aufstellen ne demek? aufstellen nedir? aufstellen anlamı - nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   aufstellen

   Türkçe

   kurmak; dikmek; çatmak; koymak; yerleştirmek;
   ileri sürmek

  • Türkçe

   {'aufştelın} koymak; yerleştirmek, sıralamak; adaylığını koymak .

  • Türkçe

   koymak, dikmek; sıralamak; adaylığını koymak; takmak, monte etmek; kurmak

  • Türkçe

   l. koymak, vazetmek, yerlestirmek 2. mil. mevzilemek, tertiplemek, ikame ettirmek, dikmek, sirala- mak-3. (Spieler) maca sokmak 4. (formieren) tesis ve tes- kil etm. 5. (Beispiel) vermek, getirmek 6. (reihenweise; z.B. Stühle) siralamak; (hintereinander) arka arkaya siralamak 7. (Beweise) göstermek 8. (j-n als Kandidaten) namzetligini koymak 9. (Bett, Falle usw.) kurmak 10. (Maschine) monte etm., takmak 11. (Rechnung) tanzim etm. 12. (Liste) bsin listesini yapmak (od. cikarmak) 13. (Rekord) tesis etm. 14. (Behauptung) ileri sürmek; der- meyan etm. 15. (Bedingungen) sartlar kosmak 16. (m. j-m et. ~ ) F yapmak 17. (veranstalten) tertiplemek 18. (Programm) tertip etm.; sich "- I. (z. P. als Beobachter) dikilmek 2. (in Reih und Glied) siralanmak, dizilmek 3. (Schlange bilden) kuyruk teskii etm. ^ung/ l. vgl. auf- stellen 1. (schriftliche) liste, cetvel, relöve, dizin. tablo; (bei Versteigerung0.) kaime 3. (Fahrplan) tarife 4. (kurze) huläsa, icmal 5. mil. tertip 6. roontaj

  • Türkçe

   (v.) ('aufştelın)
   koymak; yerleştirmek, sıralamak; adaylığını koymak

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.