Lager ne demek? Lager nedir? Lager anlamı - nedemek.org

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   lager

   İngilizce

   n. lager beer, type of beer which is made using a small amount of hops and is aged from six weeks to six months

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   lager

   Türkçe

   (N.)
   [la·ger || 'lɑːgə(r)]
   alman birası

  • Türkçe

   i., İng. sarı renkli bir bira.

  • Türkçe

   bir tür hafif bira

  • Türkçe

   hafif bira

  • Türkçe

   alman birası

  • İngilizce

   Lager

   Türkçe

   Mühendislik Terimleri


   Hafif Bira

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Lager

   Türkçe

   kamp-depo-ambar-yatak-in

  • Türkçe

   {lehırlih} gülünç.

  • Türkçe

   [das] kamp; ambar, depo, ardiye; yatak; in

  • Türkçe

   n l. (Ruhestatt) yatak, dösek 2. geol. maden yatagi 3. (von Tieren) in 4. techn. yatak, mesnet 5. (Waren2) depo, ambar, ardiye 6. (Vorrats2) mahzen, stok; naut. magaza 7. (Feld2) ordugäh, kamp, karargäh 8. (für Zubehör) takimhane; das ^ räumen H depoyu bosaltmak; et. auf ^ haben deposunda bulundurmak; auf— legen H depoya koymak -aufseher m magazaci -buch n ambar defteri •buchhalter m ayniyat muhasibi -halter m ardiyeci, am-barci. depocu-haus n ambar, depo; umumt magaza; antrepo, ardiye ^n l. (a. sich ^) yere uzanmis dinlen-mek; mil. ordugäh kurmak 2. (Waren) depoda bulunmak (od. yatmak); (fr.) depo (od. stok) etm. -pflanzen pl.bot. talh bitkiler; tallofit -platz m l. ardiye 2. s. stelle, -räum m ambar, ardiye -schein m makbuz (bzw. rehin) senedi; varant, resepise; ardiye makbuzu -statte /; -stelle / l. istirahat (bzw. kamp) yeri 2. mil. ordugäh yeri 3. geol. maden yatagi -ung/ l. (von Waren) depo etme (edilme) 2. geol. tetabbuk, katmanlasma -ungs.störung / geol. dis-lokasyon, yersizme-Verwalter m ambar memuru -Verwaltung/ambarcilik -Vorrat m depo mevcudu; stok

  • Türkçe

   (s.) ('la:gır)
   in; kamp; depo; ambar

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   lager

   Türkçe

   düşerge

  • Türkçe

   kamp

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.