bağ ne demek? bağ nedir? bağ anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   bag

   Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   bağ, düğüm, bağlanacak ip vb.; odun vb. bağlamları

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   bağ, üzüm asması

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Far. bağ) bağ, büyük bahçe, bostan

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Asma bahçesi

  • Türkçe

   bağ

   Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Bir veri tutanağını başka bir veri tutanağına bağlamak üzere kullanılan ve birinci tutanakta yer alıp ikincinin adresini gösteren veri öğesi.

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   1. Hareket eden birkaç kemiği birleştiren kuvvetli, telli sık bağ dokusu şeridi. 2. Yassı solungaçlılarda iki kabuğu bağlayan menteşe şeklindeki yapı. Ligament.

  • Türkçe

   Fizik Terimleri Sözlüğü


   Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlanan bağlanım.

  • Türkçe

   Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü


   Ancak belirli doğrultu ve uzaklıklarda güçlü olan, özel kimyasal kuvvetlerden kurulu öğeciklerarası bağlam.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) a. 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne: Ayakkabının bağı çözüldü. 2. Sargı: Yaramın bağını değiştireceğim. 3. Bağlam, deste, demet: Beş bağ ekin, iki bağ maydanoz. 4. mec. İlgi, ilişki, rabıta: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” -Anayasa. 5. anat. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti: Eklem bağı, asıcı bağ. 6. den. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm. 7. müz. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. 1. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. 2. Meyve bahçesi: “Kadıköyden Fenerbahçeye kadar olan saha, gözleri okşayan bağlarla örtülüdür.” -B. Akyavaş.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Atom ya da yükünlerin, bağımsız moleküller oluşturmasını sağlayan kuvvetlerden doğan etkileşim türü. (Durgun elektriksel etkileşimlerin oluşturduğu yükünsel bağ, elektron ortaklaşmasından doğan Ortaklaşma bağı gibi türleri vardır.)

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Aynı veya farklı tür atomları veya iyonları bir arada tutan kuvvet. İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ, hidrojen bağı gibi çeşitleri vardır.

  • Türkçe

   Madencilik Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   râbıta (bk. bağıntı.)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (enli-) (biyoloji)

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   1. Hareket eden birkaç kemiği birleştiren kuvvetli, telli sık bağ dokusu şeridi. 2. Yassı solungaçlılarda iki kabuğu bağlayan menteşe şeklindeki yapı, ligament.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Demet, bağlam.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. bk. bağlam. 2. Bir araya bağlanmış beş çile pamuk ipliği.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Çatıda kullanılan esas kirişler. 2. Bina katlarının herbiri (ahır bağı, orta bağ, üst bağ), katları ayıran ağaç kısım. 3. Madenlerde kazılmış yerlerin çökmesini önlemek için konulan dirseklerin birleştiği yer. 4. Dört tekerlekli arabalarda dingili yastık altına bağlayan vidalı demir. 5.bk. bağlama (III).

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Tepsi, fincan tepsisi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yaklaşık olarak 100-150 kg. gelen kendir demeti.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Boğazda deri altında olan şiş, guatr

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kaplumbağa

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Deste, demet, tutam

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   100-150 gr. ağırlığında kendir bağlamı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kurbağa.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ot destelerinin en büyüğü

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bağ; özellikle ot için en büyük deste

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (I) 1. Yün ya da ipek kadın kemeri. (Derekuşculu *Görele -Giresun)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (II) [bağca] :Fıçının çevresini saran maden çember. (Saraycık -Bilecik) [bağca] : (Saraycık -Bilecik)

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (karşılık: ligament): Hareket eden birkaç kemiği birleştiren kuvvetli telli doku şeriti.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. Büyük bahçe. Bostan. * Üzüm asmaları bulunan yer. * Üzüm asması

  • Türkçe

   Bağ

   Türkçe

   Osmanlıca


   f. Büyük bahçe. Bostan. * Üzüm asmaları bulunan yer. * Üzüm asması.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   bağ

   İngilizce

   1. vineyard. 2. poet. garden; orchard. –– bahçe vineyards and orchards. –– bozmak to harvest grapes. –– budamak to prune a vineyard. –– çubuğu vine shoot; vine cutting. –– kütüğü vine stock.

  • İngilizce

   (N.)
   bond, brace, cord, tie, string, knot, vinculum, alliance, bandage, binder, connection, connexion, copula, copulation, correlate, daughter, fascia, fastener, fastening, header, lace, ligament, ligature, link, linkage, lin

  • İngilizce

   (Pref.)
   desmo

  • İngilizce

   tie, cord; bandage; bunch, sheaf; relation, connection; bond; ligament; impediment, restraint

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   bağ

   Almanca

   Band n; Binde f; Bindung f; Pack f; Weinberg m

  • Almanca

   s Band, e Binde, r Verband, e Nestel.

  • Almanca

   Binde [die], Bindeglied [das], Bund [der]; Weinberg [der]; Band [das]

  • Almanca

   1. Band, Binde, Verband, Nestel 2. Weinberg, Weingarten

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   bağ

   Fransızca

   affinité [la]; attache [la]; cordée [la]; lien [le]; nìud [le]; enchaînement [le]; ligament [le], joint [le], ligature [la]; cru [le]

  • Fransızca

   lien, vigne

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   bağ

   Azerice

   bağ

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   bağ

   Flemenkçe

   wijnberg; snor; gordel; verbondenheid; verbinding

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   bağ

   Lehçe

   więź

  • Lehçe

   związek

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   bağ

   Arnavutça

   1. lidhëse
   2. lidhje

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   bağ

   Kazakça

   baq

  • Kazakça

   baw

  • Kazakça

   baylam

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   bag

   İngilizce

   n. sac, pack, briefcase, pouch, satchel; purse, handbag, pocketbook; game taken when hunting; udder, bag-like mammary gland which hangs down and has more than one teat (in a cow, sheep, etc.); loose skin pleats hanging under the eyes (usually caused by lack of sleep or tiredness); base, one of the four points of the baseball diamond (Baseball); small quantity of illegal drug (Slang); ugly woman (Slang)

  • İngilizce

   v. put in a bag, put in a pouch; capture, catch; arrest; steal

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   bag

   Türkçe

   (N.)
   çanta, çuval, torba, kese, poşet, av çantası; sevimsiz kadın, çekilmez kadın

  • Türkçe

   (V.)
   torbaya koymak, çantaya koymak, çuvala koymak; yakalamak, avlamak, çalmak; aşırmak, iç etmek, germek, şişirmek, sarkmak, torbalanmak

  • Türkçe

   i. torba; çanta; heybe; çuval; kese; kesekâğıdı. f. (--ged, --ging) 1. torbalamak, çuvala koymak. 2. (avı) yakalamak.

  • Türkçe

   çanta; torba; çuval,çantaya koymak, torbaya doldurmak; (hayvan) öldürmek, yakalamak, avlamak; yürütmek

  • Türkçe

   v.çantaya koy:n.çanta,v.torbaya koy:n.torba

  • Türkçe

   v.torbaya koy:n.torba

  • Türkçe

   aşırmak

  • Türkçe

   av çantası

  • Türkçe

   avlamak

  • Türkçe

   çalmak

  • Türkçe

   çanta

  • Türkçe

   çantaya koymak

  • Türkçe

   çuval

  • Türkçe

   çuvala koymak

  • Türkçe

   germek

  • Türkçe

   kese

  • Türkçe

   sarkmak

  • Türkçe

   sevimsiz kadın

  • Türkçe

   şişirmek

  • Türkçe

   torba

  • Türkçe

   torbalanmak

  • Türkçe

   torbaya koymak

  • Türkçe

   yakalamak

  • Türkçe

   iç etmek

  • İngilizce

   Bag

   Türkçe

   Mühendislik Terimleri


   V.Torbaya Koy:N.Torba

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   bağ

   Türkçe

   bağ

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.