Art ne demek? Art nedir? Art anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   art

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Arka, geri:
          "Ardında kapı koyu karanlık bir sonsuzluğa açılıyordu."- T. Buğra.  
   2 .    Bir şeyin öbür yüzü.  
   3 .  sıfat  Arkada bulunan.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   ardı arası kesilmemek
   ardı kesilmek
   ardına kadar açık
   (bir kişinin, bir işin) ardına (veya arkasına) düşmek
   ardından sapan taşı yetişmez
   ardından (veya arkasından) atlı kovalamak
   ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz
   ardını almak (veya getirmek)
   ardını bırakmamak
   ardını kesmek
   art eteğinde namaz kılmak  

   Birleşik Sözler

   art arda
   art avurt
   art bölge
   art damak
   art düşünce
   art elden
   art niyet
   art oda
   art teker
   art zamanlı
   iğne ardı
   ardı ardına

  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   bk. arka

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   sırt, dağ beli ve sırtı; sarp yer, yokuş; boyun, tepe

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Arka, geri: ?Ardında kapı koyu karanlık bir sonsuzluğa açılıyordu.? -T. Buğra. 2. Bir şeyin öbür yüzü. 3. sf. Arkada bulunan: Art damak ünsüzü. Art teker.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Mart.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   art

   İngilizce

   1. back, behind, rear; hinder part, hind. 2. the space behind. 3. sequel. ––ından 1. following. 2. in pursuit of. 3. immediately after. ––ını almak /ın/ to complete. ––ı arası kesilmemek to continue without a break, go on incessantly. –– arda one after another, continually. ––ı arkası gelmemek not to come to an end. ––ından atlı/tatar kovarcasına (running) as if chased by the devil. ––ını bırakmamak /ın/ to follow up, stick to. ––ına düşmek /ın/ 1. to follow in the steps of. 2. to pursue, follow up. –– düşünce hidden intent. –– elden underhandedly, slyly. ––ına kadar açık wide open (door, window). ––ı kesilmek to run out, cease to be available. ––ını kesmek /ın/ to stop, prevent, end. –– niyet hidden intent. ––ından sapan taşı yetişmez. colloq. He goes (is going) very fast. ––ı sıra 1. behind, (trailing) along behind. 2. immediately after. ––ı sıra gitmek /ın/ to follow, trail after. –– teker back wheel.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   rear

  • İngilizce

   back, rear, hinder part; sequel, end; back; hind

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   art

   Almanca

   r Hinterteil, r Rücken; hinter.

  • Almanca

   hinterer Teil, Rücken [der]; Fortsetzung [die]

  • Almanca

   Hinterteil, Rücken; hinter

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   art

   Fransızca

   derrière, dos, postérieur

  • Fransızca

   arrière

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   art

   Flemenkçe

   het achterste deel

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   art

   Kazakça

   art

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   art

   İngilizce

   n. production and expression of esthetics, creation and expression of representations of beauty (as in painting, music, theater, drawing, sculpting, etc.)

  • İngilizce

   v. archaic form of the verb "to be" (replaced by "are" in modern usage)

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   art

   Türkçe

   (ADJ.)
   sanat, sanatsal

  • Türkçe

   (N.)
   [ɑːt]
   sanat, yaratıcılık, ressamlık, ustalık, hüner, beceri; bilim dalı; kurnazlık, şeytanlık

  • Türkçe

   i. sanat.

  • Türkçe

   sanat; sanat ürünü, sanat yapiti; deneyim, çalisma ya da gözlemle kazanilmis herhangi bir beceri, ustalik; yöntem, usul, yol yordam

  • Türkçe

   sanat

  • Türkçe

   beceri

  • Türkçe

   bilim dalı

  • Türkçe

   hüner

  • Türkçe

   kurnazlık

  • Türkçe

   ressamlık

  • Türkçe

   şeytanlık

  • Türkçe

   ustalık

  • Türkçe

   yaratıcılık

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Art

   Türkçe

   tür; çeşit; tarz; usul

  • Türkçe

   en {a:rt} e şekil, usul, tarz; tür, çeşit .

  • Türkçe

   [die] tarz, suret, usul; tavır, tutum; çeşit, tür, nevi; soy, ırk; nitelik, vasıf, mahiyet

  • Türkçe

   /l. (Weise) tarz, suret, minvai, ezgi, usul 2. (Benehmen) hattihareket; hareket tarzi; gidis, tutum, tavir 3. (öei Papier) harnur 4. (Sorte) cesit, eins, janr 5. biol. (Spezies) nevi, tür 6. (Schlag) tip 7. (Abstammung) soy, irk 8. (We- sen) maliyet, nitelik, keyfiyet, vasif 9. (Klasse) makule, cesit, takim 10. (Vorbild) örnek, bicim, sekil, model II. (Brauch) ädet 12. (Charakter) karakter, seciye, tabiat, hilkat. haslet; von der ^, daß ... öyle(-sine) ki; aus der ~ schlagen tereddi etm., soysuzlasmak; yoziasmak; cinsi bozulmak; aufdie^e ~ bu suretle; bu minvai üzere; Ent- wicklung f der -en biol. türlerin evrimi; Leute dieser ^ bu gibi kimseier; Dos ist nicht seine ~. Bu, onun tabma uygun degildir. Was ist das für e-e ^ (seil. des Beneh- mens)? Bu, ne bicim is? einzig in seiner ~ nevi sahsma münhasn ; aller ^ her türlü; ^ läßt nicht von ~. Spr. Can cikmaymca huy cikmaz. Spr. Ich habe einige Weike dieser ^ gelesen. Bu yolda yazilmi§ birkag eser okudum. Stoffe pl. der verschiedensten ~ her cesitten kumas; Er verprügelte ihn, daß es nur so e-e ~ hatte. F Onu adamakilli patakladi.

  • Türkçe

   (en.) (e.) (a:rt)
   şekil, usul, tarz; tür, çeşit

Fransızca  Fransızca » Türkçe Türkçe
  • Fransızca

   art

   Türkçe

   sanat

  • Türkçe

   [le] sanat; zanaat; ustalık, hüner, marifet

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   art

   Türkçe

   art

  • Türkçe

   encam

  • Türkçe

   geri

  • Türkçe

   sırt

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.