Meinung ne demek? Meinung nedir? Meinung anlamı - nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Meinung

   Türkçe

   en {'maynung} e düşünce, fikir, görüş; niyet.

  • Türkçe

   [die] düşünce, görüş, fikir, kanı, zan, sanı, kanaat

  • Türkçe

   / l. düsünce, fikir, rey, kanaat, kam, zan, sani, mülähaza; görüs tarzi; hüküm, mütalaa 2. (Absicht) niyet, kasit 3. (persönliche) ictihat 4. (irrige) batil zehap 5. (gute) hüsnüzan; seine ^ äußern rey vermek; mütalaa yürütmek; die -en austauschen oylasmak, müzakere etm.; der ^ sein, daß .. .fikrinde bulunmak; der irrigen -^ sein, daß ... zehabmda bulunmak; Ich bin der gleichen ^. AI benden de o kadarl (F) Ich bin Ihrer —. Ben sizin tara-finizdanim. sich der herrschenden ^ anschließen häkim fikre katilmak; havasina uymak; j-m tüchtig die ^ sagen b-ni adamakilli haslamak, siddetle payiamak; b-ne dösenmek; j-s ^ beipflichten b-nin fikrine istirak etm.; die öffentliche ^ kamuoyu; efkänumumiye; halk efkän; meiner ^ nach bence; bana kalirsa; benim yanimda; fikrirnce; fikrime göre; nach ^ einiger Leute bazila-nnca; seiner — nach kendisince (od. kendince), onca; Von dieser ^ könntest du endlich einmal abkommen! Sen bu kafayi degistirl -s.äußerung / fikir belirtmesi; das Recht der freien ^ tefekkür hürriyeti -s.austausch m teatii (od. müdavelei) efkär; fikir teatisi; reylesme, oylasma -s.forschung / halk efkännin yoklanmasi; demoskopi -S.Umfrage / anket -S.Verschiedenheit / anlasmamazhk; fikirlerdeki tehalüf; fikir ayriligi; ihtiläfi efkär

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.