IS ne demek? IS nedir? IS anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   is

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke:
          "Uzandı, is çıkarmaya başlayan fitili kesti."- M. Ş. Esendal.  
   2 .  halk ağzında  Sürme.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ise tutmak

  • Türkçe

   Asalakbilim Terimleri Sözlüğü


   bk. sürme

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke: “Uzandı, is çıkarmaya başlayan fitili kesti.” -M. Ş. Esendal. 2. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. 3. hlk. Sürme (II).

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Gaz ya da yağların tam yakılmamaları sonucu elde edilen, karbonca zengin, kara renkli, mikron büyüklüğündeki tanecikler. (Boyarözdek ve dolgu olarak kullanılır.)

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (kimya)

  • Türkçe

   Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri


   Yanma odalarında ya da ateşliklerin üstünde, yakıtın yanması sonucu biriken kurum.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Ar. ins: ins; insan. || is misen cis misen: ins misin cins misin?

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İnsan, krş. isan

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Iss) t. Bayındırlık, mâmuriyet. Şenlik. * Ses. * Sâhib. Mâlik. * Efendi

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Dumandan hasıl olan siyah madde. Kurum

  • Türkçe

   Türkçe


    
   1 .    Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma:
          "İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir."- S. F. Abasıyanık.  
   2 .    Bir değer yaratan emek.  
   3 .    Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev:
          "Şimdi Mısır'a memuru olduğum bankanın bir işi için geldim."- Ö. Seyfettin.  
   4 .    Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.  
   5 .    Kamu yararına yapılan işler.  
   6 .    Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.  
   7 .    Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek:
          "Sonunda bir iş buldum."- S. F. Abasıyanık.  
   8 .    İş yeri:
          "Kalk yavrum, işe geç kalacaksın."- S. F. Abasıyanık.  
   9 .    Ticarî anlaşma, alışveriş.  
   10 .    Herhangi bir maksatla kurulan düzen:
          "İşlerini bırakmışlar, dükkânlarını kapamışlar, akın akın şehri terk edip gidiyorlardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.  
   11 .    Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılır.  
   12 .    Yapılan şey, davranış.  
   13 .    Nakış, örgü gibi elde yapılan şey:
          "Komşu kadın elindeki işini dizine bırakıp geline döndü."- M. Ş. Esendal.  
   14 .    Emek, işçilik, ustalık.  
   15 .    İşlem.  
   16 .    Sorun, konu, mesele, maslahat:
          "Etrafın gülüşmeleri arasında iş anlaşıldı."- H. C. Yalçın.  
   17 .    Gizli sebep veya maksat:
          "Çoktandır köylünün şurada burada yayıp gezeceği ehemmiyetli bir iş, bir keramet gösterememişti."- R. H. Karay.  
   18 .    Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış.  
   19 .   fizik  Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken harcadığı güç.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   iş açmak
   iş ayağa düşmek
   iş başa düşmek
   iş bırakmak
   iş bilenin, kılıç kuşananın
   iş bilmek
   iş birinde bitmek
   iş (birinden) bitmek
   iş (birine) kalmak
   iş bitirmek
   iş çatallanmak
   iş çevirmek
   iş çığrından çıkmak
   iş çıkarmak
   iş dayıya düştü
   iş değil
   (birine) iş düşmek
   işe bak!
   iş edinmek
   işe girmek
   işe karışmak
   (birini) işe koşmak
   (birine) iş etmek
   işe yaramak (veya yaramamak)
   iş görmek
   iş göstermek
   işi aksi gitmek
   işi Allaha kalmak
   işi anlamak
   işi azıtmak
   işi başından aşmak (veya aşkın olmak)
   işi (bir şeye) vurmak
   işi bitmek
   işi bozmak
   işi bozulmak
   işi ciddiye almak
   işi çıkmak
   (birine) işi düşmek
   işi ...e dökmek
   işi ...e vurmak
   işi gücü bırakmak
   işi ileri götürmek
   işi iş olmak
   işi(m) iş kaşığı(m) gümüş
   iş inada binmek
   işin alayında olmak
   işinden olmak
   işi ne?
   işine bak!
   işine gelmek (veya gelmemek)
   işine göre
   işine koyulmak
   işini bilmek
   (birinin) işini bitirmek
   işin içinde iş var
   işin içinden çıkamamak
   işin içinden çıkmak (veya sıyrılmak)
   işini görmek
   işinin adamı
   işini uydurmak
   işini yoluna koymak
   işin kolayına kaçmak
   işin mi yok
   işin rengi değişmek
   işin üstesinden gelmek
   işi olmak
   işi oluruna bırakmak
   işi pişirmek
   işi rast gitmek
   işi resmiyete dökmek
   işi savsaklamak
   iş işlemek
   iş işten geçmek
   işi tatlıya bağlamak
   işi temizlemek
   işi uzatmak
   işi üç nalla bir ata kaldı
   (bir) işi yokuşa sürmek
   işi yolunda gitmek (veya olmak)
   iş karıştırmak
   iş ki
   işler açılmak
   işler becermek
   iş mi?
   iş ola
   iş olacağına varır
   iş olsun diye
   iş sarpa sarmak
   işten (bile) değil
   işten el çektirmek (veya çektirilmek)
   işten güçten kalmak
   iş tutmak
   iş vermek
   iş yapmak
   (bir şeyde) iş yok  

   Birleşik Sözler

   iş adamı
   iş akdi
   iş alanı
   iş başı
   iş bırakımı
   iş bilimi
   iş birliği
   iş bölümü
   iş donu
   iş eri
   iş gezisi
   iş gücü
   iş güç
   iş günü
   işgüzar
   iş hacmi
   iş hanı
   iş kadını
   iş kazası
   iş kolu
   iş merkezi
   iş saati
   iş seyahati
   iş sözleşmesi
   işveren
   iş yeri
   işe uygun
   işe yarar
   işi duman
   işi tıkırında
   işin başı
   işin fenası
   işin kötüsü
   işin tuhafı
   işin ucu
   el işi kâğıdı

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   Bir bilgisayarda uygulanmak üzere bir ya da birçok görevden oluşacak biçimde tanımlanmış bilgi işlem öbeği

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   is, kandil dumanı

  • Türkçe

   Eğitim Terimleri Sözlüğü


   1. Beden ya da kafa gücüyle yapılan şey. 2. Çalışma, emek. 3. Yapılacak ya da yapılan şey, uğraşı, görev. 4. Meslek.

  • Türkçe

   Fizik Terimleri Sözlüğü


   Bir kuvvetin etki noktasını devindirmesi. İş, kuvvetin yol boyunca birleşeni ile alınan yolun çarpımına ya da kuvvet yönleci ile yol yönlecinin sayıl çarpımına eşittir.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma: ?İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir.? -S. F. Abasıyanık. 2. Bir değer yaratan emek. 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev: ?Şimdi Mısıra memuru olduğum bankanın bir işi için geldim.? -Ö. Seyfettin. 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü: İşler durgun. 5. Kamu yararına yapılan işler: Güvenlik işleri. 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma: Bu evin işi çok. 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek: ?Sonunda bir iş buldum.? -S. F. Abasıyanık. 8. Ticari anlaşma, alışveriş. 9. Herhangi bir maksatla kurulan düzen: ?İşlerini bırakmışlar, dükkânlarını kapamışlar, akın akın şehri terk edip gidiyorlardı.? -Y. K. Karaosmanoğlu. 10. Bazı deyimlerde ?yarar, çıkar? anlamında kullanılan bir söz: O, işini bilir. Bu, benim işime gelmez. 11. Yapılan şey, davranış: Yoksullara yardım etmekle çok iyi bir iş yaptım. 12. Nakış, örgü, makrome gibi elde yapılan şey: ?Komşu kadın elindeki işini dizine bırakıp geline döndü.? -M. Ş. Esendal. 13. Emek, işçilik, ustalık: Bu örtü, işi ağır bir örtüdür. 14. İşlem: İşimi görmediler. 15. Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış: Bu, bir zevk işidir. 16. Yetenek: ?Demek bende daha iş varmış ki ilin öğretmeni seçtiler.? -M. İzgü. 17. mec. Sorun, konu, mesele, maslahat: ?Etrafın gülüşmeleri arasında iş anlaşıldı.? -H. C. Yalçın. 18. mec. Gizli neden veya maksat: ?Çoktandır köylünün şurada burada yayıp gezeceği ehemmiyetli bir iş, bir keramet gösterememişti.? -R. H. Karay. 19. fiz. Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken harcadığı güç: Erg, jul, kilogrammetre, vatsaat, kilovatsaat iş ve enerji birimleridir.

  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   1. (work) Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek. 2. (business, activity) Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler. 3. (profession) Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek. 4. (job) Birinden istenen hizmet veya ona verilen görev.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   1. Mekanikte, bir noktaya etkiyen kuvvetin büyüklüğü, noktanın aldığı yolun uzunluğu ve kuvvet yönü ile yol doğrultusu arasında kalan açının kosinüsü çarpımlarıyla belirlenen erke . 2. Termodinamikte, bir dizgeyle çevresi arasında, ısı türü dışında oylumsal, elektriksel, yüzeysel her tür erke alışverişinin ortak adı.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   amel.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (fizik)

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   bk. eş

  • Türkçe

   Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


   1. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. 2. Verimin sağlanılması için harcanan özdeksel ve tinsel insan gücüne ya da sonucuna verilen ad.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Etene, son.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İç

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İş.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İş, durum, hâl

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İç, ara

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   İş, husus, fiil, davranış, çalışma

  • Türkçe

   ıs

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Açıklık, doğruluk.

  • Türkçe

   ış

   Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < ET iş/ış: iş || ış o diyim kolaysa

  • Türkçe

   Is

   Türkçe

   Osmanlıca


   (Iss) t. Bayındırlık, mâmuriyet. Şenlik. * Ses. * Sâhib. Mâlik. * Efendi.

  • Türkçe

   İs

   Türkçe

   Osmanlıca


   Dumandan hasıl olan siyah madde. Kurum.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   is

   İngilizce

   1. soot, black, lampblack, smut. 2. colloq. smut (on plants); sooty mold; sooty blotch; sooty stripe. –– kokmak to smell a bit smoky, smell of smoke. –– kokusu smoky smell. ––e tutmak /ı/ to blacken (something) over a flame.

  • İngilizce

   (N.)
   soot, black, smut

  • İngilizce

   soot, lampblack

  • Türkçe

   İngilizce

   1. work, labor. 2. job, employment, work. 3. duty, job. 4. occupation, line of work, work. 5. business, trade, commerce. 6. business, matter, affair. 7. the important thing; the chief problem. 8. secret or dubious side (of an affair). 9. slang trick. 10. event, something. 11. way of behaving; course of action. 12. something worth doing. 13. phys. work. ––ler açılmak for trade to become brisk. ––inin adamı a man who knows his job. –– akdi labor contract. ––in alayında olmak not to take (a thing) seriously; to take (it) as a joke. ––ten alıkoymak /ı/ to interrupt (someone) at his work. ––i Allaha kalmak (for someone) to be in the soup, be beyond help. ––i altın. colloq. He is prospering. ––ten anlamak to know what one is doing, know one´s business. –– anlaşmazlığı labor dispute. ––ten artmaz, dişten artar. proverb You save money not by making more but by spending less. ––ten atmak /ı/ to fire, dismiss. –– ayağa düşmek for a project to fall into the hands of irresponsible and incompetent people. ––i azıtmak to go too far, overstep the mark. ––ine bak. colloq. Mind your own business. ––e bakmak to get to work on something; to be at work on something. ––e balta ile girişmek to set about doing something like a bull in a china shop. –– başa düşmek to have to do something oneself. –– başarı belgesi letter of recommendation, recommendation. ––in başı the crux, the central point. –– başında 1. on the job. 2. during work time. –– başındakiler the leaders. ––i başından aşmak/aşkın olmak to be extremely busy. –– başında bulunmak to be working. –– başına geçmek to take the lead; to come to power. ––ler becermek to be up to no good. ––i bırakmak 1. to quit a job. 2. to stop working. 3. to go on strike. ––ten (bile) değil! colloq. It´s very easy. –– bilenin kılıç kuşananın. proverb 1. The person who knows how to use something properly is the one who is entitled to possess it. 2. Possession creates a claim of ownership. –– bilmek to be skillful; to be capable. ––ini bilmek 1. to know how to exploit a situation to one´s own advantage. 2. to be conscientious about one´s job. 3. to be well-qualified for one´s job. –– birlikli collective, joint, common. –– bitirmek 1. to complete a job successfully. 2. (for something) to be suitable for the job in hand. ––ini bitirmek 1. to finish one´s own work. 2. /ın/ to finish (another´s) job. 3. /ın/ colloq. to cook (someone´s) goose. 4. /ın/ colloq. to finish off, bump off, kill. –– bitmek 1. for an affair to be settled. 2. /dan/ for the outcome of a job to depend on (someone´s) efforts. ––i bitmek 1. for a job in hand to finish. 2. colloq. to be very tired, be worn to a frazzle. ––i bozulmak for one´s business affairs or an undertaking to go awry/take a downward turn. –– buyurmak /a/ to order (someone) around; to tell (someone) to do a job. –– çatallanmak for a job to get complicated. –– çığırından çıkmak for a situation to get out of hand. –– çıkarmak 1. to do a lot of work. 2. /a/ to give (a person) something disagreeable to do. 3. to cause trouble; to create difficulties. –– çıkmak 1. for work to be done/be turned out/be produced. 2. for trouble or a problem to come up/arise. –– çıkmaza girmek for things to reach an impasse. –– dayıya düştü. colloq. It´s time for an expert to take over. –– donu shalwars, very baggy trousers. ––i dökmek /a/ 1. unintentionally to become, turn into: ışi öğretmenliğe döktü. He´s unintentionally become a teacher. 2. to act as if: ışi oyuna döktü. He acted as if it were a game. ––i duman olmak slang to be in the soup, be in trouble. –– düşmek /a/ for a job or duty to fall to or on. ––i düşmek /a/ 1. to have to go (somewhere or to someone) on business. 2. to need (someone´s) help. –– edinmek /ı/ to make (something) one´s special concern. ––ten el çektirmek /a/ to remove (someone) from office. ––/––inin eri a person who does his job well. –– geçiştirme perfunctory work. ––ine gelmek to suit one´s interests, accord with one´s plans. ––e girişmek to embark on a job enthusi

  • İngilizce

   (ADJ.)
   working, occupational; regulation

  • İngilizce

   (N.)
   work, job; things to do, business, trade, affair, function, working, activity, assignment, commerce, dealing, mission, doings, employment, gig, handiwork, metier, stint, task; occupation, pursuit, profession, post

  • İngilizce

   (Pref.)
   ergo

  • İngilizce

   biz

  • İngilizce

   work; job, occupation, profession, work, appointment, employment, calling, pursiut; duty; labour, labor; business; service; trade; profit, benefit; act, doing, deed; matter, affair; fuck, screw

  • Türkçe

   ıs

   İngilizce

   owner, legal owner.

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   is

   Almanca

   Ruß m

  • Almanca

   r Russ.

  • Almanca

   Ruß [der]

  • Almanca

   Russ

  • Türkçe

   Almanca

   Arbeit f; Beschäftigung f; Beruf m; Tätigkeit f;
   Werk n; Sache f; Job m; Angelegenheit f;
   Handlung f; Sache f; Stelle f; Stellung f

  • Almanca

   e Arbeit, e Aufgabe, e Beschäftigung.

  • Almanca

   Arbeit [die], Geschäft [das], Handel [der], Affäre [die], Angelegenheit [die], Anstellung [die], Beruf [der], Betätigung [die], Dienst [der], Ding [das], Erwerbstätigkeit [die], Geschichte [die], Handlung [die], Kram [der], Sache [die], Stellung [die], Ta

  • Almanca

   Arbeit, Aufgabe, Beschäftigung

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   is

   Fransızca

   suie [la], noir de fumée, fumée [la]

  • Fransızca

   suie

  • Türkçe

   Fransızca

   travail [le], affaire [la], occupation [la], besogne [la], métier [le], ouvrage [le], service [le], place [la], action [la], boulot [le], emploi [le], job [le], opération [la], profession [la]

  • Fransızca

   affaire, travail

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   Azerice

  • Türkçe

   is

   Azerice

   his

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   Flemenkçe

   werk

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   is

   Lehçe

   sadza

  • Türkçe

   Lehçe

   afera

  • Lehçe

   interes

  • Lehçe

   posada

  • Lehçe

   praca

  • Lehçe

   robocizna

  • Lehçe

   robota

  • Lehçe

   rzecz

  • Lehçe

   sprawa

  • Lehçe

   zarobek

  • Lehçe

   zatrudnienie

Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   Yunanca

   (η) δουλειά, (η) εργασία

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   Japonca

   yooji, shigoto, shokugyoo

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   is

   Arnavutça

   bloze, ngjyrë e llambës

  • Türkçe

   Arnavutça

   puna

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   is

   Kazakça

   ıs

  • Türkçe

   Kazakça

   jumıs

  • Kazakça

   käsip

  • Kazakça

   qızmet

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   IS

   İngilizce

   complete consistent metric system of units for scientists (with basic quantities of length, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance and mass)IS (International System) P026A;z

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   is

   Türkçe

   bak. be.

  • Türkçe

   -dir, -dir

  • Türkçe

   ol

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   Türkçe

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   ıs

   Türkçe

   duman lekesi

  • Türkçe

   is

  • Türkçe

   is lekesi

  • Kazakça

   is

   Türkçe

   çalışma

  • Türkçe

   dava

  • Türkçe

   eylem

  • Türkçe

   faaliyet

  • Türkçe

   icraat

  • Türkçe

   işlek

  • Türkçe

   mesai

  • Türkçe

   meşgale

  • Türkçe

   ticaret

  • Kazakça

   Türkçe

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.