alt ne demek? alt nedir? alt anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   alt

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı:
          "Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor."- Z. O. Saba.  
   2 .    Bir nesnenin tabanı:
          "Ayağındaki altları nalçalı koca bahçıvan kunduraları ile ona yetişmesi imkânsızdı."- O. C. Kaygılı.  
   3 .    Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü.  
   4 .    Bir şeyin yere yakın bölümü.  
   5 .  sıfat  Birkaç şeyin içinden bize göre uzak olanı.  
   6 .  sıfat  Yere yakın olan:
          "Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş."- H. Taner.  
   7 .    Alt kelimesi "... altında" biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir:
          "Çoluk çocuk akşama kadar güneşin altında anaforculuğun cezasını çektiler."- A. Gündüz.  
   8 .  sıfat  Sınıflamalarda ikinci derecede olan.  
   9 .    Yanan ocağın alevi:
          "Fokurdamaya başlayan çaydanlığın altını kapadı."- H. Taner.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   alt etmek
   altı alay üstü kalay
   altı kaval, üstü şişhane
   altına etmek (veya kaçırmak)
   (bir şeyin) altında kalmak
   altında kalmamak
   altından Çapanoğlu çıkmak
   (bir servetin) altından girip üstünden çıkmak
   altından kalkamamak
   altını çizmek
   altını ıslatmak
   altını üstüne getirmek
   (bir işin) altı yaş olmak
   alt olmak
   altta kalanın canı çıksın
   altta kalmak
   alttan güreşmek
   alttan (veya aşağıdan) almak
   alt tarafı (veya yanı)
   altta yok üstte yok
   alt yanı çıkmaz sokak

   Birleşik Sözler

   alt alta
   alt bölüm
   alt cins
   alt çene
   alt damak
   alt deri
   alt diş
   alt dudak
   alt familya
   alt geçit
   alt güverte
   alt hava yuvarı
   alt ırk
   alt karşıt
   alt kat
   alt kurul
   alt sınıf
   alt şube
   alt tabaka
   alt takım
   alt tür
   altüst
   alt yapı
   alt yazı
   alt yazılamak
   alt yazılayıcı
   alttan alta
   su altı fotoğrafçılığı
   yer altı kaynakları      

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı: “Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor.” -Z. O. Saba. 2. Bir nesnenin tabanı: “Ayağındaki altları nalçalı koca bahçıvan kunduraları ile ona yetişmesi imkânsızdı.” -O. C. Kaygılı. 3. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü: Altına sandalye çekmek. 4. Bir şeyin yere yakın bölümü. 5. Birine göre daha aşağı mevkide olan kimse, madun. 6. sf. Sınıflamalarda ikinci derecede olan: Alt sınıf. Alt cins. Alt takım. 7. sf. Birkaç şeyden aşağıda olan: “Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş.” -H. Taner.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (biyoloji)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yırtılan çorabın tabanına yeniden örülen parça.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Tarlanın, çukur, su toplanan bölümü.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Eskiyen çorabın tabanına yeniden yapılan terlik biçiminde bir çeşit yama.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Alt

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Alt || altdan yohuşa: Aşağıdan yukarıya

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Alt, dip. 2. Kök

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Halk yazınında bir koşanın ikinci dizesi.

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Örgü çoraplarının alt kısmı. (Yenikent *Aksaray -Niğde)

  • Türkçe

   ALT

   Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Alanin transaminaz.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   alt

   İngilizce

   -tı 1. bottom. 2. buttocks, rump, bottom. 3. the space beneath. 4. continuation, the rest. 5. the farther. 6. the lower. 7. under, beneath, below (with a personal suffix and a case ending). ––ı alay, üstü kalay gaudy, showy, tawdry. ––ına almak /ı/ wrestling to throw (one´s opponent) down. ––tan almak to be gentle with someone who is speaking harshly. –– alta one under the other. ––tan alta secretively. –– alta üst üste rough-and-tumble. ––ından çapanoğlu çıkmak to have a troublesome complication appear. ––ını çizmek /ın/ to underline, emphasize. ––tan dağıtım water system relying on city water pressure, without an attic tank. –– dudak lower lip. –– etmek /ı/ to beat, overwhelm. ––ına etmek to soil or wet one´s clothes or bed. ––ından girip üstünden çıkmak /ın/ to squander, spend (a fortune) recklessly. ––tan güreşmek to look for a way of winning while pretending to lose. ––ını ıslatmak to wet one´s underclothes or bed. ––ına kaçırmak to wet or soil one´s clothes a little. ––ta kalanın canı çıksın. colloq. The devil take the hindmost. ––ından kalkamamak /ın/ 1. to be unable to carry (something) through to completion. 2. not to be able to protect oneself (from a difficulty). ––ından kalkmak /ın/ to carry out (something) successfully. ––ında kalmak /ın/ 1. to have no retort (to another´s statement), be unable to reply. 2. to remain under (an obligation). ––ta kalmak to lose, be defeated. ––ında kalmamak /ın/ 1. not to leave (a kindness) unrepaid. 2. to get even (for). –– kasa print. lower case. –– kat 1. the floor below. 2. first floor, ground floor. ––ı kaval, üstü şişhane odd-looking, having an outlandish look. ––ından ne çıkacak bilinmez. colloq. The outcome is uncertain. –– olmak to be beaten, be overcome. –– tarafı/yanı 1. the lower part; the underside. 2. remainder, the rest. 3. the outcome. 4. all that is involved (is only): Niçin bu kadar üzülüyorsun? Alt tarafı on bin lira. Why are you making such a fuss? It´s only a matter of ten thousand liras. ––ını üstüne getirmek /ın/ 1. to upset, turn upside down, confuse. 2. to search. –– yanı çıkmaz sokak. colloq. This business is a blind alley. ––ına yapmak to soil one´s bed or clothes. ––ı yaş olmak /ın/ (for a piece of business) not to be on a sound basis. –– yazı footnote.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   under, inferior, nether, subaltern, subordinate, lower

  • İngilizce

   (ADV.)
   underneath, infra, below

  • İngilizce

   (N.)
   underside, base, lower part, bottom

  • İngilizce

   (Pref.)
   infra, sub

  • İngilizce

   lower, inferior, under, bottom; bottom, underside, underneath

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   alt

   Almanca

   s Untere, e Unterseite; unter.

  • Almanca

   untere(r, s); Unterteil nm

  • Almanca

   Untere, Unterseite; unter

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   alt

   Fransızca

   bas/se, sous, inférieur/e

  • Fransızca

   sous

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   alt

   Azerice

   alt

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   alt

   Flemenkçe

   onderste deel

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   alt

   Lehçe

   poniżej

  • Lehçe

   przy

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   alt

   Arnavutça

   nën…

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   alt

   Kazakça

   astı

  • Kazakça

   tömengi jağı

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   Alt

   İngilizce

   n. (Computers) Alt key (keyboard key pressed in combination with other keys to execute commands)

  • İngilizce

   alt

   İngilizce

   n. note or tone located above the treble staff (Music)

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   alt

   Türkçe

   eski; yaş

  • Türkçe

   {alt} eski; yaşlı; .

  • Türkçe

   eski; yaşlı, ihtiyar; sabık; bayat; demode; hurda

  • Almanca

   Alt

   Türkçe

   [der] alto

  • Türkçe

   (I) l.eski, kadim, sabik, atik, köhne
   2.(bejahrt)yasli, ihtiyar (müsin, pir, saldide), kocamış
   3.(verblüht) kart; V: tohumluk, kartaloz
   4. (schal) taze olmayan; bayat
   5. (überholt) modasi gecmis
   6. (gebraucht) (pek) kullanilmış
   7. (bekannt) malum
   8. (in Zss.) a) (ehemalig) sabik b) hurada, pirpit; cicigi cikmis; huradasi cikmis c) (seit langem) eskiden beri
   9. (unverändert) degismemis; eskisi gibi; ~ werden l. (P.) ihtiyarlamak V: morukla(ş)mak 2. eskimek 3. bayatlamak; s. a. die Stw. älter, ältest
   (II) m mus. (kontr-)alto

  • Türkçe

   (e.) (r.) (alt)
   eski; yaşlı; ((müz.)) alto

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   alt

   Türkçe

   alt

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.