Faktor ne demek? Faktor nedir? Faktor anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   faktör

   Türkçe

   isim Fransızca facteur
        Etken, etmen:
          "Bütün hastalıklarda böyle ruh faktörleri bulunabilir."- P. Safa.

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   1. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan. 2. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Etmen: “Bütün hastalıklarda böyle ruh faktörleri bulunabilir.” -P. Safa. 2. Etken.

  • Türkçe

   İktisat Terimleri Sözlüğü


   bk. üretim faktörleri

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   İstatistiksel çalışmalarda, kategorik ve nitel özelliğe sahip değişken.

  • Türkçe

   Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


   Etken, etmen:§ “Ama neydi o psikolojik faktör?” -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, 63. § “Din bir siyasi faktör olmak rolünü kaybetmiş değildir.” -Peyami Safa, 20 Asır Avrupa ve Biz, 34. § “Müslümanlıktan önce Türklerde kadınlar da insan sayılırdı, bu nedenle dinî faktörü önemle belirtiyorum” -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 312. § “…çünkü bilgi faktörü zaman içine son derece zenginleştirebilir…” -Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, 55. § “Bay Teoman Civelek “faktör” gibi, “sosyal” gibi, “objektif” gibi bilgin ağzı sözleri sıralamayı öğrenmiş.” -Nurullah Ataç, Dergilerde Deneme, 133.

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   1. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde. 2. İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   bir sonucu oluşturan unsurlardan her birisi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Fr. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil

  • Türkçe

   Faktör

   Türkçe

   Osmanlıca


   Fr. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   faktör

   İngilizce

   factor, agent.

  • İngilizce

   (N.)
   factor, element, agent

  • İngilizce

   factor

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   faktör

   Almanca

   r Faktor.

  • Almanca

   Faktor [der], Moment [das]

  • Almanca

   Faktor

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   faktör

   Fransızca

   facteur [le]

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Faktor

   Türkçe

   faktör-etken

  • Türkçe

   en {'faktor} r etken, etmen.

  • Türkçe

   [der] etmen, faktör; çarpan

  • Türkçe

   m l. math. carpan, madrubünfih, madrup 2. ßg. amil, faktör, etken, sebep, saik, güdü 3. typ. basmürettip -ei / müstamere, tanmsa, sömürge Faktotum n el ulagi Faktum n olgu, vakia, hakikat Faktur(-a) / H fatura ^le^en H fatura cikannak; faturasini tanzim etm. Fakultas / okutma ehliyeti; tedris salähiyeti -ät / fakülte 9ativ ihtiyart, fakültatif, istenel, istemli -äts.mitglleder pl. tedris lieyeti; fakültenin üyeleri

  • Türkçe

   (en.) (r.) ('faktor)
   etken, etmen

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.