Sav ne demek? Sav nedir? Sav anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   sav

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (tür.) 1. söz, haber, dedikodu. ileri sürülerek savunulan düşünce. 2. sağlam. 3. şöhret, ün. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

  • Türkçe

   isim
    
   1 .    İddia, tez:
          "Eleştiricilerimiz nasıl olur da böyle bir savda bulunabilirler?"- N. Cumalı.  
   2 .  eskimiş  Haber, söz.  
   3 .  eskimiş  Atasözü.  
   4 .   mantık  Tanıtlanması gereken önerme, tez.

   Birleşik Sözler

   savı kanıtsama      

  • Türkçe

   Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri


   Yargılama sırasında, duruşmada iki yanın karşılıklı olarak bildirdikleri sözlü ya da yazılı istemler.

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   (Yun. thesis = koyum, koyma eylemi) : 1. Koyum, konulmuş olan. (Yun. thesei = konulmuş olan: yasalar, kurallar vb. Karşıtı: physei = doğmuş olan, doğadan olan.) 2. Tanıtlanması gereken bilimsel öne sürüm. 3. (Kantta) Usun içine düşdüğü -> çatışkılarda (antinomi) birinci öğe. (Karşıtı: ikinci öğe = karşı sav = antithesis.) 4. (Hegelde) -> Eytişimsel süreçte (sav-thesis, karşı sav-antithesis, bireşim-synthesis) birinci evre.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. huk. 1. İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava: “Eleştiricilerimiz nasıl olur da böyle bir savda bulunabilirler?” -N. Cumalı. 2. man. Tanıtlanması gereken önerme, tez. 3. esk. Haber, söz. 4. esk. Atasözü.

  • Türkçe

   Mantık Terimleri Sözlüğü


   1. Bir önerme ile önesürülen. 2. Bir önerme ile anlamdaş olan önermelerin kümesi. 3. Bir önermenin doğrulayıcı yorumlarının kümesi. 4. Bir önermenin içlemi; önermenin dile getirdiği durum.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   1. Verilen belirli varsayımlar altında kanıtlanması önerilen genel vargı. Anlamdaş. kanıtsav, önerme. 2. Kanıtlanmış olan genel vargı. Anlamdaş. kanıtsav, önerme.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   iddiâ, müddeâ.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. Hikâye, kıssa. 2. Söz, lakırdı. 3. Haber.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.Söz, laf, dedikodu. 2.Karşılıklı konuşma, sohbet. 3.Bilgi, haber. 4.Mektup.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Tarla sulandıktan sonra boşa akan su.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Üşütme, nezle.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Berber kayışı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.Sağlam. 2.Tüm.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sağ.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Benzer, gibi: Yayla savı yer.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Salgın

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hastalık, salgın

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kısa sürede gelip geçen salgın hastalıklara verilen ad

  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Bir görüş ya da vargıyı ileri süren yargı.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Vatan. * Niyyet

  • Türkçe

   Sav

   Türkçe

   İsimler Sözlüğü


   (Türkçe) - 1. Söz, haber, dedikodu. İleri sürülerek savunulan düşünce. 2. Sağlam. 3. Şöhret, ün. Erkek ve kız ismi olarak kullanılır.

  • Türkçe

   Hukuk Terimleri


   İddia, defi.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Söz, haber, dedikodu. 2. İleri sürülerek savunulan düşünce. 3. Sağlam. 4. Şöhret, ün.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Vatan. * Niyyet.

  • Türkçe

   şav

   Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   (Uç) Uçta biten ve elbise temizlenen çöven gibi bir ot

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Deniz.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   sav

   İngilizce

   1. word, saying. 2. claim, assertion; argument. 3. law indictment, allegation, charge. 4. log. thesis, proposition.

  • İngilizce

   (N.)
   allegation, thesis, proposition, assertion, position, contention, pretension

  • İngilizce

   thesis, claim, assertion, allegation tez, iddia; word; proverb

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   sav

   Almanca

   e These.

  • Almanca

   These [die]

  • Almanca

   These

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   sav

   Fransızca

   thèse [la], allégation [la], assertion [la], théorème [le]

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.