Jagd ne demek? Jagd nedir? Jagd anlamı - nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Jagd

   Türkçe

   - {'ye:gır} r avcı.

  • Türkçe

   [die] av; izleme, kovalama, takip

  • Türkçe

   / l. av 2. (Verfolgung) kovalama, takip 3. s. -bezirk; die ^ aufnehmen fig. takibe baslamak; ^ machen (auf) elde etmege (od. yakalama^a) calismak; auf die ^ gehen ava cikmak; avianmak -aufseher m av korucusu -aus-rüstung / av takimi 2bar avianabilir -berechtigung / av salähiyeti -bezirk m av bölgesi -bomber m mit. av bom-bacisi -Talke m zo. akdo^an, sungur -nieger m mit. avci uca§i pilotu -TUnte / av tüfegi; cifte, filinta -flugzeug n mil. av(-ci) ucagi -frevel m ruhsatsiz avianma; av sucu -gebiet n (gutes) av yatagi; aviak -geschwader n mil. avci ucak alayi -haus n avci kulübesi -hund m av köpe^i; (langhaariger) kil barak; (junger) göbeiez; (Vorstehhund) setter, kopoy, za^ar -hüter m av korucusu -hütte / avci kulübesi -leopard m zo. gepar, cita -pächter m av saha-sini kira ile tutan -recht n av hukuku -rennen n stipiceys -revier n av yatagi; kuslak, aviak -schein m av tezkeresi -schloß n av köskü -Staffel / mil. av bölügü -tasche / av cantasi; celbe -weiter n (gutes) av havas» (a. fig.)

  • Türkçe

   (en.) (e.) (ya:kt)
   av, avcılık

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.