Kesim ne demek? Kesim nedir? Kesim anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   kesim

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Kesme işi.  
   2 .    Bölüm, parça, kısım, sektör:
          "Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği... kanunla düzenlenir."- Anayasa.  
   3 .    Bölge.  
   4 .    Kesme zamanı.  
   5 .    İşaretlenmiş belli yer.  
   6 .    Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim vermesi işi, fason.  
   7 .   tarih  Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi.  
   8 .  halk ağzında  Boy bos, endam.  
   9 .  halk ağzında  Pazarlık, anlaşma.

   Birleşik Sözler

   kesim evi
   kesimhane    

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Bir izlenceyi oluşturan, bir ölçüde birbirinden bağımsız çalışabilen yordamlardan her biri. Kesimlerin tümü sürekli olarak bellekte bulundurulabilir ya da daha az bellek sığası kullanmak bakımından, sürekli olarak bellekte bulunan bir ana kesimce çağrılan yerpaylaşır kesimler tanımlanır.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Kesme işi. 2. Bölüm, parça, kısım, sektör: “Oyunlar aruz ve hece olmak üzere iki kesime ayrılmıştı.” -M. And. 3. Bölge. 4. Kesme zamanı: Ders kesimi. 5. İşaretlenmiş belli yer: Gemi, su kesiminin üstünden yaralandı. 6. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason. 7. tar. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa. 8. hlk. Boy bos, endam. 9. hlk. Pazarlık, anlaşma.

  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   Bir ekonomide üretim, mülkiyet yapısı, kayıt altına alınma gibi ölçütler dikkate alınarak benzer özelliklere göre sınıflandırılan bölümlerin her biri.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   fasıl (bk. ayırım).

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema Bir filmin kaba kurgusuna hazırlık olarak kesilmesi işi.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   1. İki taraf arasında kararlaştırılan şey. 2. Şekil, biçim, endam. 3. Kısım, parça. 4. Muayyen bir vergi

  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   1. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi. 2. Osmanlı İmparatorluğunda Tuna kuzeyindeki ülkeler ile Irak ve Basra halkının tüm vergiler yerine toptan ödedikleri vergi.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   bk. meclis.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Pazarlık, anlaşma. 2. Son söz : Bunun kesimi neyse onu söyle. 3. Oranlama, tahmin. 4. Yazın inek ve koyunu ürününü paylaşmak üzere bakıcıya vermek : Bu yaz inekleri kesime vermiyeceğiz.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Biçim : İri kesimli. 2. Boy boş.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kadar, derece : Ufacık çocuk bu kesim dövülür mü? 2. Bölüm, kısım.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sel yarıntıları.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dört dönümlük toprak alan.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Belli, kesin ücret.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ürün kaldırma mevsimi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gelinliğin kesim günü

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   2. Değer, eder. 3. Ücret.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Beden yapısı: Kesimleri yiri bi uşak.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sözleşme, nikâh, kesim kesmek

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sözleşme. || kesim kesmek: sözleşmek || kesim nikah: evlenen kız için oğlan tarafıyla yapılan ödeme anlaşması

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Mihr, düğün öncesi iki tarafın alınacak takı üzerinde anlaşması

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kesim, kesme

  • Türkçe

   Uygulayım Terimleri Sözlüğü


   bk. kesme.

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   1. Bir koşuğun 3,4 ve daha çok dizeli bölümü. 2. Dört dizeli bir divan koşuğu biçimi. Genel olarak ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı, birinci, üçüncü dizeleri özgürdür. Birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olanlar da vardır. Altıncı, onuncu dizeye dek uzamış olanlar da bulunur.

  • Türkçe

   Kesim

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. İki taraf arasındaki kararlaştırılan şey. 2. Biçim, endam, boy bos. 3. Bölüm, parça. 4. Yeryüzündeki sel yarıntıları. 5. Ürün kaldırma mevsimi.

  • Türkçe

   Teknik Terimler - Elektroteknik


   Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  • Türkçe

   Yerleşim Yeri İsimleri


Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   kesim

   İngilizce

   1. cutting. 2. slaughter, slaughtering; butchering. 3. section, sector; region. 4. med. section. 5. period (of time). 6. tailor. cut, make.

  • İngilizce

   (N.)
   cut, cutting, part, section, slaughter, fraction, phase

  • İngilizce

   cutting; slaughter, slaughtering; cut, shape, form; cut, fashion; zone, region; sector; section

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   kesim

   Almanca

   r Abschnitt, r Sektor.

  • Almanca

   Schnitt [der], Abschnitt [der], Ausschnitt [der]

  • Almanca

   Abschnitt, Sektor

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   kesim

   Fransızca

   coupement [la], coupure [la], fraction [la], manière [le], secteur [le]

  • Fransızca

   coupure

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   kesim

   Arnavutça

   1. strukturë (të pushtetit)
   2. strukturë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   kesim

   Kazakça

   awdan

  • Kazakça

   aymaq

  • Kazakça

   öñir

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   kesim

   Türkçe

   hüküm

  • Türkçe

   karar

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.