Länge ne demek? Länge nedir? Länge anlamı - nedemek.org

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   Lange

   İngilizce

   n. Christian Louis Lange (1869-1938), Norwegian historian and pacifist, winner of the Nobel Peace Prize; Dorothea Lange (1895-1965), American photographer

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   lange

   Türkçe

   {'langı} uzun zaman.

  • Türkçe

   uzun zaman; çoktan beri

  • Türkçe

   (Adv.) uzun zaman; uzun uzadiya; coktan •beri; zu ^ stehenbleiben (Essen); zu ^ aufgehoben werden (Vorräte) ertelemek; Bis wie — sind Sie zu Hause? Kaca kadar evdesiniz? W ie ^ lernen Sie schon Englisch? Ne kadar zamandan beri Ingilizce ögreniyorsunuz? ~ dauern cok sürmek; ^ her (olaii, yapaii usw.) epeyce oluyor; ^ nicht (olmaktan, yapmaktan usw.) pek uzak; Er ist ^ nicht so reich wie man glaubt. Zannedildigi kadar zens^in degildir; — vor seiner Abreise hareketinden cok evvel; Das ist für uns — gut! Bu bizim icin cok bilel

  • Türkçe

   ('langı)
   uzun zaman

  • Almanca

   Länge

   Türkçe

   {'langın} yetmek, yetişmek; uzanmak.

  • Türkçe

   [die] uzunluk, boy; boylam

  • Türkçe

   l. uzunluk, boy 2. geogr.astr. tul derecesi; boyiam 3. (Größe) uzun boyiuluk 4. (Dauer) süre, müddet 5. (in der Metrik) uzun hece; auf die ~ uzun müddet sürerse; in die ^ ziehen uzatmak; sich in die — ziehen uzamak; sich immer weiter in die ^ ziehen sürdükce sürmek; der ^ nach uzunlamasina, boyca; boydan boya: der ganzen ^ nach (od.) °lang F boyiu boyuna

  • Türkçe

   (n.) (e.) ('lengı)
   uzunluk; boylam

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   lange

   Türkçe

   [le] kundak bezi

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.