Kopf ne demek? Kopf nedir? Kopf anlamı - nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Kopf

   Türkçe

   baş; kafa

  • Türkçe

   ..e {kopf} r kafa, baş.

  • Türkçe

   [der] baş, kafa, kelle; başlık, antet; manşet

  • Türkçe

   m l. bas, kafa, pej. kelle 2. (e-s Bettes) basucu 3. (e-s Briefs usw.) baslik, serlevha, antet 4. (Schlagzeile) bas taraf; manset 5. (Hut2) tepe 6. (Pfeiten2)lüle 7. (Verstand) akil, zihin. zekä 8. (Fähigkeit) kabiliyet 9. (Leben) hayat 10. (Wille) irade 11. (Ggs. Schrift; bei Münze) tugra 12. (schwimmender) 20. pcrvane (ay, kemer) baligi; ein fähiger -^ akilli bir kafa; Viele Köpfe, viele Sinne. Spr. Tencere tava, herkeste bir hava. Nerede cokluk orada bokluk. Spr.; Jeder geht seinem eigenen ^ nach. Kimi enine ceker, kimi boyuna. Spr.; ~ oder Wappen? (beim Losen) Yazi nn tugra mi? j-m den ^ abschlagen b-nin basini (od. kellesini) ucurmak; den ^ e-s Mörders fordern kana kan istemek; de.] ^ hangen lassen basini önüne e^mek; süngüsü düsük olm.; den ^ heben basini dikmek; Es soll mich den ~ kosten, (wenn nicht...) Selämetle cikmayayim .. .; ölüm Allahm emri; seinen -^ aufs Spiel setzen ölümüne susamak; den ~ senken basini egmek, boynu kesmek: e-n schweren "^ haben\ ickiden basi agnmak; seinen eigenen ^ haben Nuh deyip de peygamber dememek; keci kafali olm.; ^ hoch! Ha cesaret! nicht wissen, wo e-m der ~ steht ne yapacagini bilmemek; völlig den ^ verlieren saskina (F: saskin tavüga) dönmek; sagini solunu bilmemek; bozuntuya ugramak; V: akli bokuna kansmak; den ^ voll haben ambale olm.; sich den ^ zerbrechen zihnini kurcalamak (od. zorlamak); aklim yormak; kafa patlatmak; den ^ hoch tragen gururlu olm.;

  • Türkçe

   (..e) (r.) (kopf)
   kafa, baş

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.