Herzinfarkt ne demek? Herzinfarkt nedir? Herzinfarkt anlamı - nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Herzinfarkt

   Türkçe

   kalp enfarktüsü

  • Türkçe

   {'hertsintarkt} r kalp enfarktüsü.

  • Türkçe

   [der] kalp enfarktüsü

  • Türkçe

   m med. kalp enfarktüsü 9innigllch poet. can ve gönülden; icten -Insuffizienz / med. kalp kifayetsizli^i •kammer/on. yürek kanncigi; kalp büteyni -klappe f an. yürek kapacigi; kalp dessamesi -klopfen n yürek carpm-•tisi; hafakan; ^ bekommen hafakanlar bogmak; yüreg; carpmak (od. hoplamak); halecanlanmak; alip vermek Qkrank kalp hastasi; kardiyak -kranzgefäße pl. an. koroner damarlar -lähmung / kalp sektesi; sok -leiden n kalp hastaligi ^le^dend kardiyak; Er ist ~. Kalp hastaligi var. ^lich samimt, muhabbetli, kalbt; (Adv.) l. candan, icten 2. (sehr) cok, pek ziyade; ~ lachen kahkaha ile gül-mek; ^ gern! büyük bir memnuniyetlel ~ willkommen! Hos (od. sefa) geldiniz! ~ wenig pek az -lichkelt / samimi-yet, ictenlik, hulus -liebste mlf z.va. sevgili -lilie / bot. Frenk zambagi -Unle/ math. kardiyoit ^los l. (gefühllos) duygusuz 2. (grausam) insafsiz, kiyici, gaddar, merhamet-siz, katiyürekli -losigkeit / l. duygusuzluk, kalpsizlik 2. merhametsizlik -muschel / zo. asvades; yürek midyesi -muskel m an. yürek kasi; adalei kalp; miyokart

  • Türkçe

   (r.) ('hertsintarkt)
   kalp enfarktüsü

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.