ad ne demek? ad nedir? ad anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   ad

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (ara.) er. - çok eskiden yemen taraflarında bulunan ve hud peygamber tarafından imana getirilemediği için allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. kur'an-ı kerim'de bu kavim aynı isimle

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Budunbilim Terimleri Sözlüğü


   İnsanın toplumsal ve bireysel kişiliğinin yanı sıra büyüsel ve gizemsel gücünü de belirten simge.

  • Türkçe

   Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü


   Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   iyilik ve uğur belgisi

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   ipekli kumaş ve benzeri gibi dokuma cinsinden sanat eseri olan her şey

  • Türkçe

   Gramer Terimleri Sözlüğü


   1. Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime türü: Ayşe, Hasan, ağaç, yaprak, doğruluk, incelik, ordu, toplum, buluş, akış vb. Adlar özel ad, tür adı, somut ad, soyut ad, topluluk adı gibi türlere ayrılır. Bunlara bk. || 2. (Almanca Nomen; Fr. nom; İng. noun) Bir oluş ve kılış bildiren fiilin dışında kalan ve ad gibi çekilebilen kelime sınıflarının tümüne verilen ad; ad, sıfat, zamir, edat, bağlaç ve ünlemi içine alan geniş kapsamlı ad; ad soylu söz: ağız, dil, pınar, incelik, acı, tatlı, yürekli, yüreksiz; ben, bizler, siz, sizler; yanında, gerisinde; fakat, ancak; evet, hayır, of, eyvah vb.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) a. 1. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır. 2. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu. 3. db. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. 1. Sayma. 2. Sayılma.

  • Türkçe

   Mantık Terimleri Sözlüğü


   Belli bir tek nesneyi adlandırmak, göstermek ya da betimlemek amacıyla kullanılan kapalı düzgün deyim. || Bir adın kaplamı evren öğesi bir birey, içlemi de bir birey kavramıdır. Anl. kapalı terim, tekil terim, bireysel deyim, gösterici deyim, sıfırlı işlev.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   isim. ~ a yazılı: nâma muharrer. . ~ına davranan, ~ına davranıcı: mümessil, temsilci (bk. özdeyen, özdeyici). ~ına davranma: temsîl (bk. başkası adına davranma, özdeme).

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema 1. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV. 2. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.

  • Türkçe

   Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu


   bk. isim

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Anılacak değer, önem: Bir baş soğanın da adı mı olurmuş?

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ad, isim

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET at: ad, isim, nam; şöhret. || adan gurban: kardeşim; yavrum; beyim || adi batmak: mahvolmak || adi nami: adı sanı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   ( < ET ât) Has isim, ad. // adini

  • Türkçe

   Osmanlıca


   İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet

  • Türkçe

   Ad

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Arapça) - Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygam­ber tarafından imana getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. Kur'anı Kerim'de bu kavim aynı isimle

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Hud aleyhisselâmın kavmi.

  • Türkçe

   Âd

   Türkçe

   Osmanlıca


   Hz. Hud Peygambere (A.S.) isyan ettiklerinden gazab-ı İlâhiyyeye uğrayan ve helâk olan, Yemen tarafında yaşamış bir kavmin adı.(Şirk ve küfür cinayeti, kâinatın bütün kemalâtına ve ulvi hukuklarına ve kudsi h

  • Türkçe

   âd

   Türkçe

   Osmanlıca


   (Âdet. C) Âdetler

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   ad

   İngilizce

   -ddi being regarded, regarding, deeming.

  • İngilizce

   (N.)
   name, first name, given name, appellation; reputation, repute, fame, title; noun; denomination, denotation, moniker, substantive

  • İngilizce

   name, forename; noun; reputation, fame, name, repute

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   ad

   Almanca

   Vorname m; Name m; Bezeichnung f

  • Almanca

   r Name, r Vorname; r Ruhm, r Ruf.

  • Almanca

   Name [der]; Ansehen [das], Bezeichnung [die]; Titel [der]; Hauptwort [das], Substantiv [das]

  • Almanca

   Name, Vorname; Ruhm, Ruf

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   ad

   Fransızca

   nom [le], substantif [le], titre [le]

  • Fransızca

   nom, prénom

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   ad

   Azerice

   ad

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   ad

   Flemenkçe

   naam

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   ad

   Lehçe

   nazwa

  • Lehçe

   nazwisko

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   ad

   Japonca

   namae

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   ad

   Arnavutça

   1. emër
   adi batasi - lu shoftë emri
   adiniz ne? - si e keni emrin?
   2. rrjet (komjuterash)
   3. nam, famë
   adi çikmak - i ka dalë nami

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   ad

   Kazakça

   at

  • Kazakça

   esim

  • Kazakça

   nıspı

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   ad

   İngilizce

   pref. toward, at

  • İngilizce

   n. advertisement

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   ad

   Türkçe

   reklâm, duyuru, ilan

  • Türkçe

   ilan, reklam

  • Türkçe

   ilan,reklam

  • Türkçe

   ilan

  • İngilizce

   AD

   Türkçe

   kıs. Anno Domini M.S. (milattan sonra), İ.S. (İsa´dan sonra).

  • İngilizce

   Ad

   Türkçe

   Mühendislik Terimleri


   Reklam

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   ad

   Türkçe

   ad

  • Türkçe

   isim

İtalyanca  İtalyanca » Türkçe Türkçe
  • İtalyanca

   ad

   Türkçe

   prep. -ye, -de.

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.