Kern ne demek? Kern nedir? Kern anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   kern

   Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Almancada halka (özellikle benzen halkası) veya çekirdek yerine kullanılan bir kelime.

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   kern

   İngilizce

   n. part of a typeface that extends beyond the edge of the metal type block (Printing); soldier or a group of Irish foot soldiers (Archaic); peasant (Archaic)

  • İngilizce

   v. produce kernels or grains; granulate (esp. salt); cover with salt; adjust spacing between two letters (DTP, Printing)

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   kern

   Türkçe

   (N.)
   asker (İrl.), köylü (İrl.)

  • Türkçe

   sikistir

  • İngilizce

   Kern

   Türkçe

   Mühendislik Terimleri


   Sıkıştır

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Kern

   Türkçe

   e {kern} r çekirdek.

  • Türkçe

   [der] çekirdek, nüve; asıl, öz, esas, ruh

  • Türkçe

   m l. cekirdek, nüve 2. (Mandel2 usw.) ic 3. (Atom^) atom cekirdegi 4. fig. (Wesen, Innerstes) cevher, esas, asil, öz(-lük), künh, ruh, kok, zat, zübde; Das /s/ des Pudels ^. fig. Meselenin bütün ruhu orada. bis zum ^ vordringen flg. künhüne varmak -beißer m zo. kocabas, flurcin -chemie/nükleer kimya -energie / nükleer enerji -fach n esas ders; ihtisas -forschung / nükleer arastirma -frage / esas dava; asil mesele -frucht / bot. cekirdekli meyve -gehäuse n cekirdek yatagi ^gesund sapasaglam; demir (asSan, kazik) gibi; tamüssihha -holz n ic a^ac; agac özü 2ig l. cekirdekli 2. (markig) kuvvetli, öz(-lü); -e Ansprache (mil.) askerlik hitabeti -leder n köselenin en iyi cinsi -linie / techn. göbek cizgisi 21os cekirdeksiz -physik / nükleer fizik -punkt m esas(-li) nokta; can ala-cak nokta; kan alacak damar; a^irlik merkezi; ana mesele -reaktor m nükleer reaktör -schuß m tarn isabet -seife /Marsilya sabunu-Spaltung / atom cekirde^inin parca lanmasi -Spruch m özlü söz; vecize -truppen pl. mil. güzide kitalar -waffe / nükleer siläh

  • Türkçe

   (e.) (r.) (kern)
   çekirdek

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.