Material ne demek? Material nedir? Material anlamı - nedemek.org

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   material

   İngilizce

   n. substance, matter, stuff of which something is made; fabric, cloth; equipment and supplies needed for an activity; information gathered for a book or research project

  • İngilizce

   adj. physical, bodily; related to bodily comfort; substantial; tangible; important, essential, relevant; of or pertaining to matter

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   material

   Türkçe

   (ADJ.)
   [ma·te·ri·al || mətɪrɪəl /'tɪər]
   maddi, maddeci, maddesel, bedensel, gerekli, zaruri

  • Türkçe

   (N.)
   [ma·te·ri·al || mətɪrɪəl /'tɪər]
   madde, malzeme, gereç, kumaş

  • Türkçe

   s. 1. maddi, özdeksel. 2. bedensel. 3. önemli. 4. to -e değgin. i. 1. madde, özdek. 2. materyal, gereç, malzeme. 3. bez, dokuma, kumaş.

  • Türkçe

   maddi, özdeksel, madde, özdek; kumas; malzeme, gereç, materyal

  • Türkçe

   malzeme,materyal

  • Türkçe

   materyal

  • Türkçe

   Bilgisayar/Elektronik Terimleri


   gerec, malzeme

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri


   materyal

  • Türkçe

   bedensel

  • Türkçe

   gereç

  • Türkçe

   gerekli

  • Türkçe

   kumaş

  • Türkçe

   madde

  • Türkçe

   maddeci

  • Türkçe

   maddesel

  • Türkçe

   maddi

  • Türkçe

   malzeme

  • Türkçe

   zaruri

  • İngilizce

   Material

   Türkçe

   Mühendislik Terimleri


   Materyal

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Material

   Türkçe

   e {maga'tsi:n} s magazin, dergi; ambar, depo.

  • Türkçe

   [das] gereç, malzeme, materyal; donanım, teçhizat; belgeler, kanıtlar, deliller

  • Türkçe

   n l. malzeme, levazim, gerec, harc, materyel, madde 2. (Ausrüstung) techizat, donatim 3. (Unterlagen) evraki müspite; dokümanlar; esbabi sübutiye; beyyine nevileri -fehler m malzeme kusuru (od. bozuklu^u); -isation / tecessüm 9isieren cisimlendirmek -ismus m maddecilik, materyalizm, maddiye, özdekcilik -ist(in /) m; ^istisch materyalist, maddeci, özdekci -lager n malzeme deposu -mangel m malzeme aziigi (noksani, fik-dani) -probe/ l. (Versuch) malzeme tecrübesi 2. (Muster) malzeme örne^i -prüfung / malzeme muayencsi -schaden m maddl hasar -schinder m Ch. kasap -schiacht / malzeme muharebesi -verbrauch m malzeme sarflyati -wert m: nur zum ^ (kaufen) hurda fiyatina

İspanyolca  İspanyolca » Türkçe Türkçe
  • İspanyolca

   material

   Türkçe

   malzeme

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   materïal

   Türkçe

   gereç

  • Türkçe

   kaynak

  • Türkçe

   malzeme

  • Türkçe

   materyal

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.