asIl ne demek? asIl nedir? asIl anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   asil

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (ara.) er. 1. sağlam. 2. iyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. kendi kendine hareket eden. 4. soyu, sopu belli. necip.

  • Türkçe

   sıfat Arapça a¹il
    
   1 .    Soylu:
          "Hepsi de iyi yüzlü asil tavırlı aile çocuklarıydı."- Y. K. Karaosmanoğlu.  
   2 .    Yüksek duygu ile yapılan.

   Birleşik Sözler

   asilzade      

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. Soylu: “Kaybettiğimiz bu asil adamın bizimle beraber çalışmasına hakikaten imkân yokmuş.” -H. S. Tanrıöver. 2. Yüce duygularla yapılan: Asil bir davranış.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. asil) asil, soyu sopu belli olan, soylu

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Bak: Asl

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Esas. Yedek olmayan. * Köklü. * Edebli, soylu. * Fık: Muamelâtta kendi nâmına hareket eden. * Akşam vakti. * Ölüm, mevt

  • Türkçe

   Asil

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Arapça) - 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu, sopu belli. Necip.

  • Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Vekillik veren; temsil edilen.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   Soylu.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Esas. Yedek olmayan. * Köklü. * Edebli, soylu. * Fık: Muamelâtta kendi nâmına hareket eden. * Akşam vakti. * Ölüm, mevt.

  • Türkçe

   asıl

   Türkçe

   isim Arapça a¹l
    
   1 .    Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı.  
   2 .    Kök, köken, kaynak.  
   3 .    Gerçeklik, esas, hakikat.  
   4 .    Soy, nesep:
          "İnsan dedi, aslını unutmamalıdır."- S. F. Abasıyanık.  
   5 .  sıfat  Gerçek:
          "Genç kızın bıraktığı mektup asıl sebebi meydana çıkarmıştı."- R. N. Güntekin.  
   6 .  sıfat  Bir şeyin temelini oluşturan, ana.  
   7 .  sıfat  Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.  
   8 .  zarf  (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak.  
   9 .  sıfat  Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   (bir işin) aslı astarı
   aslı astarı (veya aslı faslı) olmamak
   aslı çıkmak
   aslı faslı yok

   Birleşik Sözler

   asıl nüsha
   asıl sayılar    

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı: Bir belgenin aslı. 2. Kök, köken, kaynak: Yazının aslı resimdir. 3. Gerçeklik: Bu haberin aslı yok. 4. Soy, nesep: “İnsan, dedi, aslını unutmamalıdır.” -S. F. Abasıyanık. 5. sf. Gerçek, esas: “Ama benim asıl niyetim eski sevgilisinin adını öğrenmek.” -A. Ümit. 6. sf. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. 7. sf. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan: Asıl sanat budur. 8. sf. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı: Asıl jüri üyesi toplantıya gelmediğinden yedek üye çağrıldı. 9. zf. (asıl) Gerçekten, gerçek olarak: “Bana umut vermeye çalışıyor ama asıl onun teskin edilmeye ihtiyacı var.” -A. Ümit.

  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   Yeniçeri ocağından olanların ulufelerini gösteren defterin özgün nüshası.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ekin.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. asl) asıl, esas, kök

  • Türkçe

   Osmanlıca


   kendisi, temel, kök.

  • Türkçe

   Asıl

   Türkçe

   Osmanlıca


   (Bak: Asl)

  • Türkçe

   asîl

   Türkçe

   Osmanlıca


   soylu, terbiyeli.

  • Türkçe

   Âsil

   Türkçe

   Osmanlıca


   (C.: Avâsil-Usûl) Kovandan bal alan kişi. * Yürürken aceleden yele yele yürüyen kimse.

  • Türkçe

   âsil

   Türkçe

   Osmanlıca


   (C.: Avâsil-Usûl) Kovandan bal alan kişi. * Yürürken aceleden yele yele yürüyen kimse

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   asil

   İngilizce

   1. noble, aristocratic. 2. honorable, praise-worthy, noble (action). 3. definitively appointed, permanent (official). 4. performing the duties of an office by right and not as a substitute. 5. law principal (as distinguished from an agent).

  • İngilizce

   (ADJ.)
   noble, royal, superior, well bred, of noble birth, of gentle birth, aristocratic, aristocratical, dignified, gently born, grand, lordly, born in the purple, sublime

  • İngilizce

   (N.)
   blue blood, noble, aristocrat

  • İngilizce

   noble; permanent vekil karþıtı

  • Türkçe

   asıl

   İngilizce

   -slı 1. original, the original. 2. origin, original form. 3. truth, reality; basis. 4. actual, true; real, essential. 5. the most important, main. 6. actually, essentially. ––ında actually, essentially; originally. ––ı astarı essence, true form. ––ı astarı/faslı olmamak to be unfounded, not to be true. ––ına bakılırsa the truth of the matter (is). ––ı çıkmak to be confirmed. ––ı esası/faslı yok. There is no truth in it. ––ı nesli origin, background. –– sayılar math. cardinal numbers. ––ı var. It is substantially true./It is founded on fact. –– vurgu phonetics primary accent. ––ı yok. It is not true.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   true, authentic, actual, real; original, main, elementary, principal, cardinal, master, central, in chief, intrinsic, pivotal, virtual

  • İngilizce

   (ADV.)
   principally

  • İngilizce

   (N.)
   original, origin, origination, extraction, foundation, gist, groundwork, provenance, root stock, fountain head

  • İngilizce

   foundation, base; reality, truth; origin, source; the original; real, true, genuine; essential, main, principal, primary; original; actually

  • Türkçe

   Aşil

   İngilizce

   (N.)
   Achilles, hero of Homer's "Iliad" who was killed when wounded in the heel (Greek Mythology)

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   asıl

   Almanca

   r Ursprung, e Herkunft; s Original, e Qouelle; e Basis, e Grundlage; wahr; massgebend.

  • Almanca

   eigentlich, original, wahr, ursprünglich; Abkunft [die], Geburt [die], Herkunft [die], Kern [der], Original [das], Ursprung [die]

  • Türkçe

   asil

   Almanca

   adlig.

  • Almanca

   adlig, edel, vornehm; Aristokrat [der]

  • Türkçe

   asIl

   Almanca

   Ursprung, Herkunft; Original, Qouelle; Basis, Grundlage; wahr; massgebend

  • Türkçe

   asİl

   Almanca

   adlig

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   asıl

   Fransızca

   originaire, original/e

  • Fransızca

   original

  • Türkçe

   asil

   Fransızca

   noble, racé/e, relevé/e

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   asil

   Flemenkçe

   adelijk; edel

  • Türkçe

   asıl

   Flemenkçe

   grondslag; basis; eigenlijk; werkelijk; fundamenteel;
   hoofdzakelijk

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   asil

   Arnavutça

   aristokrat

  • Türkçe

   asıl

   Arnavutça

   kryesor

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   asil

   Kazakça

   aq süyek

  • Kazakça

   asıl

  • Kazakça

   tekti

  • Kazakça

   töre

  • Türkçe

   asıl

   Kazakça

   asılı

  • Kazakça

   negiz

  • Kazakça

   negizgi

  • Kazakça

   nusqası

  • Kazakça

   şın

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   asıl

   Türkçe

   asil

  • Türkçe

   cevher

  • Türkçe

   değerli

  • Türkçe

   kibar

  • Türkçe

   kıymetli

  • Türkçe

   necip

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.