ağır ne demek? ağır nedir? ağır anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   ağır

   Türkçe

   sıfat
    
   1 .    Tartıda çok çeken, hafif karşıtı.  
   2 .  mecaz  Davranışları yavaş olan.  
   3 .    Değeri çok olan, gösterişli:
          "Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi."- M. C. Kuntay.  
   4 .    Çapı, boyutları büyük.  
   5 .    Çetin, güç:
          "Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu."- F. F. Tülbentçi.  
   6 .    Tehlikeli, korkulu, vahim:
          "Viyana Üniversitesinde hocalığım sırasında amirim olan profesör ağır hasta idi."- H. Taner.  
   7 .    Sıkıntı veren, bunaltıcı.  
   8 .    Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı:
          "Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum."- N. Ataç.  
   9 .    Yavaş:
          "Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu."- E. İ. Benice.  
   10 .    Ağırbaşlı, ciddi:
          "Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı."- H. E. Adıvar.  
   11 .    Keskin, boğucu (koku):
          "Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır."- F. R. Atay.  
   12 .    Sindirimi güç (yiyecek).  
   13 .    Yoğun:
          "Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı."- A. Sayar.  
   14 .    Uyanılması güç, derin (uyku).  
   15 .    Kısık, alçak:
          "Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi."- O. C. Kaygılı.  
   16 .    Güç işiten, sağır.  
   17 .   spor  Ağır sıklet.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   (bir işi) ağır almak
   ağır basmak
   (bir şeyi) ağır basmak
   ağır çekmek
   ağırdan almak
   ağır durmak
   ağır gelmek
   ağırına gitmek
   ağır işitmek (veya duymak)
   ağır kaçmak
   ağır ol!
   ağır oturmak
   (biri) ağır satmak
   ağır söylemek  

   Birleşik Sözler

   ağır ağır
   ağır aksak
   ağır araç
   ağırayak
   ağır ayak
   ağırbaşlı
   ağırcanlı
   ağır ceza
   ağırelli
   ağır ezgi
   ağır hapis cezası
   ağır hasta
   ağır hava
   ağır hidrojen
   ağır iş
   ağırkanlı
   ağır kayıp
   ağır kusur
   ağır küre
   ağır para cezası
   ağır sanayi
   ağır sıklet
   ağır söz
   ağır su
   ağır top
   ağır uyku
   ağır vasıta
   ağır yağ
   ağır yaralı      

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. Tartıda çok çeken, hafif karşıtı: Kurşun ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır. 2. Çapı, boyutu büyük: Ağır top. Ağır tank. 3. Yavaş: “Adam ağır adımlarla gelip masanın başına geçiyor.” -E. M. Karakurt. 4. Yoğun: “Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı.” -A. Sayar. 5. Fiziksel sebeplerden dolayı güç işiten (kulak). 6. mec. Değeri çok olan, gösterişli: “Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Cananın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi.” -M. C. Kuntay. 7. mec. Çetin, güç: “Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu.” -F. F. Tülbentçi. 8. mec. Tehlikeli, korkulu, vahim. 9. mec. Sıkıntı veren, bunaltan. 10. mec. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı: “Kızmıştım, Kezibana söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum.” -N. Ataç. 11. mec. Ağırbaşlı, ciddi: “Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı.” -H. E. Adıvar. 12. mec. Keskin, boğucu (koku): “Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır.” -F. R. Atay. 13. Kısık, alçak: “Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi.” -O. C. Kaygılı. 14. mec. Davranışları yavaş olan. 15. mec. Sindirimi güç (yiyecek): Ağır bir yemek. 16. a. sp. Ağır sıklet: Yıllarca ağırda güreşti. 17. zf. Yavaş bir biçimde: “Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu.” -E. İ. Benice.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   1. Hafif olmayan. 2. Miktarca çok olan. 3. Ağır asitler: Sülfürik, Hidroklorik ve Nitrik asitler gibi büyük miktarlarda kullanılan. 4.Ağır Kimyasal maddeler: Klor alkali, sülfürik ve nitrik asitler gibi büyük miktarda üretilen kimyasal maddeler. 5.Ağır Hidrojen: bk. döteryum (D). 6.Ağır Metal: bağıl yoğunluğu 4den büyük olan ve periyodik çizelgenin alt yarısında yer alan metaller. 7.Ağır Spar: Barit (BaSO4). 8.Ağır Su: Döteryum oksit (D2O).

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ahır.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Olgun, terbiyeli, oturaklı, aklı başında. 2. İtibarlı, hatırı sayılır (kimse). 3. Kıymetli eşya, para: Evde ağırın, dağda davarın olsun. 4. Beyaz, mor veya başka renk çizgili kumaştan yapılan kadın elbisesi. 5. Kâbus: Bu gece beni ağır bastı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Çeşme yalağı. 2. bk. ağar (II).

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Olgun, babacan.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET agır: ağır; ağır başlı.

  • Türkçe

   agır

   Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   ağır

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ağır, değerli, muhterem

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Vefat eden yaşlı kişi. 2. Zor, güç. 3. Pahalı. 4. Tartıda çok gelen

  • Türkçe

   ağir

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Ağır. 2. Değerli

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   ağır

   İngilizce

   1. heavy; mil. heavy. 2. heavy, difficult (work). 3. serious, difficult (problem). 4. serious, grave (sickness, wound). 5. stuffy, oppressive; smelly. 6. cutting, hurtful, offensive. 7. slow; ponderous. 8. slowly; ponderously. 9. thick, viscous. 10. valuable, precious. 11. indigestible, rich, heavy (food). –– adam 1. man who acts slowly. 2. man who is slow to respond, lazy man. 3. serious-minded man. –– ağır 1. slowly. 2. (to weigh) at the very most. –– aksak very slowly and irregularly. –– almak /ı/ to proceed slowly (with). ––dan almak /ı/ not to show any interest in, appear uninterested in, appear reluctant to do (something). –– basmak 1. to be heavy. 2. to have a strong influence, be influential, have weight. 3. to be important, be given weight, have priority. 4. /ı/ to oppress (as a nightmare). –– canlı lazy, inactive, sluggish. –– ceza a major punishment. –– ceza mahkemesi criminal court for major cases. –– çekmek to be heavy; to show a heavy weight (on a scale). –– davranmak to act slowly, move slowly. –– ezgi, fıstıki makam colloq. slowly, taking one´s time, ponderously. –– gelmek /a/ 1. to offend, hurt, touch (one´s) honor. 2. to seem or be too difficult (for). ––ına gitmek /ın/ to offend, hurt (one´s) feelings. –– hapis cezası imprisonment for five years or more. –– hastalık serious disease. –– ihmal law gross negligence. –– iş hard work. –– işçi slang prostitute, whore. –– işitmek/duymak to be hard of hearing. –– kaçmak (for a joke, remark) to be unkind. –– kanlı 1. slow, inactive, sluggish. 2. repulsive, unattractive. –– kayıp heavy casualties. –– konuşmak to say some hard things, speak harsh words. –– ol. 1. Go slowly. 2. Take it easy./Calm down./Keep your cool. –– oturmak to behave with dignity. –– para cezası law fine. –– sanayi heavy industry. –– sıklet sports heavyweight. –– söz hard word, harsh word; hard words, harsh words. –– su chem. heavy water. –– top big gun, important person, powerful person. –– uyku deep sleep. –– yaralı seriously wounded, gravely injured.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   heavy, heavyweight, hard, weighty, serious, severe, dignified, slow, dull, not fast, slow-moving, lazy, strong, indigestible, unwholesome, oppressive, repressive, sharp (words), foul (smell), serious-minded, arduo

  • İngilizce

   (ADV.)
   badly, seriously, severely, heavily

  • İngilizce

   (N.)
   back breaking

  • İngilizce

   heavy; heavy, difficult, strenuous; dull, stodgy, ponderous; serious, grave, severe, nasty; stuffy, smelly; (söz) offensive, hurtful, cutting, biting; slow, ponderous; (yiyecek) indigestible, rich, stodgy, heavy; thick, viscous; (uyku) deep; valuable, pre

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   ağır

   Almanca

   schwer; bedeutend; schwierig; mühsam; ernst

  • Almanca

   schwer, hard; langsam; ernst; sachte; kränkend, beleidigend; plump, schwerfällig.

  • Almanca

   schwer, arg, bedächtig, bitter, grob, hart, massiv, schleppend, schwerverdaulich, schwerwiegend; (hava) dumpf

  • Almanca

   schwer, hard; langsam; ernst; sachte; kränkend, beleidigend; plump, schwerfällig

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   ağır

   Fransızca

   lourd/e, grave, lent/e, dur/e, fort/e, long/longue, massif/ive, pesant/e, sérieux/euse, sévère

  • Fransızca

   lourd

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   ağır

   Azerice

   ağır

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   ağır

   Flemenkçe

   zwaar

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   ağır

   Lehçe

   ciężki

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   ağır

   Japonca

   hidoi, omoi

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   ağır

   Arnavutça

   1. e rëndë (sëmundje)
   agir siklet - peshë e rëndë (boks)
   2. i rëndë, që peshon

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   ağır

   Kazakça

   aqırın

  • Kazakça

   awır

  • Kazakça

   salmaqtı

  • Kazakça

   samarqaw

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   ağır

   Türkçe

   ağır

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   agir

   Türkçe

   iş görmek, hareket etmek; davranmak; etkilemek; etken olmak; dava açmak

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.