açar ne demek? açar nedir? açar anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   acar

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.). - 1. becerikli. 2. atılgan, ele avuca sığmaz. 3. halk. 4. yeni, taze - erkek ve kadın adı olarak kullanılır (örfte). acar, sırrı: 1967 dünya güreş şampiyonu türk.

  • Türkçe

   sıfat Arapça acar
    
   1 .    Atılgan, gözü pek, yiğit, kabadayı, yılmaz, kabına sığmaz:
          "Acar köpek leş başında belli olur."- Atasözü.  
   2 .    Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik:
          "Bunlar yarının kadın hakları savunucuları, acar avukatları olacak soydandırlar."- H. Taner.  
   3 .    Yeni:
          "Eskisi olmayanın acarı olmaz."- Atasözü.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. Atılgan. 2. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik: “Bunlar yarının kadın hakları savunucuları, acar avukatları olacak soydandırlar.” -H. Taner. 3. hlk. Yeni.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Yeni. 2. Taze.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kuvvetli, gürbüz, dinç, iriyarı. 2. Şişman, etli, semiz.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Cesur, kabadayı, atılgan, gözüpek, yiğit. 2. Çalışkan, becerikli, hamarat. 3. Çevik, enerjik, tezcanlı. 4. Açıkgöz, zeki. 5. Çapkın. 6. İyi, güzel.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. bk. acır-1. 2. Bir çeşit zehirli ot.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Keskin, sert: Bu yıl sirkemiz çok acar oldu. 2. Acımsı: Aldığım peynir acar çıktı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Şiddetli: İki acar tokat attım.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Öfke, telâş: Babam acarla bir bağırdı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Damlar toprakla örtülmeden önce tavan direklerinin üzerine konulan ve toprağın aşağı dökülmemesini sağlıyan mısır sapı, geven gibi şeyler.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Peki.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Buruşuk kabuklu, üzeri ince çizgili, boz renkli bir çeşit uzun hıyar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gürbüz, güçlü, sağlam, dinç: Ahmet acar bir delikanlıdır.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yeni, kullanılmamış

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Ecr. C.) Sevaplar, ücretler, mükâfatlar. * Kiralar

  • Türkçe

   Acar

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - 1. Becerikli. 2. Atıl­gan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Ye­ni, taze Erkek ve kadın adı olarak kullanılır (örfte). Acar, Sırrı

  • Türkçe

   isim
        Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   öz. a. Güneybatı Kafkasyanın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.
   Cinsiyet: Kız
   1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Batman ili, Sason ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Kilis ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


   Mardin ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Ecr. C.) Sevaplar, ücretler, mükâfatlar. * Kiralar.

  • Türkçe

   açar

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Anahtar.  
   2 .    İştah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Anahtar. 2. İştah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif.

  • Türkçe

   Madencilik Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Ruhbilim Terimleri Sözlüğü


   Yazılı bilgi ve anlak ölçerlerinde, sorulara yapılan tepkilerin hızla değerlendirilmesinde kullanılan doğru yanıtlar listesi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Anahtar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Ne zaman ki,-diği vakit. 2. Madem, madem ki. 3. Tirbuşon, ingiliz anahtarı ve tornavida gibi açıcı aletler.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. bk. açacak (I)-1. 2. bk. açacak (I)-3.

  • Türkçe

   Uygulayım Terimleri Sözlüğü


   bk. açkı II.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. İştah açmaya yarayan turşu v.s. * İnişli yokuşlu yer. * Karıştırılmış, birleştirilmi

  • Türkçe

   Açar

   Türkçe

   Osmanlıca


   f. İştah açmaya yarayan turşu v.s. * İnişli yokuşlu yer. * Karıştırılmış, birleştirilmiş.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   acar

   İngilizce

   1. bold, fearless; hardy. 2. clever, cunning. 3. prov. new.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   bold, brave, courageous; clever

  • İngilizce

   bold, plucky, hardy; clever, cunning; new yeni

  • Türkçe

   açar

   İngilizce

   1. key. 2. hors d´oeuvre, appetizer.

  • İngilizce

   key anahtar; hors d'oeuvre, appetizer aperitif

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   acar

   Almanca

   energisch, draufgängerisch; geschickt, pfiffig; stark, kräffig.

  • Almanca

   impulsiv

  • Almanca

   energisch, draufgängerisch; geschickt, pfiffig; stark, kräffig

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   acar

   Fransızca

   hardi, rusé

  • Türkçe

   açar

   Fransızca

   apéritif, clé

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   açar

   Kazakça

   aşqış

  • Kazakça

   kilt

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   açar

   Türkçe

   anahtar

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.