Maya ne demek? Maya nedir? Maya anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   maya

   Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   1. Bira ve şarap mayalanmasında kullanılan canlı ya da ölü, bir hücreli mantar ve bakteriler. 2. Hamur mayası. 3. Canlı hâlde sahip oldukları özellikleri kurutulmuş olarak da muhafaza edildiği için kuru hâlde de kullanılan, hem insanlar tarafından kullanılan, hem de hayvanlara yem olarak verilen protein ve B vitamininden zengin bira mayası.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) a. 1. kim. Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment: Ekmek mayası. Yoğurt mayası. Kımız mayası. 2. kim. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları. 3. mec. Yaradılış, öz nitelik: “Belki biri soyutlanmaya daha az yatkın, öteki daha fazla tetikti ama mayaları galiba birdi.” -A. İlhan. 4. argo Arsız, utanmaz kimse.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. hay. b. hlk. 1. Damızlık dişi hayvan. 2. Dişi deve.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (III) a. Uzun havalardan bir tür halk türküsü.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   İçerdikleri enzimlerin tezgensel etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren tek gözeli bitki organizmaları.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Saccharomyces cerevisiaenin hücre ve sporlarından oluşan, alkol üretiminde şekerin, melasın ve hububatın mayalanması, bira yapımı, fırında pişirme, gıda yardımcı maddesi, karbonlu ve azotlu maddelerden protein biyosentezi, vitamin, enzim, nükleik asit, vb.nin kaynağı olarak kullanılan, sarımsı beyaz yapışkan sıvı veya yumuşak kütle, pul veya tanecikler halinde olan tek hücreli organizmalar.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (botanik, kimya, tarım)

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   1. Kendisi değişim göstermeksizin diğer bir maddede kimyasal değişikliğe neden olan madde, fermantasyon yapıcı madde, ferment. 2. Tek hücreli, tomurcuklanmayla çoğalan mantarlar.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Dişi deve

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Dişi. 2. Genel olarak damızlık dişi hayvan. 3. Dişi katır. 4. Dişi at. 5. Dişi eşek. 6. Buhur deveyle adi devenin birleşmesinden doğan uzun tüylü dişi deve. 7. 4-5 yaşındaki deve. 8. Yük devesi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İncir.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Manda derilerinin kıllarını düşürmek için kepek ve çavdar unundan yapılan ilâç.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Başparmağın altındaki etli kısım. 2. Tek tırnaklı hayvanların ayaklarının altında, nalın ortasında kalan yumuşak kısım.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İri yapılı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çocuk oyunlarında ebe olan çocuğun birini tutunca “sobeledim” anlamında kullandığı sözcük.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Bir çeşit ezgi. 2. Gazel, uzun hava. 3. Mani. 4. Türkü.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çekicin alt yanı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Bir çeşit türkü. 2. Ağıt.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. İyi cins, dişi deve. 2. Yük taşıma durumuna gelmiş deve. 3. Dişi eşek. 4. Davarların erkeklik organı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Maya, uzun hava

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Far. mâye: maya, öz, asıl

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bir türkü makamı

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yoğurt

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dişi deve

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Bakterilerden daha büyük, elipsoit, küre veya silindir biçiminde olan, mikrobiyal aktiviteyi uyararak veya sindirim kanalı pH’sını dengeleyerek sindirimi artıran tek hücreli canlılar. Ekmek, bira vb. bazı gıdaların üretiminde kullanılan, tomurcuklanmayla çoğalan tek hücreli mantar.

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Halk yazınında, özel bir ezgi ile söylenen bir tür koşuk.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   1. Bira ve şarap mayalanmasından sonra yüzeyde kalan ya da dibe çöken maddeler. Bu çöküntüler canlı ya da ölü birgözeli mantarlar ile bakterilerden ibarettir. 2. Saccharomycetacae familyasına ait bir gözeli mikroskobik mantarlar. Bunların içinde en önemlisi bira mayasıdır (Saccharomyces cerevisiae). Kapsadığı zengin proteinler ve B vitaminlerinden dolayı hem insanlar tarafından yenir, hem de hayvanlara yem olur. Canlı halde sahip oldukları enzimleri kurtulmuş iken de kapsadıklarından kurutulmuş bira mayası da mayalanma yapabileceği gibi besin maddesi olarak da kullanılır. 3. Hamur mayası.

  • Türkçe

   Maya

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Kız
   1. Asıl, öz, kendi, yaradılış. 2. İktidar, güç. 3. Bilgi. 4. Para, mal. 5. Dişi deve. 6. Uzun hava, türkü.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   maya

   İngilizce

   a type of Turkish folk song.

  • İngilizce

   (N.)
   Maya, yeast, ferment, yeast powder, leaven, sourdough, barm

  • İngilizce

   yeast, ferment ferment; make-up, nature, disposition yaradılıþ; female animal; female camel; shameless person, cheeky person

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   maya

   Almanca

   Hefe f

  • Almanca

   e Hefe, kim. r Sauerteig, s Ferment.

  • Almanca

   Hefe [die]

  • Almanca

   Hefe, (kim.) Sauerteig, Ferment

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   maya

   Fransızca

   ferment [le], levain [le], pâte [la]

  • Fransızca

   ferment, levain, levure

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   maya

   Azerice

   maya

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   maya

   Lehçe

   drożdże

  • Lehçe

   rozczyn

  • Lehçe

   zakwas

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   maya

   Arnavutça

   1. maja
   2. maja, tharmë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   maya

   Kazakça

   aşıtqı

  • Kazakça

   mäyek

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   Maya

   İngilizce

   n. member of an advanced pre-Columbian civilization in southern Mexico and Guatemala; modern-day descendant of the Mayan people; any of the languages spoken by the Mayas; female first name

  • İngilizce

   maya

   İngilizce

   n. Hindu concept of an illusory world of the senses; god-like power to produce illusions in Hinduism

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   maya

   Türkçe

   (N.)
   ['maɪə]
   maya, büyü (hint), maya dili

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   maya

   Türkçe

   maya

İspanyolca  İspanyolca » Türkçe Türkçe
  • İspanyolca

   maya

   Türkçe

   Maya

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.