Handelsabkommen ne demek? Handelsabkommen nedir? Handelsabkommen anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Handelsabkommen

   Türkçe

   [das] ticaret anlaşması
  • Türkçe

   /2 ticaret anlasmasi -agent m acenta, ajan -artikel pl. ticaret mall -attache m atasekomersyal; ticaret atasesi -bank / ticaret bankasi -beziehungen pl. ticari münasebetler -bilanz / ticaret bilancosu -brauch m ticari ädet -bücher pl. ticaret defterleri -delegation f ticari heyet Seinig: ~ werden pazar(-lik) kesmek; pazar-hgi uydurmak; (söz) kesismek; Man wurde nicht ^ Pazarlik uymadi. -flotte / ticaret filosu -gericht n ticaret mahkemesi -geschäfte pl. ticari muameleler -gesellschaft/" ortaklik (ticari) sirket (ausländische mst.:) kumpanya; offene ~ kolektif sirket; -gesetz n ticaret kanunu -gesetz-buch n ticaret kanunnamesi -haus n ticarethane -hoch-schule / (Istanbul) Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu -kammer / ticaret odasi -korrespondenz / ticari muhabe-rat -künde / ticaret bilgisi -marine / ticaret filosu -marke / alämeti farika; marka -minister m Ticaret Bakani -ministerium n Ticaret Bakanligi -nachrichten pl. ticari haberler -platz m l. ticaret yeri; ticaretgäh 2. (Faktorei) müstamere, tanmsa, sömürge -recht n ticaret hukuku -register n ticaret sicili -schiff n ticaret gemisi -schiff ahrt f ticari denizcilik -schule / ticaret okulu -spanne / ticaret payi -sperre / ambargo -Straße f fr. kervan yolu 9üblich ticaret örf ve ädetlerine uygun

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..