Bad ne demek? Bad nedir? Bad anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   bad

   Türkçe

   isim (ba:d) Farsça bad
        Yel, rüzgâr:
          "Esme ey bad esme canan uykuda."- F. N. Çamlıbel.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. (ba:d) esk. Rüzgâr: “Esme ey bad esme canan uykuda.” -F. N. Çamlıbel.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Tarla, bahçe kenarlarına konulan ağaç, dikenli çalı, tel veya tahtadan yapılan çit, çevirge. 2. Ocak ve tandırın iç yüzü, kenar parçaları. 3. Ocakta kazan koyacak yüksekçe kısım, seki. 4. bk. badal (I).

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. En çok ilkbaharda yapılan ve dolma içine benzeyen bir çeşit yiyecek. 2. Buğday öğünürken etrafta biriken taşlı ince un.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Merdiven, merdiven basamağı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Tandırın iç kenarları, yanları

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Merdiven basamağı

  • Türkçe

   Bâd

   Türkçe

   Osmanlıca


   "f. ""Olsun, ola, olaydı"" mânasına gelir ve kelimelerin sonuna getirilir. Meselâ: Aferin bâd $ : Aferin olsun. Çok yaşa. Afiyet bâd $ : Afiyet olsun.

  • Türkçe

   bâd

   Türkçe

   Osmanlıca


   rüzgâr, nefes.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. Yel. Rüzgâr. Soluk. Nefes

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   bad

   İngilizce

   adj. (Canadian and U.S. Slang) good; excellent, great, wonderful

  • İngilizce

   n. wickedness; evil; that which is below expectations, that which is below standard or

  • İngilizce

   adj. harmful; inferior; serious, grave, acute; pernicious, damaging, harmful (e.g.: smoking is bad for the health); defective, not working properly; rotten, decayed, spoiled (such as bad meat)

  • İngilizce

   adv. badly, poorly

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   bad

   Türkçe

   (ADJ.)
   kötü, fena; kokuşmuş, terbiyesiz, küfürlü; berbat, rahatsız, sahte, sert; bozuk, çürük, kokmuş, kem

  • Türkçe

   (N.)
   kötü; zarar, yıkım, perişanlık, şanssızlık

  • Türkçe

   s. (worse, worst) 1. kötü, ahlaksız. 2. kötü, hoş olmayan. 3. ciddi, vahim. 4. kötü, niteliksiz; hatalı. 5. bozuk, bozulmuş (yiyecek). 6. hasta/sakat (organ/uzuv). 7. argo çok iyi, harika.

  • Türkçe

   kötü; bozuk, çürük; geçersiz; yaramaz; ahlaksiz; zararli; sagliksiz; mutsuz, nesesiz; ciddi, sert, siddetli; talihsiz; yanlis, hatali, bozuk; (para) sahte, degersiz; (dil) kaba

  • Türkçe

   kötü

  • Türkçe

   berbat

  • Türkçe

   bozuk

  • Türkçe

   çürük

  • Türkçe

   fena

  • Türkçe

   kem

  • Türkçe

   kokmuş

  • Türkçe

   kokuşmuş

  • Türkçe

   küfürlü

  • Türkçe

   perişanlık

  • Türkçe

   rahatsız

  • Türkçe

   sahte

  • Türkçe

   sert

  • Türkçe

   terbiyesiz

  • Türkçe

   şanssızlık

  • Türkçe

   yıkım

  • Türkçe

   zarar

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Bad

   Türkçe

   banyo

  • Türkçe

   ..er {ba:t} s banyo; hamam; kaplıca, ılıca .

  • Türkçe

   n l. yikanma, banyo 2. (türk.) hamam, (volkstüml.:) isi dam 3. (Heil9, Thermal2) kaplica, ilica 4. (Strand^) plaj 5. s. Badeanstalt, ein ~ nehmen banyo (hamam) yapmak; ins ~ reisen kaplicaya gitmek; das Kind mit dem ~ ausschütten käs yapayim derken göz cikannak

  • Türkçe

   (..er) (s.) (ba:t)
   banyo; hamam; kaplıca, ılıca

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.