alem ne demek? alem nedir? alem anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Alem

   Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Bayrak, minare ve kubbelerin üstünde bulunan ay biçimindeki madeni parça.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Bayrak, sancak. 2. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Kars ili, Digor ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Bayrak. * Nişan, işâret. * Özel isim. * Mc:Yüksek dağ. * Büyük âlim. * Üst dudakta olan yarık.

  • Türkçe

   alem

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bayrak. 2. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.

  • Türkçe

   Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü


   (Mimarlık) Minarelerde külâhın tepesine, camilerde de esas kubbenin en sivri yerine takılan madenden yapılmış tepelik.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Alem, minarenin tepesindeki ay yıldız

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Âlem, dünya, eğlence, herkes

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Eğlence

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Biyolojik sınıflandırmanın en üst sınırı.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   bayrak, sancak, nişan.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Bayrak. * Nişan, işâret. * Özel isim. * Mc:Yüksek dağ. * Büyük âlim. * Üst dudakta olan yarık

  • Türkçe

   âlem

   Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Canlıların sınıflandırılmasında sınıflandırmanın ilk basamağı için kullanılan terim. Canlılar âlemi, regnum.

  • Türkçe

   Gökbilim Terimleri Sözlüğü


   bk. evren.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (a:lem) 1. gök b. Evren. 2. Dünya, cihan: “İnsan âlemde, hayal ettiği müddetçe yaşar.” -Y. K. Beyatlı. 3. Aynı konu ile ilgili kimseler. 4. Bu kimselerin uğraşlarının bütünü: “Geçen kışın tiyatro, cambazhane âlemlerini uzun uzun tasvir ediyordu.” -O. C. Kaygılı. 5. Belli bir grupraki canlıların bütünü: Hayvanlar âlemi. 6. Durum ve şartlar: Evlilik âlemi. 7. zm. Herkes, başkaları: Bu yaptığından dolayı âleme rezil oldun. 8. Ortam, çevre: “Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı.” -H. E. Adıvar. 9. Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey. 10. Farklı davranış içinde bulunan kimse. 11. mec. Eğlence: “O gün evde iki gün önceki araba âlemlerini düşünüyordu.” -O. C. Kaygılı.

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Canlıların sınıflandırılmasında, sınıflandırmanın ilk basamağı, regnum.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (karşılık: regnum, Lat. regnun = dominyon): Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup sınıflandırmanın ilk basamağını meydana getirir. Böylece hayvanlar âlemi ve bitkiler âlemi olmak üzere iki büyük âlem vardır.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   dünya, cihan, evren.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Bütün cihan. Kâinat. * Dünya. * Her şey. * Cemaat. * Halk. * Cemiyet. Dehr. * Hususi hal ve keyfiyet. * Bir güneş ile ona tâbi olan ve etrafında devreden seyyarelerin teşkil ettiği dâire. (Cenab-ı Haktan gayr

  • Türkçe

   Âlem

   Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Söyleyiş: (a:lem) Cinsiyet: Erkek
   Dünya, cihan.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   "Bütün cihan. Kâinat. * Dünya. * Her şey. * Cemaat. * Halk. * Cemiyet. Dehr. * Hususi hal ve keyfiyet. * Bir güneş ile ona tâbi olan ve etrafında devreden seyyarelerin teşkil ettiği dâire. (Cenab-ı Haktan gay

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   alem

   İngilizce

   1. flag, banner. 2. metal device (a crescent or sometimes a star or tulip) on top of a minaret, a mosque dome, or a flagstaff.

  • İngilizce

   (N.)
   universe, world, kingdom; condition, state; party, booze, entertainment, spree, junket, razzle-dazzle, whoopee, bender, binge, blast, blind, blow out, burst up, bust, buster, carousal, creation, jollification, nature, or

  • İngilizce

   flag; the crescent and the star on top of a minaret

  • Türkçe

   âlem

   İngilizce

   1. world; universe. 2. class (of beings), realm. 3. state, condition. 4. field, sphere. 5. a world by itself. 6. people, the public. 7. orgy, drinking party with music. ––i mi? /ın/ What sense is there (in) ...?/Did (it) have to happen now?: şimdi gece yarısı; şarkı söylemenin âlemi mi? It is midnight; what a time to start singing! ––in ağzı torba değil ki büzesin. colloq. You cannot prevent people from gossiping. ––i var mı? /ın/ Is (it) really proper? –– yapmak to have a wild party. Ne ––desiniz? How are you getting on?

  • İngilizce

   (N.)
   universe, world, cosmos

  • İngilizce

   world, universe evren; kingdom, class of beings; state, condition; all the world, everyone, the public; scream, comedian, caution, card; realm; orgy, jamboree, merrymaking, carousal, spree, binge , revelry, bust, rave-up

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   âlem

   Almanca

   e Welt, s Universum, s Weltall; r Kreis; s Vergnügen, s Fest; e Orgie.

  • Almanca

   Orgie [die]; (bitki, hayvan) Reich [das]

  • Almanca

   Welt, Universum, Weltall; Kreis; Vergnügen, Fest; Orgie

  • Türkçe

   alem

   Almanca

   Banner [das]

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   âlem

   Fransızca

   monde [le], univers [le], distraction [la]

  • Fransızca

   monde

  • Türkçe

   alem

   Fransızca

   signe

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   alem

   Yunanca

   (ο) κόσμος, (η) υφήλιος

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   alem

   Arnavutça

   botë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   âlem

   Kazakça

   älem

  • Kazakça

   ğalam

  • Kazakça

   jahan

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   älem

   Türkçe

   âlem

  • Türkçe

   evren

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.