adam ne demek? adam nedir? adam anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   adam

   Türkçe

   isim Arapça adem
    
   1 .    İnsan.  
   2 .    Erkek kişi:
          "İyi bir adam isterse, babası da verirse, varacak."- M. Ş. Esendal.  
   3 .    Birinin yanında ve işinde bulunan kimse:
          "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.  
   4 .    Birinin yararlandığı, kullandığı kimse:
          "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.  
   5 .    Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı.  
   6 .    İyi huylu, güvenilir kimse:
          "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.  
   7 .  zamir  Herkes, kim olursa olsun:
          "Ağzının, adamı deli eden kıvrak tebessümü sönmüş."- R. N. Güntekin.  
   8 .    Görevli kimse:
          "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.  
   9 .    (isim tamlamalarında) Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı benimseyen:
          "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.  
   10 .  halk ağzında  Eş, koca.  
   11 .    Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   adama dönmek (veya benzemek)
   (caddeler, sokaklar) adam almamak
   adam beğenmemek
   adamdan saymak
   adam değilim
   (birini) adam etmek
   adam gibi
   adam hesabına koymak
   (bir işin) adamı
   adamına çatmak
   adamın adı çıkacağına canı çıksın
   adamına düşmek
   adamına göre
   adamını bulmak
   adamın iyisi iş başında (veya alışverişte) belli olur
   adam içine çıkmak
   adam içine karışmak
   adam kullanmak
   adam olmak
   adam sen de! (veya yalnız adam)
   adam sırasına geçmek (veya girmek)
   adam yerine koymak

   Birleşik Sözler

   adam adama
   adamakıllı
   adam azmanı
   adam başına
   adam boyu
   adam evlâdı
   adam kıtlığında
   adamkökü
   adamotu
   adam sarrafı
   adam sendeci
   adam yokluğunda
   ahret adamı
   bilim adamı
   dağ adamı
   dava adamı
   devlet adamı
   din adamı
   el adamı
   ev adamı
   fikir adamı
   gemi adamı
   gösteri adamı
   günün adamı
   halk adamı
   hayat adamı
   ilim adamı
   iş adamı
   kanun adamı
   kavga adamı
   salon adamı
   sanat adamı
   uzay adamı
   zamane adamı    

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. İnsan. 2. Erkek kişi, kadın karşıtı: “İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak.” -M. Ş. Esendal. 3. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse: “Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar.” -K. Tahir. 4. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: “Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı.” -C. Meriç. 5. Nazını çeken kimse: O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez. 6. Görevli kimse: “Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse.” -R. H. Karay. 7. İyi huylu, güvenilir kimse. 8. Bir alanı benimseyen kimse. 9. hlk. Eş, koca.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   İnsan, adam.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (adam

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Ar. adem: adam; ahbap; yardımcı, çırak, uşak. ||hökümat adami: memur

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   ( < Ar. âdem) Adam, şahıs

  • Türkçe

   Osmanlıca


   İnsan. * Erkek kişi. * Birinin tarafını tutan kimse. * İyi ve terbiyeli yetişmiş insan

  • Türkçe

   Adam

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. İnsan. 2. Erkek kişi. 3. İyi yetişmiş, değerli kimse. 4. İyi huylu, güvenilir kimse. 5. Birinin yanında ve işinde bulunan kimse. 6. Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı. 7. Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı benimseyen. 8. Bi

  • Türkçe

   Osmanlıca


   İnsan. * Erkek kişi. * Birinin tarafını tutan kimse. * İyi ve terbiyeli yetişmiş insan.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   adam

   İngilizce

   1. man. 2. human being. 3. person, individual. 4. a good person. 5. employee; servant; retainer; helper. 6. agent, representative. 7. follower, supporter, man. 8. one, a person. 9. prov. husband, man. Adamım! colloq. My friend! –– adama defans sports man-to-man defense. –– adama savunma sports man-to-man defense. –– almamak (for streets) to be very crowded with people, be teeming with people. –– azmanı enormously large person. –– başına apiece, each, for each person. –– beğenmemek to be overcritical of people. –– boyu the height of a man. ––ını bulmak /ın/ to find the right person to do (a job). ––a çevirmek /ı/ to put (something) in good repair, put (something) in good shape. –– değilim! colloq. I´ll be damned. ––a dönmek/benzemek to look presentable; to look like somebody; to look like something. ––ına düşmek (for a job) to come the way of someone who is really suited to do it. –– etmek /ı/ 1. to be the making of (someone); to mature, make a man/a woman of. 2. to put (something) in good repair, rejuvenate. 3. to set (a place, an organization) to rights, put (a place, an organization) on its feet; to make (a place, an organization) into something, make (a place, an organization) thrive. –– evladı a person of good family and upbringing. –– gibi 1. properly, suitably, in the right way. 2. worthy, genuine, real. ––ına göre (adapting one´s approach) to suit the individual. –– içine çıkmak/karışmak to mix with people. –– istemek (for a project, for someone) to require a good man, need a person who´s really worth his salt. –– kaldırmak to kidnap someone, abduct someone. –– kıtlığı/yokluğu shortage of qualified and capable people. –– kullanmak 1. to know how to use someone for one´s own benefit. 2. to know how to get someone to work, know how to get work out of someone, know how to work someone. –– olmak 1. to grow up and become a responsible member of society. 2. (for something in disrepair) to be given a new lease on life, be put in good repair. ––ı olmak /ın/ 1. to be very good at, be highly skilled in (a job). 2. to be the right person for (a job). 3. to be (someone´s) man, be one of (someone´s) men, be in the employ of; to be a retainer of. 4. to be someone whom one can rely on, be someone whom one can trust. –– öldürmek to murder someone, commit murder. –– sağmak to trick a man out of his money, milk people. ––/insan sarrafı a good judge of people. ––dan saymamak /ı/ see –– yerine koymamak. –– seçmek to show favor, play favorites, not to give a fair chance to everyone. –– sen de! colloq. Don´t worry./Take it easy!/Never mind. –– sırasına geçmek/girmek to win a place of respect and responsibility. –– vurmak to commit murder. –– yerine koymamak /ı/ to think (someone) to be beneath consideration, consider (someone) to be of no importance.

  • İngilizce

   (N.)
   man, person, human being, guy, fellow, fellow man, chap, lad; Jack, feller [colloq.], bozo [sl.], cuss [colloq.], joker [colloq.], employee, manpower

  • İngilizce

   man, person, fellow, guy, chap, bloke, cookie, bastard; human being; employee, worker; manpower; hired man, hired hand

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   adam

   Almanca

   Mensch m; Mann m

  • Almanca

   r Mann, r Mensch, r Diener; Gefolgsmann.

  • Almanca

   Mensch [der]; Mann [der]; Kerl [der]; Existenz [die]

  • Almanca

   Mann, Mensch, Diener; Gefolgsmann

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   adam

   Fransızca

   homme [le], bougre [le], coco [le]

  • Fransızca

   homme, individu

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   adam

   Azerice

   adam

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   adam

   Flemenkçe

   man

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   adam

   Lehçe

   człowiek

  • Lehçe

   indywiduum

  • Lehçe

   mężczyzna

  • Lehçe

   młodzian

  • Lehçe

   młodzieniec

  • Lehçe

   osoba

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   adam

   Yunanca

   (ο) άνθρωπος, (ο) άνδρας

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   adam

   Arnavutça

   1. njeri
   2. burrë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   adam

   Kazakça

   adam

  • Kazakça

   kisi

  • Kazakça

   pende

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   Adam

   İngilizce

   n. first man and the husband of Eve (Biblical); male first name

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   Adam

   Türkçe

   (N.)
   [Ad·am || 'ædəm]
   Adem

  • Türkçe

   i. Âdem Baba, Âdem. Adam´s apple anat. âdemelması.

  • Türkçe

   Ådem

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Adam

   Türkçe

   l. mV 2. (liibe!) Hazreti Adern -s.apfel m an. tüffahl

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   adam

   Türkçe

   adam

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   adam

   Türkçe

   adam

  • Türkçe

   beşer

  • Türkçe

   insan

  • Türkçe

   kişi

  • Türkçe

   şahıs

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.