Arrest ne demek? Arrest nedir? Arrest anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   arrest

   Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Durma, sürekli olan hareketin veya faaliyetin durması.

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   arrest

   İngilizce

   n. detention; imprisonment

  • İngilizce

   v. detain; delay, slow down, stop; imprison

İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   arrest

   Türkçe

   (N.)
   [ar·rest || ə'rest]
   tutuklama, tevkif, durdurma, önleme

  • Türkçe

   (V.)
   [ar·rest || ə'rest]
   tutuklamak, durdurmak; önlemek, bloke etmek, el koymak, çekmek (dikkat)

  • Türkçe

   i. tutuklama, tevkif. f. 1. tutuklamak, tevkif etmek. 2. durdurmak.

  • Türkçe

   tutuklamak; durdurmak, kesmek, bitirmek, önünü almak; dikkatini çekmek, cezbetmek

  • Türkçe

   v.s_h|o_h.tutukla+e.sona erdir:n.tutuklama

  • Türkçe

   bloke etmek

  • Türkçe

   durdurma

  • Türkçe

   durdurmak

  • Türkçe

   el koymak

  • Türkçe

   önleme

  • Türkçe

   önlemek

  • Türkçe

   tevkif

  • Türkçe

   tutuklama

  • Türkçe

   tutuklamak

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Arrest

   Türkçe

   tutuklama

  • Türkçe

   e {a'rest} r tutuklama .

  • Türkçe

   [der] hapis, tevkif, tutuklama; (okulda) izinsizlik

  • Türkçe

   m l. (Haft) tevkif; mevkufiyet; kisa hapis 2. (Be- schlagnahme) müsadere; ihtiyati haciz 3. (Schul2) izinsizlik; leichter (verschärfter, schwerer) ~ mH. hücre hapsi, (katiksiz, siddetli hapis); ^ verhängen l. hapis cezasi vermek 2. (pfänden) haczetmek; ~ bei Wasser und Brot katiksiz hapis -ant(in /) m l. mevkuf, mahpus, kalebent 2. izinsiz -lokal n tevkifhane; hapis kogusu -zelle/hapis hücresi

  • Türkçe

   (e.) (r.) (a'rest)
   tutuklama

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.