Simge ne demek? Simge nedir? Simge anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   simge

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.) ka. - işaret, sembol.
  • Türkçe

   isim
        Sembol.
  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Bir kavramın uzlaşımsal ya da üzerinde uzlaşıma varılmış gösterimi.
  • Türkçe

   Eğitim Terimleri Sözlüğü


   1. Soyut bir kavramı, örneğin bir ülküyü, amacı ya da düşünceyi gösteren ve anlamı herkesçe bilinen biçim, harf, bitki vb. im. 2. Ruh çözümlemesinde bilinçsiz bir düşünceyi, duygu ya da isteği belirten herhangi bir im.
  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   1. Belli bir insan öbeğinin uzlaşım yoluyla kendisine belli bir anlam verdiği im. 2. Bir şeyi gösteren, bir anlamı, bir düşünceyi görülenebilir kılan im. 3. Görülmez bir gerçekliği canlandıran imge ya da özdeksel nesne, örneğin, güvercin barışın simgesidir.
  • Türkçe

   Fizik Terimleri Sözlüğü


   1. Bir öğeyi ya da bir öğeciği gösteren kısaltım; örneğin C = karbon, Fe = demir. 2. Değer, konum, işlem, doğrultu gibi nicedikleri gösteren isteğe bağlı ya da geleneksel im.
  • Türkçe

   Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü


   Bir öğe, nesne, nitelik vb. gösteren harf, biçim, im.
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, sembol.
  • Türkçe

   Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü


   (Resim) (Yun. sumbolon = uygun işaret) Soyut bir kavramı somutlaştıran biçim.
  • Türkçe

   Halkbilim Terimleri Sözlüğü


   Bireylerin, düşün, duyu, istek, buyruk ve eylemleriyle, çevrelerinde gördüklerini anlatmak için kullandıkları kimi çizgi, biçim, resim, ses, doğal ve yapay nesne, insan, hayvan, bitki ya da bunlara ilişkin ürün ve organlardan oluşan geleneksel düzen.
  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Bir öğe, özdek, nesne, nitelik , bağıntı vb.gösteren harf, biçim, im.
  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Bir niceliği, matematiksel işlemi veya bir cihazı gösteren harf veya şekil.Sembol.
  • Türkçe

   Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü


   Sınıflandırmada kullanılan ve belli bir anlam yüklenmiş harf, rakam ve imlerin tümü.
  • Türkçe

   Mantık Terimleri Sözlüğü


   1. Dizimsel değişken. || Anl. dizimsel simge, sözeden değişken. Krş.. ad simgesi, önerme simgesi, yüklem simgesi, işlev simgesi, eklem simgesi, deyim simgesi. 2. Yer tutucu simge. 3. Dizimsel tür simgesi. 4. İm.
  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   Çoklukları, işlemleri ya da bağıntıları göstermeye yarayan im ya da imce.
  • Türkçe

   Ruhbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir imge ya da düşünü olarak dış gerçekleri yansıtan anlıksal bir görüntü.
  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   Yazarken zamandan kazanmak amacıyla bir ya da birkaç sözcüğü özümlemek üzere kullanılan kısa işaret. (Bunlar çoğunlukla asıl sözcüğün ilk harfleri ile yapılır.)
  • Türkçe

   Toplumbilim Terimleri


   Bir ekinsel ortamda belli bir duygu, eylem ya da tutumu gösteren bir birey, deyim, çizge, nesne ya da çalım.
  • Türkçe

   Uygulayım Terimleri Sözlüğü


   1. genel uygulayım: Bir anlam, kavram, öğe, birim vb. kısaltmayla bildiren harf, resim, im.
  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Soyut bir kavramı belirtmek üzere benimsenmiş varlık ya da nesne; bir nesne ya da kavramın imgesi.
  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Bir görüşme çizinliğinde yazılı soruları konuşma diline dönüştürmek, soruları anlamına uygun olarak dile getirme konusunda görüşmeciye kılavuzluk etmek üzere duraklama, vurgulama gibi durumları gösteren belirteç.
  • Türkçe

   Simge

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - İşaret, sembol.
  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Kız
   İşaret, sembol.
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   simge

   İngilizce

   symbol.
  • İngilizce

   (N.)
   symbol, sign, image, ensign, emblem, attribute, embodiment, epitome, exemplar, representation, specimen, token, type
  • İngilizce

   symbol, emblem, attribute, byword, personification sembol
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   simge

   Almanca

   symbolisch.
  • Almanca

   Symbol [das], Attribut [das], Bild [das], Sinnbild [das], Wahrzeichen [das], Zeichen [das]
  • Almanca

   Symbol
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   simge

   Fransızca

   symbole [le], emblème [le], figure [la]
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   simge

   Arnavutça

   simbol
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   simge

   Kazakça

   astar
  • Kazakça

   belgi

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..