Atom ne demek? Atom nedir? Atom anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   atom

   Türkçe

   isim, kimya Fransızca atome
    
   1 .    Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.  
   2 .   felsefe  (eski Yunan filozoflarına göre) Gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

   Birleşik Sözler

   atom ağırlığı
   atom bombası
   atom çağı
   atom çekirdeği
   atom enerjisi
   atom numarası
   atom reaktörü
   atom santrali
   atom sayısı      

  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   (Yun. a -tomos = bölünemez] 1. (Yunan filozofları Leukippos ve Demokritosta) Gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel öğeleri. 2. (Yeniçağda) Özdeğin en küçük, değişmez bölümcükleri. // Özdeğin atomlardan oluştuğunu kuramsal olarak temellendiren İngiliz fizikçisi John Dalton olmuştur. Bugün ise atomun parçalalanabilir ve bozulabilir olduğu kılıgılı olarak kanıtlanmıştır.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. kim. 1. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. 2. hlk. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. 3. fel. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Bir çekirdek içinde çeşitli sayıda proton, nötron gibi temel parçacıklar ile çekirdek çevresinde çeşitli konumlarda (erke düzeylerinde) yer alan elektronlardan oluşan ve öğelerin kimyasal tepkimelere katılan en küçük birim nicelikli parçacığı.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Bir elementin özelliklerini taşıyan en küçük parçası.

  • Türkçe

   Matematik Terimleri Sözlüğü


   (…)

  • Türkçe

   Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü


   Bir elementin kimyasal tepkimelere girebilen en küçük parçası.

  • Türkçe

   Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü


   Bir elementin kimyasal tepkimeye girebilen en küçük parçası.

  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (kimya)

  • Türkçe

   Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


   1. Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık: § “Onu terkip eden bir atomun esas itibariyle hayata sahip olduğunu” -Ziya Gökalp, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, 75. § “Atom, ilk parçalandığında, dedelerimiz, babalarımız bayram etmişlerdi…” -Adalet Ağaoğlu, Dar Zamanlar-3 Hayır, 160. § “Atom bombasını yapmaya ve Rusya’ya kafa tutmaya kadar...” -Necip Fazıl Kısakürek, İhtilal, 313. § “… bölünmeyen atomları görmemezlikten geldiklerini anlatıyordu.” -Elif Şafak, Şehrin Aynaları, 206. § “Demek ki edebiyatta da atomun parçalanmasına benzer bir hadiseye şahit olduk: zincirleme bir erotizm patlayışı.” -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 273. § “…büyük bir enerji projesini uygulamak istemiştir, bu amaçla ülkede atom santralleri kurulmasını öngörmüş…-Attila İlhan, Batının Deli Gömleği, 35. § “Şöyle insaf edip de söyliyelim: fotoğrafi, sinema, atom derken bu kelimelerin hangi köklerden geldiğini düşünüyor muyuz?” -Nurullah Ataç, Günlerin Getirdiği~Sözden Söze, 234. 2. (eski Yunan filozoflarına göre) Gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.

  • Türkçe

   Atom

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. 2. Eski Yunan filozoflarına göre, gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   yun. Maddenin bölünemez en küçük parçası manasında eski çağ felsefesinde kullanılan bir tâbir, günümüze kadar gelmiş ve ilmî tabir olarak kalmıştır. Atom, maddenin bölünmez bir parçası değil, kendisi de daha

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   atom

   İngilizce

   atom. –– ağırlığı atomic weight. –– bombası atomic bomb, A-bomb. –– çağı atomic age. –– çekirdeği atomic nucleus. –– enerjisi atomic energy. –– reaktörü nuclear reactor, atomic pile. –– santralı nuclear power station. –– sayısı/numarası atomic number.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   atomic, nuclear, atomical

  • İngilizce

   (N.)
   atom, atomy; monad

  • İngilizce

   atom

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   atom

   Almanca

   Atom n

  • Almanca

   s Atom.

  • Almanca

   Atom [das]

  • Almanca

   Atom

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   atom

   Fransızca

   atome [le]

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   atom

   Flemenkçe

   het atoom

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   atom

   Japonca

   genshi

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   atom

   Arnavutça

   atom

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   atom

   İngilizce

   n. smallest part of an element (Physics, Chemistry); something that is extremely small, minute or microscopic object

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   atom

   Türkçe

   (N.)
   [at·om || 'ætəm]
   atom, zerre, çok az miktar

  • Türkçe

   i. 1. atom. 2. zerre.

  • Türkçe

   atom; birazcik, nokta kadar

  • Türkçe

   atom

  • Türkçe

   Bilgisayar/Elektronik Terimleri


   öğecik, atom

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri


   atom

  • Türkçe

   çok az miktar

  • Türkçe

   zerre

  • İngilizce

   Atom

   Türkçe

   Mühendislik Terimleri


   Atom

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Atom

   Türkçe

   atom

  • Türkçe

   e {a'to:m} s atom .

  • Türkçe

   [das] atom

  • Türkçe

   n l. (winzig kleiner Teil) zerre, cüzü läyetecezza 2. ehem. cüzüfert, atom; Ein ~ davon wirkt schon tödlich. Bunun zerresi bile öldürür.

  • Türkçe

   (e.) (s.) (a'to:m)
   atom

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.