aufeinander ne demek? aufeinander nedir? aufeinander anlamı - nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   aufeinander

   Türkçe

   birbiri üstüne; birbiri arkasından

  • Türkçe

   birbiri üstüne, birbiri arkasından

  • Türkçe

   l. üst liste, birbiri iistünde 2. (nacheinander) birbiri arkasindan beißen (Zähne) disini sikmak "folge/ 1. teakup, tevali, teselsül; birbiri arkasindan gehne; ardillik 2. nius. (Akkorde) zincirlenis -folgen l. birbiri arkasindan gelmek; teakup (tevali, teselsül) etm.; ardilla- mak; birbirini takip etm., art arda (od. arka arkaya) gc!- mek -folgend birbirini takip eden; müteakip, ardisik, mütevali, miitescisil; zwei -e Feierlage pesi pesine gelen iki bayram häufen üst üste yigmak; biriktirmek -hetzen cekistirmek; tavsana kac taziya tut demek; ~ losgehen didismek, catismak ~ losschreien bogaz bogaza gelmek; ~ losstichen kama karnaya geimek -platzen; -prallen; -stoßen l. catismak, carpisrnak, tesadüm etm. 2. s. anfeinanilertreffen. -treffen I. burun brruna gelmrk; yüz yüze gelmek 2. Dill. karambo! yapmak

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.