at ne demek? at nedir? at anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   At

   Türkçe

   kimya
        Astatin'in kısaltması.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   kim. Astatin elementinin simgesi.

  • Türkçe

   at

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Atgillerden, binme, yük çekme veya taşıma gibi hizmetlerde kullanılan memeli hayvan.  
   2 .    Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ata et, ite ot vermek
   at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın
   at binicisine göre kişner
   at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
   at gibi
   at hırsızı gibi
   atı alan Üsküdar'ı geçti
   atını sağlam kazığa bağlamak
   atın ölümü arpadan olsun
   at izi it izine karışmak
   at koşturacak kadar
   at koşturmak
   atla arpayı dövüştürmek (veya dalaştırmak)
   atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
   atlar tepişir, arada eşekler ezilir
   at nalı kadar
   at olur, meydan olmaz (bulunmaz), meydan olur (bulunur), at olmaz (bulunmaz)
   at oynatmak
   at pazarında eşek osurtmuyoruz!
   attan inip eşeğe binmek
   at var, meydan yok

   Birleşik Sözler

   at anası
   atbalığı
   at başı
   at cambazı
   at donu
   at gözlüğü
   at hırsızı
   at kestanesi
   atkuyruğu
   at meydanı
   at sineği  

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Tek parmaklılar (Perissodactyla) takımının, atgiller (Equidae) familyasından, küçük başlı ve kısa kulaklı, uzun kıllı yele ve kuyruğu olan, geniş bir tırnakla çevrilmiş olan üçüncü parmağının ucu ile yere basan, bütün dünyaya yayılmış, erkeğine aygır, dişisine kısrak denilen bir tür.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   ad, isim, unvan, lakap

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   at

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Binme, yük çekme kadar, sirklerde gösteri hayvanlarının, başında gelen, toynaklıların tek parmaklı altakımından olan hayvan.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan. 2. Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (zooloji)

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   bk. çakal

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Alt

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Zoolojik sınıflandırmada Equidae ailesinin equus cinsinden olan at türüne verilen genel ad, hippos.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (Equus caballus): Tek-parmaklılar (Perissodactyla) takımının atgiller (Equidae) takımsından bir memeli türü. Küçük başlı ve kısa kulaklıdır. Uzun kıllardan yapılmış yele ve kuyruğu vardır. Geniş bir tırnakla çevrilmiş oları üçüncü parmağının ucu ile yere basar. Asya ve Avrupa yaban atlarından evciIleştirilmiştir. Bütün dünyaya yayılmıştır. Erkeğine aygır, dişisine kısrak denir. Birçok ırkları vardır.

  • Türkçe

   AT

   Türkçe

   Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu


   bk. Avrupa Topluluğu

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   at

   İngilizce

   -tı horse. ––ı alan Üsküdar´ı geçti. colloq. It is far too late now (to rectify it). ––/––lar anası mannish woman with large features. –– başı beraber/bir both in the same condition, on the same level. ––a binmek to mount a horse; to ride a horse. –– cambazı 1. equestrian performer, show rider. 2. horse dealer, horse trader. –– çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak to lock the barn door after the horse is stolen. ––a et, ite ot vermek to distribute work or goods without considering the needs and skills of those involved. –– gibi huge (woman). –– hırsızı gibi shifty-looking big (man). ––tan inip eşeğe binmek to come down in the world. –– izi it izine karışmak to be such a confused society that one can´t tell the good people from the worthless. –– kılı horsehair. –– koşmak /a/ to hitch a horse to (a carriage). –– koşturmak 1. to gallop, gallop a horse, ride at a gallop. 2. colloq. to fool around, chase rainbows. –– koşturacak kadar büyük/geniş huge (room, house, etc.). –– meydanı hippodrome. –– nalı horseshoe. –– nalı kadar immense (medal, medallion, ornament). –– oynatmak 1. to show off one´s skill as a horseman. 2. /la/ to compete (with). 3. /da/ to rule, establish one´s overlordship (over). 4. to act as one wishes. 5. /da/ to be knowledgeable in (a subject). ––ın ölümü arpadan olsun. proverb It is not worth depriving oneself of something one likes for fear of bad consequences. –– pazarı horse market. –– pazarında eşek osurtmuyoruz. vulg. Shut up and listen to what I´m saying. ––ını sağlam kazığa bağlamak to take precautions in one´s business. –– yarışı horse race.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   equine, of or like a horse

  • İngilizce

   (N.)
   horse, steed, (British) gee gee, (term used by children) hack

  • İngilizce

   horse; (satranç) knight; equine

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   at

   Almanca

   s Pferd, s Rop, r Gaul, e Mähre; r Springer (satranç).

  • Almanca

   Pferd [das], Roß; (kötü at) Gaul [der]; (satrançta) Springer [der]

  • Almanca

   Pferd, Rop, Gaul, Mähre; Springer (satranç)

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   at

   Fransızca

   cheval [le]

  • Fransızca

   cheval

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   at

   Azerice

   at

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   at

   Flemenkçe

   het paard

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   at

   Lehçe

   koń

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   at

   Yunanca

   (το) άλογο, (ο) ίππος

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   at

   Arnavutça

   kalë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   at

   Kazakça

   at

  • Kazakça

   jılqı

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   AT

   İngilizce

   model of IBM PC introduced in 1984AT (Advanced Technology) P6æt; unbetont0259;t

  • İngilizce

   designed for use against tanks or other armored vehiclesAT (anti-tank) P6æt; unbetont0259;t

  • İngilizce

   at

   İngilizce

   prep. in, on, near; indicating time or location; toward

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   at

   Türkçe

   (N.)
   asker [brit.], savaşçı [brit.], eyt

  • Türkçe

   (Prep.)
   [æt; unbetontət]
   de, da, ye, ya, e, a

  • Türkçe

   edat 1. Bir yeri belirtmek için kullanılır: at my office benim büroda. at the station istasyonda. 2. Bir zamanı belirtmek için kullanılır: at five o´clock saat beşte. He works at night. Geceleri çalışır. 3. Bir hareketin hedefini gösterir: Look at her. On

  • Türkçe

   -de, -da; -e, -a, -ye, -ya

  • Türkçe

   -de

  • Türkçe

   de

  • Türkçe

   asker (brit.)

  • Türkçe

   -da

  • Türkçe

   -e

  • Türkçe

   -ya

  • Türkçe

   -ye

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   at

   Türkçe

   at

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   at

   Türkçe

   ad

  • Türkçe

   at

  • Türkçe

   başlık

  • Türkçe

   isim

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.