baş ne demek? baş nedir? baş anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   bas

   Türkçe

   isim, müzik Fransızca basse
    
   1 .    En kalın erkek sesi.  
   2 .    Sesi böyle olan sanatçı.  
   3 .    En kalın sesli orkestra çalgısı.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   bas tutmak

   Birleşik Sözler

   bas bariton
   basklarnet    

  • Türkçe

   Döşem Terimleri Sözlüğü


   Bir kol ya da düğmeye basılarak çalışan ve basınçlı suyla helâtaşının yıkanmasını sağlayan aygıt.

  • Türkçe

   Gitar Terimleri Sözlüğü


   Frekansı genellikle 200 Hz’den düşük kabul edilen ses.

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   1. En pes uzamlı erkek sesi. 2. Bu ses uzamında şarkı söyleyen sanatçı.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. müz. 1. En kalın erkek sesi. 2. Sesi böyle olan sanatçı. 3. En kalın sesli orkestra çalgısı.

  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   En kalın ve tok tonlu erkek sesi.

  • Türkçe

   bâs

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bahis, iddialı sözleşme.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   gönderme. yeniden dirilme.

  • Türkçe

   baş

   Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   1. İnsan vücudunun ağız, duygu organları ve beyni içine alan en ön bölgesi. 2. Herhangi bir hayvanın bu bölgeye karşılık olan yapısı. Sefal, kafa. 3.Bakteriyofajlarda ikozahedral şekilli, DNA içeren kısmı. 4.Miyozinin bir parçası. Fosfolipitlerin yağ asitleri içermeyen kısmı. 5. Spermlerde haploit çekirdeğin bulunduğu kısmı.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   baş

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   yara

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) a. 1. anat. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser: ?Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı.? -N. Cumalı. 2. Bir topluluğu yöneten kimse: ?Cumhurbaşkanı devletin başıdır.? -Anayasa. 3. Başlangıç: Hafta başı. Ay başı. Yılbaşı. Satır başı. 4. Temel, esas: ?Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradır, para.? -H. E. Adıvar. 5. Arazide en yüksek nokta: Dağın başı. Tepenin başı. 6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu: ?Avucumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık.? -F. R. Atay. 7. Bir şeyin uçlarından biri: ?Merdiven başında beni çağırdı.? -A. Kutlu. 8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet: Yirmi baş koyun. On baş sığır. Üç baş soğan. 9. Para değiştirirken verilen veya alınan üstelik, sarrafiye. 10. Bir şeyin yakını veya çevresi: ?Güzel bir sonbahar havasında şair, havuz başına uzanır gibi oturmuş, güneşleniyordu.? -A. Kabaklı. 11. ?Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün? anlamlarında birleşik kelimeler yapan bir söz: Başbakan, başçavuş, başhekim, başkent, başöğretmen, başpehlivan, başrol, başsavcı. 12. Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği: Başa güreşmek. 13. den. Deniz teknelerinde ön taraf.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. esk. Çıban.

  • Türkçe

   Güreş Terimleri Sözlüğü


   Yağlı güreşte ve karakucakta en büyük boy.

  • Türkçe

   Jimnastik Terimleri Sözlüğü


   Beyni ve duyu organlarını taşıyan vücut parçası.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   reîs (bk. başkan.).

  • Türkçe

   Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü


   Dövme ya da darçıkım işleminde, dövme ya da itme işini gören kolun ucu.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji, zooloji)

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Başkan, topluluğu yöneten, komutan. 2. (İnsan ve hayvan sayımında) Tane. 3. Başak. 4. Yara.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Toplumbilim Terimleri


   İlkel topluluklarda görülen, çok az kurumlaşmış olan ve gücü kimi kez aşırı bir başına -buyruk- yönetimin gücü biçimini alan önder tipi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Reis.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Tane. 2. Dilim: Bi baş pendir ver.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İyi, güzel: Benim toklularım hep baştır.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Pazartesi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. bk. baş başı. 2. Ölçüde, tartıda tahminin üstünde çıkan kısım.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çıban, yara.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Derilere tatbik edilen bir işlem (tabaklıkta). 2. Köselecilikte bir derinin baş tarafı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bulgur, buğday ve benzerleri kalburlandığı zaman kalburun üstünde kalan in kısım.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Baş, başlangıç

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Baş, reis

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Baş. || başıni batırmak/küllemek: öldürmek; yok etmek || baş gelmek: başa çıkmak, gücü yetmek || baş gılt/gıltıh: yatağın baş ucu || baş mahat: sofranın baş köşesi || baş üzerine: baş üstüne; emredersiniz || başan gara gele!: kahrolasın (kargış sözü) || başına çewürmek: sadaka verirken fenalıklan götürsün diye, verilen nesnenin başın etrafında dolaştırılması hareketi || başından sawurmak: atlatmak; defetmek || başıının gözünün sadağasi üçün vermek: sadaka olarak vermek || torpah başşan!: acıma sözü: vah vah; yazık oldu sana; ne kadar gafilsin || vay başşıma!: vay bana vay vay!, daha nelerle karşılaşacağım (acıma sözü)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Baş. 2. Üzeri, kendi. 3. Tepe, zirve. 4. Uç. sınır. 5. Nezt, baş ucu. 6. Ön taraf, ön yol

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   İnsan vücudunun üst, hayvan vücudunun ön ucu, sefalika.

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   1. Deyişin konu ve uyağının ne olduğunu belirten, "doğuş" un halk edebiyatındaki adı. 2. Başlangıç.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (Yun. Kephale): İnsan vücudunun ağız, duygu organları ve beyni içine alan üst bölgesi; herhangi bir hayvanın bu kesime karşıt oları bölgesi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   t. Reis, birinci, evvel. Başlıca, en mühim

  • Türkçe

   bâş

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bağış, hediye.

  • Türkçe

   Baş

   Türkçe

   Osmanlıca


   t. Reis, birinci, evvel. Başlıca, en mühim.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   bas

   İngilizce

   flush mechanism of a toilet.

  • İngilizce

   (N.)
   bass, basso

  • İngilizce

   bass; bass guitar, bass

  • Türkçe

   baş

   İngilizce

   1. head. 2. leader, chief, head. 3. beginning. 4. basis. 5. top, summit, crest. 6. end, either of two ends. 7. naut. bow. 8. clove (of garlic); cyme; (plant) bulb. 9. head (of a pin). 10. wrestling first class. 11. agio, exchange premium. 12. head: elli baş sığır fifty steers, fifty head of cattle. 13. main, head, chief, top. 14. in many idioms self, oneself. 15. side, near vicinity, presence: sofra başında at the table. ocak başında near the hearth. ––ına for each, per, each: saat başına elli bin lira fifty thousand liras an hour. ––ında 1. at, near, around: masa başında at the desk, around the table. 2. on his hands: Başında üç çocuk var. He has three children on his hands. He has to support three children. 3. at every: saat başında at the start of every hour. ––ından 1. from its beginning: başından sonuna kadar from beginning to end. 2. away from: Başımdan git! Go away!/Get out!/Leave me alone! ––ta first of all, most of all. ––ı açık bareheaded. ––ı açılmak to go bald. ––ını açmak 1. to uncover one´s head (as a gesture initiating prayer or imprecation). 2. /ın/ to open up (a subject of talk), give an inkling (of). –– ağrısı 1. headache. 2. trouble, nuisance. –– ağrısı olmak /a/ to be a nuisance (to), cause worry (to). ––ını ağrıtmak /ın/ to give a headache (to); to annoy (someone) by talking a lot. ––ını alamamak /dan/ 1. to be too busy (with). 2. not to be able to escape (from some trouble). –– alıp baş vermek to wage a bitter fight. ––ını alıp gitmek to go away, leave. ––ının altında under one´s pillow. ––ının altından çıkmak /ın/ (for a plot) to be hatched out in (someone´s) head; to be caused (by). ––ı araya gitmek to be caught between disagreeing people. –– aşağı upside down, head down. ––tan aşağı from top to bottom, from head to foot, from end to end, throughout. –– aşağı gitmek to get worse. ––ından aşağı kaynar sular dökülmek to have a terrible shock, meet with sudden excitement. (işi) ––ından aşkın overburdened (by work). ––ında ateş yanmak to be upset, be troubled, be distressed. ––ından atmak /ı/ to get rid (of). ––tan ayağa kadar colloq. from head to foot, altogether. –– ayak, ayak baş oldu. colloq. The high and the low have changed places. ––ı bacadan aşmadı ya. colloq. She is still young enough to find a husband. –– bağı 1. head band, fillet. 2. naut. bow fast, head fast. –– bağlamak 1. to cover or tie up one´s head (with a scarf). 2. (for grain) to form heads. 3. to take up a duty. ––ını bağlamak /ın/ to marry (one) to another. ––ı bağlı 1. fastened by the head; attached. 2. married. –– başa tête-à-tête, face to face. ––tan başa from end to end, entirely. –– başa kalmak /la/ to stay alone (with). –– başa vermek 1. to put our/your/their heads together, consult with each other. 2. to work together, help each other, collaborate. ––ında beklemek/durmak /ın/ to stand watch over, watch carefully. –– belası nuisance, troublesome person or thing. ––ına bela getirmek/sarmak /ın/ to saddle (someone, oneself) with a big problem. ––ı belaya girmek to get into trouble. ––ı belada olmak to be in trouble. ––ını belaya sokmak/uğratmak /ın/ to get (someone, oneself) into trouble. ––ımla beraber with great pleasure, gladly. –– bezi head scarf. –– bilmez unbroken (horse). ––ına bir hal gelmek to suffer a serious misfortune. ––ını bir yere bağlamak /ın/ to find (a person) a good job and save him from idleness. ––ına bitmek /ın/ suddenly to appear, suddenly to show up (said of a pestiferous person). ––ını boş bırakmak /ın/ 1. to leave alone, leave untended. 2. to leave without supervision. –– boy best quality. –– bulmak to pay, leave a profit. ––ta/––ında bulunmak /ın/ to be in charge. ––ına buyruk independent. ––ı bütün married (person). ––ından büyük işlere girişmek/karışmak to undertake things that are beyond one´s powers, bite off more than one can chew. ––ına çal! colloq. /ı/ Here it is. May it do you no good. ––ının çaresine bakmak to take care of one´s own affairs oneself, not to leave things to others. ––ı çatla

  • İngilizce

   (ADJ.)
   chief, head, arch, capital, central, in chief, especial, first, foremost, general, governing, grand, initial, master, premier, primal, primary, prime, principal

  • İngilizce

   (N.)
   beginnings, head, top, knob, heading, beginning, bow, chief, coconut, costard, leader, nob, noddle, off, outset, sconce

  • İngilizce

   (Pref.)
   arch

  • İngilizce

   head; chief, leader; beginning; end; top; bow; main, chief, leading, principal, cardinal

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   baş

   Almanca

   Haupt n; Kopf m; Ober-

  • Almanca

   r Kopf; r Anfang; r Haupt; r Führer, r Leiter.

  • Almanca

   Kopf [der]; Führer [der], Haupt [das], Anführer [der], Chef [der], Leiter [der]; Anfang [der]

  • Almanca

   Kopf; Anfang; Haupt; Führer, Leiter

  • Türkçe

   bas

   Almanca

   r Bass.

  • Almanca

   Baß [der], Baßstimme [die]

  • Almanca

   Bass

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   bas

   Fransızca

   basse [le]

  • Türkçe

   baş

   Fransızca

   tête [la], tronche [la]; berger/ère [le][la]; chef [le]; front [le]; (gemi) cap [le]

  • Fransızca

   extrémité, tête

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   baş

   Azerice

   baş

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   bas

   Flemenkçe

   bas (muziek);baszanger

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   baş

   Lehçe

   głowa

  • Lehçe

   głowica

  • Lehçe

   główka

  • Lehçe

   łeb

  • Lehçe

   nagłówek

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   baş

   Yunanca

   (το) κεφάλι

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   baş

   Japonca

   atama

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   bas

   Arnavutça

   bas

  • Türkçe

   baş

   Arnavutça

   kokë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   baş

   Kazakça

   bas

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   BAS

   İngilizce

   extension for a BASIC language file (Computers)

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Baß

   Türkçe

   [der] bas, basso

  • Almanca

   baß

   Türkçe

   : ~ erstaunt kemali hayretle

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   baş

   Türkçe

   baş

  • Türkçe

   kafa

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   bas

   Türkçe

   alçak, çorap, engin

  • Türkçe

   alçak; aşağı; bayağı, aşağılık; alt; kısık; basık; sığ

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   bas

   Türkçe

   baş

  • Türkçe

   başlangıç

  • Türkçe

   kafa

  • Türkçe

   kelle

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.