ana ne demek? ana nedir? ana anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   ana

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Çocuğu olan kadın, anne:
          "Gözyaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı."- H. Taner.  
   2 .    Yavrusu olan dişi hayvan.  
   3 .    Dince aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.  
   4 .  ünlem  Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü.  
   5 .    Velinimet.  
   6 .    Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü.  
   7 .  sıfat  Temel, asıl, esas:
          "Geçen yıl ana işlerden hiçbiri bitirilip bir sonuca varılamamıştır."- M. Ş. Esendal.  
   8 .   matematik  Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde, o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatır.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek
   ana bir, baba ayrı
   anadan doğma
   anadan görme
   anadan (yeni) doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak)
   ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz
   ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
   anam avradım olsun
   anam babam
   ananın örekesi
   ananın (veya anasının) ak sütü gibi (helâl olsun)
   anan yahşi, baban yahşi
   (birinin) anası ağlamak
   anası danası
   anası kılıklı
   anasına avradına sövmek
   anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al
   anasından doğduğuna pişman
   (birini) anasından doğduğuna pişman etmek
   anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek
   anasından emdiği sütü burnundan getirmek
   (birinin) anasını ağlatmak
   anasını bellemek
   anasını eşek kovalasın!
   anasının gözü
   anasının ipini satmış (veya pazara çıkarmış)
   anasının kızı
   anasının körpe kuzusu
   anasının nikâhını istemek
   anasının oğlu
   anasını sat! (veya satayım)
   anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan)
   anası yerinde

   Birleşik Sözler

   ana arı
   ana baba
   ana bilim dalı
   ana cadde
   ana çizgi
   ana dal
   ana defter
   ana deniz
   ana dil
   ana dili
   ana direk
   ana doğrusu
   ana duvar
   ana düşünce
   ana erki
   anaerkil
   ana fikir
   ana kadın
   ana kapı
   ana kara
   ana kent
   ana kitap
   ana konu
   ana kök
   ana kraliçe
   ana kubbe
   ana kucağı
   ana kuyu
   ana kuzusu
   anamal
   ana mektebi
   ana menü
   ana motif
   ana muhalefet
   anaokulu
   ana ortaklık
   anapara
   ana rahmi
   ana saat
   ana sanlı
   ana sav
   ana sayaç
   ana sınıfı
   ana sözleşme
   ana şehir
   ana toplardamar
   ana vatan
   ana yapı
   ana yarısı
   anayasa
   ana yol
   ana yön
   ana yurt
   ana yüreği
   büyük ana
   kadınana
   kaynana
   Meryem ana
   sperma ana
   sütana
   üvey ana      

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


   bk. ana kayıt

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


   bk. temel

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   ana

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Anne: ?Anası mutfakta bir tabağa marul doğruyor.? -Y. Atılgan. 2. Yavrusu olan dişi hayvan. 3. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı: Fatma Anamız. Meryem Ana. 4. ünl. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü. 5. Velinimet: Yoksullar anası. 6. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. 7. sf. Temel, asıl, esas: ?Ana bina aradan geçen elli beş yıla karşın değişmemiş.? -A. Kutlu. 8. mat. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İşte, işte burada.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. 2. bk. an (IV)-2.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Esas, asıl, sermaye, temel.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Değirmende çarka giden suyu salmıya yarıyan ark. 2. Irmak, nehir gibi suların aktığı asıl yatak: Sakarya anaya çekilmiş. 3. Toprak kazıldığı zaman meydana çıkan alt tabaka, sert toprak.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Mahyacılıkta çengelle bağlanan esas ip.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Ağaç gövdesi: Eriğe anadan bir aşı yaptım. 2. Patlıcan fidesi. 3. Tütünün alttan üçüncü tabakası olan en iri yaprakları. 4. Arı beyi. 5. Sirke içinde pelte halinde bulunan maya.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kapı, pencere kasası. 2. Çatıda kullanılan kalın kereste, kalas. 3. Ana kalıpla dökülmüş büyük kerpiç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kilimlerde veya kıldan örülen çul, heybe, çuval gibi şeylerde tam ortaya konulan büyükçe bir motif.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Korku, sıkıntı, şaşma bildirir ünlem.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Anne

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Anne (bk. anne)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET ana ana; anne. || anamgil: annem ve yakınları || anamle: vay anam! || anam sikilmek: başına olmadık işler gelmek??

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Anne, bk. anâ

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ünlem

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (I) Pullukta oku gövdeye bağlayan demir kısım. (Kızılca *Bor -Niğde)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (II) Büyük kerpiç. (Yeniköy *Aksaray -Niğde)

  • Türkçe

   Ânâ

   Türkçe

   Osmanlıca


   (Ani. C.) Gece yarısı vakitleri.

  • Türkçe

   ânâ

   Türkçe

   Osmanlıca


   (Ani. C.) Gece yarısı vakitleri

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   ana

   İngilizce

   1. mother (The form anne is preferred in Istanbul). 2. mother animal, dam. 3. appellation of respect for elderly women or female saints (used after a name). 4. protector, patroness. 5. principle, main, fundamental, basic. 6. fin. capital, stock; principal. A––m! 1. an informal form of address. 2. Oh my!/Heavens! ––sı ağlamak to go through hardship. ––sını ağlatmak /ın/ vulg. to give (one) great trouble, give (one) a hard time. ––mın ak sütü gibi helal olsun. colloq. You´re welcome to it. –– akçe fin. principal. –– atardamar anat. aorta. –– atardamarsal anat. aortal, aortic. –– avrat asfaltta koşmak slang to swear at everybody present. –– avrat dümdüz gitmek slang to swear a blue streak. ––m avradım olsun. vulg. I swear. –– baba parents, father and mother. ––m babam! slang Oh dear!/My!/Oh my! –– baba bir having the same father and mother. –– baba duası almış blessed by his parents. –– baba eline bakmak to depend on one´s parents for one´s support. –– baba günü pandemonium, tumult, a dangerous or frightening commotion. –– baba yavrusu person pampered as a child. ––sını bellerim! vulg. I´ll show him! –– bir, baba ayrı born of the same mother but of different fathers. –– çizgi geom. generatrix. ––sı danası colloq. his mother and the rest of the family, the whole bunch. –– defter ledger. –– direk naut. lower mast. ––dan doğma 1. stark naked. 2. from birth, naturally. 3. congenital. ––sından doğduğuna pişman 1. feeling very miserable. 2. lazy. ––sından doğduğuna pişman etmek /ı/ to make (someone) sorry he has been born. ––dan (yeni) doğmuşa dönmek to be restored to happiness, health, freedom from care, and simplicity. –– duvar exterior wall. ––sından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek to go through extreme hardship. –– fikir central theme. ––sının gözü slang sly, tricky, shifty. –– güverte naut. main deck. ––n güzel mi? colloq. You think you´re smart, don´t you? –– hat main line, trunk line. –– hatlar the main lines, the outline. ––sının ipini/ipliğini pazara çıkarmış/satmış wicked, vicious. ––sı (onu) kadir gecesi doğurmuş. He is very lucky. –– kapı main entrance. ––sının karnında dokuz ay on gün nasıl durmuş? colloq. He is very impatient. –– kız mother and daughter. ––sının kızı a daughter just like her mother. ––sının körpe kuzusu mother´s pet, sissy. –– kubbe the main dome (of a mosque). –– kucağı mother´s bosom. –– kuzusu 1. very small baby. 2. mother´s pet, sissy. ––sının kuzusu mother´s darling. –– motif leitmotif. ––lar ne doğururmuş! colloq. How wonderful he is! ––sının nikâhını istemek to charge an outrageous price. –– oğul mother and son. ––nın örekesi! vulg. Stuff and nonsense! ––sı sarımsak, babası soğan. colloq. He is from an ignorant and backward family. ––sını satayım! colloq. 1. What the heck! 2. Damn it! ––sını sattığım colloq. darn, damned. ––n seni bugün için doğurdu. colloq. This is the day for which you were born: show us what you can do. –– sütü breast milk. –– tarafından on the mother´s side. –– toplardamar anat. vena cava. ––sı turp, babası şalgam. colloq. He has a very low and doubtful background. ––n yahşi, baban yahşi demek colloq. to butter someone up, flatter and cajole him. –– yapı central structure, main building. ––sı yerinde (a person) as old as one´s mother. –– yüreği a mother´s love.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   chief, main, principal, key, primary, basic, capital, cardinal, fundamental, master, staple, essential

  • İngilizce

   (N.)
   mother, mom, principle; head, matron, main part

  • İngilizce

   mother, ma , mum , mama , mom , momma , mammy; maternal; main, principal, basic, fundamental, chief, primary, cardinal

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   ana

   Almanca

   e Mutter; Haupt-, Ur- Grund-, Stamm-, Leit-.

  • Almanca

   Mutter [die]; Haupt-, Ur-, Grund-, elementar

  • Almanca

   Mutter; Haupt-, Ur- Grund-, Stamm-, Leit-

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   ana

   Fransızca

   mère [la]; principal/e, mère

  • Fransızca

   principal

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   ana

   Azerice

   ana

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   ana

   Flemenkçe

   moeder

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   ana

   Lehçe

   główny

  • Lehçe

   naczelny

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   ana

   Kazakça

   ana

  • Kazakça

   negiz

  • Kazakça

   negizgi

  • Kazakça

   şeşe

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   ana

   İngilizce

   American union of medical nurses"ana (American Nurses Association)

  • İngilizce

   n. collection of items (especially that typifies a certain area or person, etc.); anthology, analects; one part of a collection, one item out of an anthology

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   ana

   Türkçe

   ana

  • Türkçe

   anne

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   ana

   Türkçe

   [le] güzel sözler dergisi

Japonca  Japonca » Türkçe Türkçe
  • Japonca

   ana

   Türkçe

   delik

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   ana

   Türkçe

   ana

  • Türkçe

   anne

  • Türkçe

   esas

  • Türkçe

   temel

  • Türkçe

   valide

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.