DOĞRU ne demek? DOĞRU nedir? DOĞRU anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   doğru

   Türkçe

   sıfat (do'ğru)
    
   1 .    Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.  
   2 .    Gerçek, yalan olmayan.  
   3 .    Akla, mantığa uygun:
          "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.  
   4 .    Yasa, yöntem ve ahlâka bağlı, dürüst, namuslu.  
   5 .    Gerçeğe veya kurala uygun:
          "Her gönülde bir arslan yatar, derler, doğrudur."- M. Ş. Esendal.  
   6 .  isim  Gerçek, hakikat:
          "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlâklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.  
   7 .  isim, matematik  İki nokta arasındaki en kısa çizgi.  
   8 .  zarf  Yanlışsız, eksiksiz.  
   9 .  zarf  Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.  
   10 .  edat  Karşı yönünce:
          "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.  
   11 .  zarf  (zaman anlatan kelimelerden sonra) Yakın, yakınlarında:
          "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   doğru bulmak
   doğru çıkmak
   doğru doğru dosdoğru
   doğru durmak
   doğru oturmak
   doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

   Birleşik Sözler

   doğru açı
   doğru akım
   doğru dürüst
   doğru parçası
   doğru yol      

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   1. Gerçeğe uygun olan. 2. (Mantıkta) Düşünme yasalarına uygun olan.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. 1. Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. 2. Gerçek, yalan olmayan: Doğru haber. 3. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: “Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur.” -A. Gündüz. 4. a. Gerçek, hakikat: “Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz.” -N. Ataç. 5. a. mat. İki nokta arasındaki en kısa çizgi: İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir. 6. zf. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: Çocuk doğru okudu. 7. zf. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. 8. zf. Yakın, yakınlarında: “Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu.” -F. R. Atay. 9. e. Karşı yönünce: “Börekçi fırınının karşısındaki dört köşe taşlar döşeli, iki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu.” -Y. Atılgan. 10. mec. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

  • Türkçe

   Mantık Terimleri Sözlüğü


   Sözeden dildeki doğrudur’ birli yükleminin içlemi olan doğru olma özelliği. || Doğruluk çizelgelerinde geçen D ya da 1 simgesi, bu özelliğin sözeden dildeki adıdır. Krş.. doğruluk değeri, yanlış.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   1. Düzlemde dikdörtgenel konaçlara göre denklemi, (…)olmak üzere (…)olan düzlemsel eğri. Anlamdaş. çizgi. 2. (…)durgan bir nokta ve (…)olmak üzere, denklemi (…)olan eğri. Anlamdaş. çizgi.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   açı bk. düz açı.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   Oklid geometrisinin ilk (tanımsız) kavramlarından biri.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Toplumbilim Terimleri


   Gerçekliğin, düşüncede gerçeğe uygun biçimde yansıması.

  • Türkçe

   dogru

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Doğru

  • Türkçe

   Doğru

   Türkçe

   Geometri


   bk. Doğru çizgi.

  • Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Gerçek, yalan olmayan. 2. Akla, mantığa uygun. 3. Dürüst, namuslu, ahlaklı.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   doğru

   İngilizce

   1. straight. 2. true. 3. proper, suitable. 4. honest, good (person). 5. correct, accurate. 6. the truth. 7. math. line. 8. truly, correctly. 9. straight, directly. 10. /a/ toward, in the direction of. 11. /a/ toward, near the time of. 12. That´s true. 13. colloq. a correct answer (in a test). ––dan directly. –– açı geom. straight angle. –– adam honest man, just man. –– akım direct current. ––dan ayrılmamak not to swerve from honesty. –– bulmak /ı/ to approve of. –– çıkmak to come true, prove to be right. –– çizgi geom. straight line. ––dan doğruya directly. –– doğru dosdoğru .... The exact truth (of the matter) is that .... ––ya doğru, eğriye eğri demek to speak the simple truth; to call a spade a spade. –– durmak 1. to stand up straight, stand erect. 2. to sit still, be quiet. –– dürüst 1. properly. 2. genuine, real, proper. –– orantılı math. directly proportional. –– oturmak to sit still, sit properly. –– rota naut. direct course. –– söylemek to speak the truth. –– söyleyeni dokuz köyden kovarlar. proverb The man who tells the truth is driven out of nine villages. –– söze akan sular durur. proverb When the truth is spoken it is useless to argue. –– söze can kurban. colloq. It is very good to hear the truth. –– söze ne denir? colloq. That is the way it is. What more can you say? ––dan şaşma. Don´t stray from what is right./Avoid temptation. –– yanlış cetveli list of errata. ––nun yardımcısı Allahtır. proverb God helps an honest man. –– yol the right way.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   true, right, correct, exact, accurate, proper, authentic, honest, fair, truthful, straight, direct, above board, faithful, guileless, just, orthodox, righteous, sincere, spot on, square, upstanding

  • İngilizce

   (ADV.)
   straight, through, thru, thro, due, true, right, aright, according to Cocker, according to Hoyle

  • İngilizce

   (Conj.)
   up to

  • İngilizce

   (int.)
   exactly, quite so!, precisely, fair enough, honest injun

  • İngilizce

   (N.)
   the truth, the right, the thing, cheese, straight line

  • İngilizce

   (Pref.)
   ortho

  • İngilizce

   (Prep.)
   for

  • İngilizce

   straight, direct; true; right; correct, accurate, exact, precise; proper, suitable; fair; honest, faithful, straightforward, aboveboard; line; truth, right; towards, toward; (zaman) around, about; straight; rightly, correctly, truly

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   doğru

   Almanca

   aufrecht; genau; gerade; korrekt; rechte; richtig

  • Almanca

   gerade, geradeaus; richtig, recht,wahr; korrekt, exakt, zutreffend; e Wahrheit; mat. e Gerade.

  • Almanca

   gerade, direkt, aufrecht, entgegen, exakt, gegen, genau, korrekt, recht, rechtschaffen, richtig, schlüssig, treu, zutreffend; Strecke [die]

  • Almanca

   gerade, geradeaus; richtig, recht,wahr; korrekt, exakt, zutreffend; Wahrheit; (mat.) Gerade

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   doğru

   Fransızca

   droit/e, correct/e, direct/e, exact/e, intègre, juste, probe, authentique, régulier/ière, sérieux/euse, vrai/e

  • Fransızca

   droit, vers, vrai

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   DOĞRU

   Azerice

   DOĞRU

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   doğru

   Flemenkçe

   juist

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   DOĞRU

   Lehçe

   należytość

  • Lehçe

   poprawny

  • Lehçe

   prawdziwy

  • Lehçe

   prawidłowy

  • Lehçe

   prawo

  • Lehçe

   racja

  • Lehçe

   słuszność

  • Lehçe

   właściwy

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   doğru

   Japonca

   tadashii; massugu

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   doğru

   Arnavutça

   drejtë (i)

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   DOĞRU

   Kazakça

   däl

  • Kazakça

   durıs

  • Kazakça

   jön

  • Kazakça

  • Kazakça

   orındı

  • Kazakça

   qaray

  • Kazakça

   ras

  • Kazakça

   tikeley

  • Kazakça

   tüzw

  • Kazakça

   twra

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   DOĞRU

   Türkçe

   s. 1. doğru, gerçek: Is what she said true? Onun söylediği doğru mu? 2. hakiki, som: Is this true or imitation leather? Bu deri hakiki mi, yoksa taklit mi? 3. sadık, samimi: a true friend sadık arkadaş. 4. asıl, gerçek: the true meaning of a word bir sözc

  • Türkçe

   gerçek

  • İngilizce

   doğru

   Türkçe

   asıl

  • Türkçe

   aslının aynı

  • Türkçe

   doğru

  • Türkçe

   esaslı

  • Türkçe

   gerçekten

  • Türkçe

   hakiki

  • Türkçe

   sadık kalarak

  • Türkçe

   sahi

  • Türkçe

   tam

  • Türkçe

   içten

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   DOĞRU

   Türkçe

   DOĞRU

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.