ADJ.)
   single; some

  • İngilizce

   (N.)
   single, one, one person or thing

  • İngilizce

   (Pref.)
   mono, uni

  • İngilizce

   (Pron.)
   un

  • İngilizce

   a, an; one; unique; the same; united; once; only, alone; just; if only

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   bir

   Almanca

   eins; ein, eine; e Eins.

  • Almanca

   eins; Eins [die]; ein(e); einzig, allein; vereinigt, gemeinsam; gleich

  • Almanca

   eins; ein, eine; Eins

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   bir

   Fransızca

   un, une

  • Fransızca

   un

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   bir

   Azerice

   bir

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   bir

   Flemenkçe

   een; één

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   bir

   Lehçe

   jeden

  • Lehçe

   jedno

  • Lehçe

   jedyny

  • Lehçe

   niejaki

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   bir

   Yunanca

   ένας, μία, ένα

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   bir

   Japonca

   aru

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   bir

   Arnavutça

   një

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   bir

   Kazakça

   bir

  • Kazakça

   birew

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   bir

   Türkçe

   bir

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   bir

   Türkçe

   bir

  • Türkçe

   tek

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.